Nu finns annonser ute om att Ängelholms församling söker två präster, bl.a. Sofie-Kuchler Lundströms efterträdare, eftersom Sofie beger sig med sin familj till Gran Canaria och Svenska Kyrkan där. Det är ett stort böneämne att be för hela processen, som ju har en oerhört stor betydelse för S:t Mikael. Så här ser annonsen ut:

Ängelholms församling söker två präster!
Ängelholms församling är en aktiv, utåtriktad och spännande församling som omfattar fyra kyrkor och tre församlingshem, och ligger i Skånes nordvästra hörn, strax norr om Helsingborg. Här bor ca 22 000 människor i en vacker och trevlig bygd nära skog, hav och storstad med ypperliga kommunikationer, närings- och inte minst idrottsliv. Ungefär 65 % av dessa tillhör Svenska kyrkan. Vi är 54 anställda inom församlingsverksamhet, förvaltning och kyrkogårdar. En av våra kyrkor, S:t Mikael, är en samarbetskyrka med EFS. Det innebär att det finns en EFS-förening (Föreningen S:t Mikael) med egen styrelse med stort engagemang i kyrkan. S:t Mikael som är en stadsdelskyrka i Södra Ängelholm har stort fokus på musikliv, barn- och familjearbete och mission/internationellt arbete. Generellt har Ängelholms församling en rik och bred verksamhet – hur mycket vi gör kan du läsa i vår kalender som du når här www.svenskakyrkan.se/angelholm/kalendern. Vi har t ex åtta verksamma körer, omfattande diakoni, ett brett gudstjänstliv och ett rikt pedagogiskt arbete.
I församlingens arbete fokuserar vi på tre bärande idéer: vår uppgift är att göra kristen tro viktig i människors liv, vi skall ha kul och vara stolta över vårt arbete och vi skall slutligen vara professionella och transparenta i allt vi gör. Detta genomsyrar allt vårt arbete.

Samarbetskyrkopräst till S:t Mikael Vill du vara med och bygga vidare på en samarbetskyrka med öppna dörrar, varmt bemötande och tillåtande lekfullhet? Vår samarbetskyrkopräst Sofie har flyttat till Kanarieöarna för tjänst inom SKUT. Därför söker vi hennes ersättare. Vi söker dig som är en öppen person och en god teolog som vill arbeta med fokus på gudstjänst, predikan, undervisning (Alpha) och mission. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan, att du värdesätter, prioriterar och fortsätter att utveckla vårt stora arbete med ideella medarbetare.
I dina arbetsuppgifter kommer ligga såväl traditionella prästuppgifter som gudstjänst, förrättningar, konfirmander och själavård samt att vara sammanhållande i det lilla men väl sammansvetsade arbetslaget i S:t Mikael, dock utan personal- eller budgetansvar. Du kommer vara en nyckelperson i koordineringen mellan Föreningen S:t Mikael inom EFS och Ängelholms församling.

Präst i allmän församlingstjänst Vår prästkollega Anders har blivit kyrkoherde i Förslöv, så nu söker vi Dig som vill vara med och bygga Ängelholms församling vidare för framtiden. Du kommer att i samverkan med ett kompetent och engagerat medarbetarlag utveckla och synliggöra församlingen och dess uppdrag i Ängelholm. Vi söker dig som är en öppen och social person och en god teolog som vill arbeta i ett större arbetslag med fokus på gudstjänst, undervisning och själavård och därtill någon profil.
Arbetsuppgifterna ligger inom gudstjänster och kyrkliga handlingar, konfirmandarbete, själavård och arbete i olika verksamhetsgrupper för alla åldrar och andra församlingsvårdande uppgifter. Vi tror på flexibilitet i utformandet av tjänstens innehåll beroende på vem du är och dina styrkor och önskemål. Är du t ex rätt person kan en anknytning till Ängelholms sjukhus om ca 20 procent vara möjlig, eftersom vi vill förstärka där, men även andra profiler kan vara aktuella.

Kvalifikationer
För båda tjänsterna gäller att du uppfyller alla formella krav för en behörighetsförklaring för en komministertjänst inom Svenska kyrkan. Personlig lämplighet värderas mycket högt.

Arbetstid/Varaktighet
Tillsvidareanställning, 100 %. Start 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Oberoende av tjänst är du anställd av Svenska kyrkan Ängelholm.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i din ansökan.

Kontakt Fredrik Höggren, Kyrkoherde, 0431-43 75 31 Gunnel Andersson, ordförande i föreningen S:t Mikael, 0702-02 17 56
Fredric Liljeberg, Facklig företrädare KyrkA, 0703-49 26 84

Ansökan Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2019-09-06. Skickas till angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se eller till Ängelholms församling, Box 1079, 262 21 Ängelholm. Var tydlig med vilken av tjänsterna du söker i din ansökan.

Sofie Kuchler-Lundström höll avskedspredikan i S:t Mikael

2019 var Pingstdagen inte ”bara” Pingstdag, utan det var dessutom dagen då en fullsatt S:t Mikael kyrka tog avsked av sin präst Sofie Kuchler-Lundström. Sofie åker tillsammans med sin familj ner till Gran Canaria där hon tillträder en prästtjänst i Svenska Kyrkan San Augustin.

Föreningen S:t Mikaels båda ordföranden Gunnel Andersson och Sven Persson tackade Sofie för fina insatser i kyrkan. Gunnel tolkade den känsla som föreningsmedlemmarna känner just nu när man får lämna ifrån sig en älskad präst och ledare. Men underströk också önskan om Guds välsignelse för Sofie och hela hennes familj i de nya uppgifterna som ligger framför.

Sofie höll sin avskedspredikan över dagens rubrik, den heliga Anden. Genom enkla bilder och vardagligt språk påminde hon om Hjälparen. En av bilderna var när konfirmanderna fick frågan om varför Jesus samlade så många omkring sig. ”Han måste haft god andedräkt”, säger en av ungdomarna. Ett underfundigt och fint svar att understryka dagens tema.

S:t Mikael Gospel sjöng under Fridas ledning många fina sånger. Som avslutning på gudstjänsten sjöng man Välsignelsen – och då speciellt tillägnad Sofie och hennes familj. Det blev mycket starkt och så mycket känsla att kyrkbesökarna ett tag inte visste om man skulle applådera…

Nattvardsgången leddes av Cecilia och Sofie och det känns som en stor trygghet att Cecilia upprätthåller prästtjänsten under en övergångsperiod.

En dag med mycket känslor fick avslutas med ett extra festligt kyrkfika, där vår värdinna Sofia på ett fantastiskt sätt med goda chokladpraliner och kakor till kaffet underströk att det var en speciell dag.

Sofie med sin Nils och deras underbara barn ser fram emot Gran Canaria-äventyret. S:t Mikael Gospel, här med Jim Larsson som solist, gladde med sin sång. Från Föreningen S:t Mikael fick Sofie bl.a. en vacker ljusstake med ingraverad text ”Ett ljus på min stig”

Afrikarytmer i S:t Mikael

Annorlunda afrikanska rytmer och sånger hördes i S:t Mikael helgen 11-12 maj. Det var Eva Kunda Neidek som såg till att S:t Mikaels körer fick prova på de västafrikanska sånger, som inspirerar och gläder. Eva är sångare, musikskapare, körledare, diakon, berättare och mycket mer. Hon har förmågan att engagera både sångare och de som lyssnar.

Foton från Afrikagudstjänsten: Jessica Yngvesson

Nya ordförande valdes vid föreningen S:t Mikaels årsmöte.

Föreningen S:t Mikael höll sitt ordinarie årsmöte söndagen den 10 mars. Ordförande Anna Johansson kunde hälsa välkommen till ett välbesökt möte som innehöll traditionella redovisningar och viktiga val. Vår värdinna försåg alla deltagarna med en god lunch.
Anna har suttit i styrelsen i nio år och stadgarna säger att man sedan inte kan omväljas. Därför blev detta hennes sista årsmöte i den här perioden. Under dessa år har Anna varit föreningens ordförande under sex år och hon fick tydliga bevis på den tacksamhet föreningen känner för det sätt hon genomfört uppgiften. Trygve tolkade styrelsens och föreningens tack på ett humoristiskt och fint sätt.
Styrelsens sekreterare Birgitta kommenterade den utsända verksamhetsberättelsen och föreningens kassör Rolf redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Båda redogörelserna berättar om en förening med en omfattande verksamhet. Utöver gudstjänstverksamheten har kyrkan en stor genomströmning av barn och vuxna på dagtid – och kyrkans musiker Frida har 100 sångare som regelbundet tränar i tre olika körer.
Till nya ledamöter i föreningens styrelse valdes Gunnel Andersson och Sven Persson. Vid det efterföljande konstituerande mötet valdes Gunnel Andersson till föreningens nye ordförande och Sven Persson valdes till vice ordförande. Vi återkommer med information och tankar kring den framtida organisationen, hur Gunnel, Sven och styrelsen skall formulera sitt arbete.
Ett årsmöte är alltid en stund då man blickar bakåt men också tittar framåt. Det är med frimodighet föreningen går vidare i ett väl fungerande samarbete mellan anställda, föreningsmedlemmar och styrelse.
Föreningen S:t Mikaels nye ordförande Gunnel Andersson och vice ordförande Sven Persson.

Öppna förskolan i S:t Mikael samlar många barn, mammor och pappor.

En vanlig torsdag har jag stämt möte i caféet i S:t Mikael med Kajsa och Helen. De har just avslutat dagens öppna förskola, glada och lite trötta, men de stannar ändå gärna kvar en stund och berättar om sin verksamhet.

Tre förmiddagar i veckan är det Öppen förskola i S:t Mikael. Främst är det föräldralediga mammor och pappor som kommer med sina förskolebarn.  ”Vi vill erbjuda en plats utan krav och förväntningar, där föräldrar kan mötas, prata, fika och skapa vänskapsband. Här ska alla bli sedda. Vi vill förmedla att kyrkan och tron är något positivt och inget konstigt.”

Det är många som kommer, man kan vara mellan 10 och 50 barn och föräldrar i huset. Ibland blir det mycket, men Helen och Kajsa menar att de har en stor fördel av att lokalerna är så fina och verkligen passar verksamheten.  Förmiddagarna har sin fasta form med fri lek, sångstund, fika och en stund av stillhet och andakt. Man deltar i det man vill. ”Vi vill inte tvinga på någon budskapet, bara erbjuda något annat än det vanliga.”

På tisdagar leder Kajsa ett Babycafé för de riktigt små barnen.. Då är det ofta förstagångsföräldrar med ett stort behov av gemenskap och utbyte av erfarenheter som kommer.

Kajsa och Helen är också engagerade i populära After Work ett par fredagar per termin. Förra fredagen kom över 100 personer, många som via Öppna förskolan känner sig hemma i kyrkan.  Tacos, lekar, gemenskap och andakt lockar över generationsgränserna. ”Kan man ha så här kul i kyrkan?” var det någon som hade kommenterat kvällen. Det kändes fint, tyckte Kajsa och Helen. Det ska vara kul, man ska bli sedd och det ska vara något mer än det vanliga.

Intervju: Birgitta Bemark

Kajsa och Helen arbetar med Öppna förskolan och Babycaféet

Det senaste året har det varit många skiften i personalgruppen på S:t Mikael, men Kajsa Starfelt, förskollärare i Öppna förskolan har funnits här sedan kyrkan öppnade för 21 år sedan. Två dagar i veckan delar hon arbetet i Öppna förskolan med Helen Eriksson. Helen har arbetat i Ängelholms församling sedan 2003 och för tre år sedan började hon i S:t Mikaels Öppna förskola.

Kajsa kommer från Kullabygden men i över 30 år har hon och hennes man Bengt bott i hans föräldragård i Starby. Bengt är bekant för många genom sitt mångåriga arbete som busschaufför i Starbussar. De har fyra utflugna barn och tre barnbarn. En av sönerna har nyligen tagit över gården och Bengt och Kajsa har blivit stadsbor. Innan barnen kom hade Kajsa lite kortare anställningar men sedan var hon hemma med barnen i drygt tio år. När S:t Mikael öppnade var det hon som startade och byggde upp barnverksamheten, först ensam och sedan i samarbete med kollegor.

Helen har varit Ausås trogen i hela sitt liv med undantag för utbildningsåren i Jönköping. Hon hade redan som tonåring träffat Per Erik och bor sedan många år på den gård i Ausås där de tre numera utflugna barnen har vuxit upp. Två barnbarn har de fått, det senaste för bara någon vecka sedan. Även Helen var hemma under småbarnsåren men började sedan som timanställd och småningom fast anställd i Ängelholms Församling.

Både Kajsa och Helen är uppvuxna i EFS och har känt varandra länge. De har varit ideella barnledare så länge de kan minnas och nu brinner de verkligen för sitt arbete i Öppna förskolan.

Text: Birgitta Bemark

Ny ambulans till Aira sjukhus

Aira sjukhus har fått en egen ambulans! Igår åkte den till Nekemte för att hämta blodtransfusion och nu håller de på att förbereda en transport till Addis. Sjukhuset fick även ett pris förra veckan, för bästa icke regeringssjukhus i Oromiya regionen.
Nästa vecka blir det inspektion av Oromiya Health bureau.

Vi håller på att förbereda det tal som ska hållas på sjuksköterske-och barnmorskeexamen runt den 1:a december för det ska tryckas redan nu.

(Ur Edmarks blogg)

cof

Välkommen Sofia!

Sofia Thorén är vår nya församlingshemsvärdinna som vi välkomnar i samband med gudstjänsten på söndag den 9 september. Sofia har arbetat i Ängelholms församling sedan tre år och haft ansvar för församlingshemmen i Höja och Rebbelberga. Nu blir S:t Mikael hennes huvudsakliga arbetsplats.

Sofia är 25 år, växte upp som yngst av tre systrar på en bondgård i Eljaröd nära Brösarp. Systrarna Thorén, som de kallar sig i konsertsammanhang, har alltid sjungit mycket tillsammans och gör så fortfarande, framför allt är de välkända i kyrkorna på Österlen.

Efter gymnasieåren i Lund gick Sofia Svenska Kyrkans grundkurs på Helsjöns folkhögskola i Halland. Därefter arbetade hon i 1½ år som volontär i Svenska kyrkan i Köpenhamn. Från den tiden känner hon igen – och gillar – arbetssättet med stort inslag av frivilligarbetare.

Efter Köpenhamn sökte och fick hon tjänsten som församlingshemsvärdinna i Ängelholm, där en av hennes systrar bor. I Rebbelberga jobbade Kristian Ramhov som kyrkvaktmästare, och ljuv musik uppstod. I dubbel bemärkelse, vi har ju redan hört dem spela och sjunga ihop och numera är han även systrarna Thoréns huspianist.

Vi önskar dig allt gott och hoppas du ska trivas hos oss i S:t Mikael.

Frida Reuter har tagit över musikansvaret i S:t Mikael

Frida Reuter, en positiv 40-åring med rötter i Ängelholm, har tagit över ansvaret för musiken i S:t Mikael efter Marie Brandt Wilhelmsson, som nu jobbar i Lerberget.

Frida bor i Epadalen med sin man Per Ingvar, linjeföreståndare för musiklinjen på Sundsgårdens folkhögskola, och deras tre barn Hilda 9 år, Harald 6 år och Henning 3 år.

Frida är uppvuxen i Tåstarp och tillhör en familj där kyrka och musik har en stor plats. Mamma Cecilia är fram till sin pensionering i höst präst i S:t Mikael, pappa Mats är en välkänd profil i Ängelholms musikliv, dels som lärare på musikskolan dels i olika orkestersammanhang.

Frida är äldst av fyra syskon som alla har musiken som yrke. För Frida var det från början piano som var huvudinstrumentet. Hon gick musikgymnasiet på Rönneskolan och därefter en femårig utbildning till organist på Musikhögskolan i Malmö. Efter examen jobbade hon och Per Ingvar två år i Utlandskyrkan i San Augustin på Gran Canaria.

Därefter blev det 12 år i Matteuskyrkan i Johannes församling i Malmö. Det är en församling mycket barn- och familjeverksamhet och katekumenat, (typ alfagrupper). Bland mycket annat startade Frida en gospelkör, hade olika projektkörer i gudstjänsten, ledde damkör och vokalensemble. Det är alltså en musiker med bred erfarenhet som kom till Ängelholms församling för ett år sedan och tog över efter Lars Hellberg i Höja och Rebbelberga.

Men nu blir det musiken i S:t Mikael som blir hennes ansvar. ”Jag ser verkligen fram emot att arbeta i S:t Mikael och att fortsätta och vidareutveckla det fina arbete som Marie har gjort”, säger Frida.

Intervjun gjord av Birgitta Bemark

Välkommen till S:t Mikael

cropped-020.jpg
S:t Mikael, denna moderna och inbjudande kyrka invigdes år 1997. Den byggdes för att fylla behovet av en kyrka i Ängelholms södra delar.

S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, en inomkyrklig rörelse med betoning på lekmannaengagemang. I Sverige finns idag ett 25-tal sådana samarbetskyrkor.

Verksamheten i S:t Mikael vill uppmuntra och stödja personlig kristen tro. Målet är att vara en öppen dörr för alla människor. Alla behövs!

Kristen tro är visserligen vars och ens ensak – men genom att engagera dig i Föreningen S:t Mikael får du möjlighet till utveckling och fördjupning i din tro. Genom möten i smågrupper för studier, samtal, bön och gemenskap får du inspiration att se livet, vardagen och tron som en helhet.

När du blir delaktig, känner du också större glädje! I vår förening ges möjlighet att engagera sig i många olika verksamheter.

S:t Mikael är till för just DIG!

Välkommen!