Faurés Requiem framfördes i S:t Mikael

Frida Reuter spände bågen och lät Mikaelikören prova på ett verk som kören i vanliga fall inte sjunger. Faurés Requiem innehåller mycket känslor och vacker musik, och det var verkligen en utmaning för kören.

En fullsatt kyrka fick njuta av musiken och innehållet. Kören fick god hjälp av S:t Mikael Vokalensemble, S:t Mikael Stråkensemble och solisterna Lukas Gustafsson och Pia-Lena Andersson.

Mer än en uttryckte sin tacksamhet att kören tagit på sig utmaningen att framföra ett sådant verk.


Våra solister Pia-Lena Andersson och Lukas Gustafsson.


En annorlunda marknadsföring av Swishnumret för S:t Mikael.

FANTASTISK INSAMLING TILL AIRA SJUKHUS!

Vid gudstjänsten i S:t Mikael på Tacksägelsedagen såldes skänkta varor, många åt lunch och betalade en avgift och det gavs en fin kollekt. Alla pengar går oavkortat till Aira sjukhus och summan som skickas dit hamnade på 11.373 kronor. Ett strålande resultat.
Vad pengarna konkret går till kan vi läsa i ett nyhetsbrev från 3 oktober 2019:
EFS stöd till Aira sjukhus går till förlossningsvård och till utbildning av barnmorskor.
Stödet till förlossningsvården innebär framförallt att sjukhuset kan tillhandahålla gratis kejsarsnitt till kvinnor som är i behov av det, men har små ekonomiska resurser.
Stödet till barnmorskeutbildningen består av studiestipendier för 20 studenter. Därigenom får sjukhuset tillgång till utbildad personal. Samtidigt får 20 personer en kvalificerad utbildning och framtida arbetsmöjligheter, vilket de annars inte hade haft ekonomiska resurser för.
Tack för ditt stöd!

Den nya ambulansen vid Aira sjukhus i Etiopien.

Tacksägelsedagen i S:t Mikael

EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem besökte S:t Mikael och medverkade med predikan i gudstjänsten på Tacksägelsedagen. Hon talade om lovsången, tacksamheten och hoppet på ett gripande sätt. Kopplingen till dagsaktuella trender och händelser gjorde predikan stark och påverkande.
 
Mikaelikören och barnkörerna medverkade med sång och Cecilia Reuter ledde gudstjänsten, som sedan gick över i en gemensam lunch. Där fick Kerstin Oderhem tillfälle att ytterligare berätta om både Aira och andra missionsprojekt som EFS arbetar med.
 
Det har blivit tradition att vi just på Tacksägelsedagen samlar in och försäljer olika varor i form av frukter, bakverk och mycket annat. Behållningen går oavkortat till Aira sjukhus, som vår kyrka stöder sedan många år tillbaka.
 
Trots svåra tider så fick gudstjänsten förmedla budskapet om lovsång, tacksamhet och hopp. Det viktiga är att vårt fokus finns på Skaparen och inte enbart på det skapade.

En hälsning från Sofie och värmen.

Vår tidigare präst, Sofie Kuchler-Lundström, flyttade med hela familjen för ett par månader sedan ner till Gran Canaria, där hon tillträdde en tjänst som komminister i Svenska Kyrkan i San Augustin.
 
Hon hälsar till oss alla. Det har varit fullt upp där nere men nu har familjen börjat komma på plats i värmen och barnen stortrivs på skolan. (Allan som först inte ville åka hit, sa igår: Mamma, ska vi verkligen bara bo här i tre år?!?)
 
Det har som sagt varit mycket på jobbet. Allt ifrån vigslar, sjukhusbesök, diakonala utryckningar och kanelbullebak. Sofies man Nils har börjat sjunga i kyrkokören och leder musikstunden på öppna förskolan.
 
Kort och gott; familjen har det bra! Sofie sänder hälsningar till alla här hemma och säger att vi är välkomna ner!
 
Hon avslutar hälsningen med ”Vi saknar er. Kramar från oss alla genom Sofie”.
 
På bilden: Gud sa: Älska din nästa såsom dig själv. Och när det blir riktigt jobbigt: ät en kanelbulle… Kanelbullebak har varit en av erfarenheterna för Sofie på Gran Canaria.

Glädjefylld gudstjänst i S:t Mikael tillsammans med EFS-kyrkan.

 
Det kändes att temat för dagen var Änglarna. Psalmen nr 333 satte fokus från början och fick en extra lyster denna dag: Änglarna sjunger i himlen. Halleluja. Glädjen blir stor när Guds Ande väcker och styrker vår tro. Halleluja!
 
Dagens högmässa var det årliga samarrangemanget med EFS-kyrkan och glädjen att komma samman kunde man inte ta miste på. En fullsatt kyrka fick lyssna till texter, predikan och sånger där också Änglabudskapet poängterades. Magnus Lennartsson pekade i sin predikan bl.a. på Ängelholms kommunvapen, som består av korslagda fiskar, en gyllene krona och en ängel. Många inspirerande och gedigna tankar förmedlades till lyssnarna. Cecilia Reuter ledde dagens gudstjänst och gladdes också åt att vi kunde samlas på detta sätt. Vi har samma mål, även om vi för det mesta träffas i olika kyrkor.

S:t Mikael Gospel framförde flera sånger under Frida Reuters ledning. Sångerna och framförandet tillsammans med kompet gav kvalitet åt gudstjänsten. När Välsignelsen sjöngs och Cecilia nedkallade Guds välsignelse över alla som samlats blev stillheten och tacksamheten stor.
 
Och när kören sjöng Kirk Franklins sång I smile som avslutning blev det som en injektion. Tänk vad Gud har gjort för oss. Alla gick från gudstjänsten och in i sorlet vid det väntandet kyrkkaffet med stor glädje och tacksamhet.

Intervju med föreningen S:t Mikaels ordförande Gunnel Andersson

Gunnel Andersson är sedan årsmötet i mars ordförande för Föreningen S:t Mikael. Hon delar ledaruppdraget med vice ordförande Sven Persson.
Gunnel är uppvuxen i Ausås. Hon är bonddotter. Praktiskt lagd, gillar att vara i köket, att laga mat och att odla i sin trädgård. Hon vill ha det vackert omkring sig, är intresserad av estetik och kulturhistoria. Men det var pedagogiken och skolledare som blev hennes yrkesval.

Föreningen S:t Mikaels ordförande, Gunnel Andersson
Gunnel är utbildad mellanstadielärare och dessutom vidareutbildad till ämneslärare i religion, historia och pedagogik. Hennes talang för pedagogik gjorde att hon efter bara en kort tid som mellanstadielärare anställdes som lärare på lärarhögskolan i Malmö. Efter åren i Malmö rekryterades hon till Sundsgårdens folkhögskola där hon stannade länge och förutom det pedagogiska arbetet hade olika ledaruppgifter, bl.a. linjeledare och initiativtagare till Kyrkans Grundkurs och var skolans bitr rektor.
Inom EFS har Gunnel suttit i många styrelser och utskott på distrikts- och riksnivå, inte sällan som ordförande. Den enda styrelse hon inte suttit i är väl EFS riksstyrelse. I drygt 10 år var hon ledamot i Johannelunds högskolestyrelse och som ordförande för EFS Syd deltog hon i Lunds stifts samarbetsråd mellan EFS och Svenska Kyrkan. Hon har engagerat sig i EFS-gården i Åsljunga och har del i att gården nu står stark och har en stor grupp engagerade frivilliga som kommer och hjälper till där det behövs.
I S:t Mikael har Gunnel i drygt 10 år varit en av de ansvariga i Alpha-arbetet både som organisatör och uppskattad föreläsare. Här förenar hon sina styrkor, pedagogik och teologi.
– Vad vill du då med ordförandeskapet i Föreningen S:t Mikael? undrar jag.
– I S:t Mikael är korset och altaret det första vi ser när vi kommer in, säger Gunnel. Vår uppgift är att göra Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd. Jag uppskattar vår gudstjänst som är rik och har en fast ordning men ändå är varierad. Text, förkunnelse, bön och sång, det är hörnpelarna. Musik, barn- och familj, mission/internationellt arbete. Där har vi vår styrka och det ska vi vidareutveckla.
– S:t Mikael ska vara Guds öppna famn för alla, oavsett ålder, bakgrund och livssituation. Vi ska ta människors existentiella frågor på allvar och belysa dem utifrån Bibelns texter. Det uppdraget har kyrkan. Vi ska hålla bibelordet levande, känna till dess ursprung och kunna se dess aktualitet.
– Detta menar jag att vi som förening ska stå för. Vi ska vara medvandrare. Medvandrare. Det är ett bra ord. Det ska vi vara.
Text: Birgitta Bemark

Nya ordförande valdes vid föreningen S:t Mikaels årsmöte.

Föreningen S:t Mikael höll sitt ordinarie årsmöte söndagen den 10 mars. Ordförande Anna Johansson kunde hälsa välkommen till ett välbesökt möte som innehöll traditionella redovisningar och viktiga val. Vår värdinna försåg alla deltagarna med en god lunch.
Anna har suttit i styrelsen i nio år och stadgarna säger att man sedan inte kan omväljas. Därför blev detta hennes sista årsmöte i den här perioden. Under dessa år har Anna varit föreningens ordförande under sex år och hon fick tydliga bevis på den tacksamhet föreningen känner för det sätt hon genomfört uppgiften. Trygve tolkade styrelsens och föreningens tack på ett humoristiskt och fint sätt.
Styrelsens sekreterare Birgitta kommenterade den utsända verksamhetsberättelsen och föreningens kassör Rolf redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Båda redogörelserna berättar om en förening med en omfattande verksamhet. Utöver gudstjänstverksamheten har kyrkan en stor genomströmning av barn och vuxna på dagtid – och kyrkans musiker Frida har 100 sångare som regelbundet tränar i tre olika körer.
Till nya ledamöter i föreningens styrelse valdes Gunnel Andersson och Sven Persson. Vid det efterföljande konstituerande mötet valdes Gunnel Andersson till föreningens nye ordförande och Sven Persson valdes till vice ordförande. Vi återkommer med information och tankar kring den framtida organisationen, hur Gunnel, Sven och styrelsen skall formulera sitt arbete.
Ett årsmöte är alltid en stund då man blickar bakåt men också tittar framåt. Det är med frimodighet föreningen går vidare i ett väl fungerande samarbete mellan anställda, föreningsmedlemmar och styrelse.
Föreningen S:t Mikaels nye ordförande Gunnel Andersson och vice ordförande Sven Persson.

Öppna förskolan i S:t Mikael samlar många barn, mammor och pappor.

En vanlig torsdag har jag stämt möte i caféet i S:t Mikael med Kajsa och Helen. De har just avslutat dagens öppna förskola, glada och lite trötta, men de stannar ändå gärna kvar en stund och berättar om sin verksamhet.

Tre förmiddagar i veckan är det Öppen förskola i S:t Mikael. Främst är det föräldralediga mammor och pappor som kommer med sina förskolebarn.  ”Vi vill erbjuda en plats utan krav och förväntningar, där föräldrar kan mötas, prata, fika och skapa vänskapsband. Här ska alla bli sedda. Vi vill förmedla att kyrkan och tron är något positivt och inget konstigt.”

Det är många som kommer, man kan vara mellan 10 och 50 barn och föräldrar i huset. Ibland blir det mycket, men Helen och Kajsa menar att de har en stor fördel av att lokalerna är så fina och verkligen passar verksamheten.  Förmiddagarna har sin fasta form med fri lek, sångstund, fika och en stund av stillhet och andakt. Man deltar i det man vill. ”Vi vill inte tvinga på någon budskapet, bara erbjuda något annat än det vanliga.”

På tisdagar leder Kajsa ett Babycafé för de riktigt små barnen.. Då är det ofta förstagångsföräldrar med ett stort behov av gemenskap och utbyte av erfarenheter som kommer.

Kajsa och Helen är också engagerade i populära After Work ett par fredagar per termin. Förra fredagen kom över 100 personer, många som via Öppna förskolan känner sig hemma i kyrkan.  Tacos, lekar, gemenskap och andakt lockar över generationsgränserna. ”Kan man ha så här kul i kyrkan?” var det någon som hade kommenterat kvällen. Det kändes fint, tyckte Kajsa och Helen. Det ska vara kul, man ska bli sedd och det ska vara något mer än det vanliga.

Intervju: Birgitta Bemark

Kajsa och Helen arbetar med Öppna förskolan och Babycaféet

Det senaste året har det varit många skiften i personalgruppen på S:t Mikael, men Kajsa Starfelt, förskollärare i Öppna förskolan har funnits här sedan kyrkan öppnade för 21 år sedan. Två dagar i veckan delar hon arbetet i Öppna förskolan med Helen Eriksson. Helen har arbetat i Ängelholms församling sedan 2003 och för tre år sedan började hon i S:t Mikaels Öppna förskola.

Kajsa kommer från Kullabygden men i över 30 år har hon och hennes man Bengt bott i hans föräldragård i Starby. Bengt är bekant för många genom sitt mångåriga arbete som busschaufför i Starbussar. De har fyra utflugna barn och tre barnbarn. En av sönerna har nyligen tagit över gården och Bengt och Kajsa har blivit stadsbor. Innan barnen kom hade Kajsa lite kortare anställningar men sedan var hon hemma med barnen i drygt tio år. När S:t Mikael öppnade var det hon som startade och byggde upp barnverksamheten, först ensam och sedan i samarbete med kollegor.

Helen har varit Ausås trogen i hela sitt liv med undantag för utbildningsåren i Jönköping. Hon hade redan som tonåring träffat Per Erik och bor sedan många år på den gård i Ausås där de tre numera utflugna barnen har vuxit upp. Två barnbarn har de fått, det senaste för bara någon vecka sedan. Även Helen var hemma under småbarnsåren men började sedan som timanställd och småningom fast anställd i Ängelholms Församling.

Både Kajsa och Helen är uppvuxna i EFS och har känt varandra länge. De har varit ideella barnledare så länge de kan minnas och nu brinner de verkligen för sitt arbete i Öppna förskolan.

Text: Birgitta Bemark

Ny ambulans till Aira sjukhus

Aira sjukhus har fått en egen ambulans! Igår åkte den till Nekemte för att hämta blodtransfusion och nu håller de på att förbereda en transport till Addis. Sjukhuset fick även ett pris förra veckan, för bästa icke regeringssjukhus i Oromiya regionen.
Nästa vecka blir det inspektion av Oromiya Health bureau.

Vi håller på att förbereda det tal som ska hållas på sjuksköterske-och barnmorskeexamen runt den 1:a december för det ska tryckas redan nu.

(Ur Edmarks blogg)

cof

Välkommen Sofia!

Sofia Thorén är vår nya församlingshemsvärdinna som vi välkomnar i samband med gudstjänsten på söndag den 9 september. Sofia har arbetat i Ängelholms församling sedan tre år och haft ansvar för församlingshemmen i Höja och Rebbelberga. Nu blir S:t Mikael hennes huvudsakliga arbetsplats.

Sofia är 25 år, växte upp som yngst av tre systrar på en bondgård i Eljaröd nära Brösarp. Systrarna Thorén, som de kallar sig i konsertsammanhang, har alltid sjungit mycket tillsammans och gör så fortfarande, framför allt är de välkända i kyrkorna på Österlen.

Efter gymnasieåren i Lund gick Sofia Svenska Kyrkans grundkurs på Helsjöns folkhögskola i Halland. Därefter arbetade hon i 1½ år som volontär i Svenska kyrkan i Köpenhamn. Från den tiden känner hon igen – och gillar – arbetssättet med stort inslag av frivilligarbetare.

Efter Köpenhamn sökte och fick hon tjänsten som församlingshemsvärdinna i Ängelholm, där en av hennes systrar bor. I Rebbelberga jobbade Kristian Ramhov som kyrkvaktmästare, och ljuv musik uppstod. I dubbel bemärkelse, vi har ju redan hört dem spela och sjunga ihop och numera är han även systrarna Thoréns huspianist.

Vi önskar dig allt gott och hoppas du ska trivas hos oss i S:t Mikael.

Frida Reuter har tagit över musikansvaret i S:t Mikael

Frida Reuter, en positiv 40-åring med rötter i Ängelholm, har tagit över ansvaret för musiken i S:t Mikael efter Marie Brandt Wilhelmsson, som nu jobbar i Lerberget.

Frida bor i Epadalen med sin man Per Ingvar, linjeföreståndare för musiklinjen på Sundsgårdens folkhögskola, och deras tre barn Hilda 9 år, Harald 6 år och Henning 3 år.

Frida är uppvuxen i Tåstarp och tillhör en familj där kyrka och musik har en stor plats. Mamma Cecilia är fram till sin pensionering i höst präst i S:t Mikael, pappa Mats är en välkänd profil i Ängelholms musikliv, dels som lärare på musikskolan dels i olika orkestersammanhang.

Frida är äldst av fyra syskon som alla har musiken som yrke. För Frida var det från början piano som var huvudinstrumentet. Hon gick musikgymnasiet på Rönneskolan och därefter en femårig utbildning till organist på Musikhögskolan i Malmö. Efter examen jobbade hon och Per Ingvar två år i Utlandskyrkan i San Augustin på Gran Canaria.

Därefter blev det 12 år i Matteuskyrkan i Johannes församling i Malmö. Det är en församling mycket barn- och familjeverksamhet och katekumenat, (typ alfagrupper). Bland mycket annat startade Frida en gospelkör, hade olika projektkörer i gudstjänsten, ledde damkör och vokalensemble. Det är alltså en musiker med bred erfarenhet som kom till Ängelholms församling för ett år sedan och tog över efter Lars Hellberg i Höja och Rebbelberga.

Men nu blir det musiken i S:t Mikael som blir hennes ansvar. ”Jag ser verkligen fram emot att arbeta i S:t Mikael och att fortsätta och vidareutveckla det fina arbete som Marie har gjort”, säger Frida.

Intervjun gjord av Birgitta Bemark

Välkommen till S:t Mikael

cropped-020.jpg
S:t Mikael, denna moderna och inbjudande kyrka invigdes år 1997. Den byggdes för att fylla behovet av en kyrka i Ängelholms södra delar.

S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, en inomkyrklig rörelse med betoning på lekmannaengagemang. I Sverige finns idag ett 25-tal sådana samarbetskyrkor.

Verksamheten i S:t Mikael vill uppmuntra och stödja personlig kristen tro. Målet är att vara en öppen dörr för alla människor. Alla behövs!

Kristen tro är visserligen vars och ens ensak – men genom att engagera dig i Föreningen S:t Mikael får du möjlighet till utveckling och fördjupning i din tro. Genom möten i smågrupper för studier, samtal, bön och gemenskap får du inspiration att se livet, vardagen och tron som en helhet.

När du blir delaktig, känner du också större glädje! I vår förening ges möjlighet att engagera sig i många olika verksamheter.

S:t Mikael är till för just DIG!

Välkommen!