Musik och körer

Musiken är en källa till glädje, ett naturligt inslag i gudstjänsten och för många en väg in i kyrkan. Ängelholms församling har ett rikt musikliv med omfattande medverkan från församlingens musiker och körer såväl som externa musikframträdanden.

Förutom musiken i gudstjänsterna bjuder församlingen varje år in till över 40 musikgudstjänster och konserter i kyrkor och församlingshem. 14 körer samlar både barn, ungdomar och vuxna till sång och glädje – ett väldigt givande sätt att engagera sig i kyrkan. Välkommen du också!

Vuxenkörer
Barn- och ungdomskörer