Föreningen

Blomma framför kors

Föreningen S:t Mikael är en förening för dig som vill vara med och stötta arbetet i kyrkan S:t Mikael. Du får möjlighet att påverka vad som händer i kyrkan, du får många vänner, du blir en del av något stort och du får gemenskap. Du får hjälpa till med lite av varje om du vill. Inget krav!

Föreningen är ansluten till EFS, en rörelse inom Svenska kyrkan med målsättning att skapa ett stort engagemang av lekmän. Vår förening bildades i oktober 2001. Ordförande är Gunnel Andersson och Sven Persson..

Föreningens syfte och målsättning

Genom verksamheten i S:t Mikaels kyrka uppmuntras och stöds personlig kristen tro. Målet är att programmen ska ha karaktär av öppen dörr med låga trösklar och spegla de livsfrågor som är relevanta i dag. Målet är att ta till vara alla människors engagemang genom möjlighet till inflytande i olika verksamheter.

Föreningens målgrupp

Människor i alla åldrar som känner stimulans av en vardagsnära och öppen kristen gemenskap är välkomna. Föreningen vill inte sluta sig inåt utan öppna sig utåt.

Vi är f.n. ca 150 medlemmar och växer.

Medlemsavgiften är 200:- för vuxna, 50:- för ungdomar/studerande per år. (Bankgiro 5042-2385 ). När du önskar gå med som medlem i vår förening behöver vi ditt namn och adress. Använd gärna broschyren som finns i kyrkan för att registrera dig som medlem. Tack!

Hur ser verksamheten ut?

3 kyrkgrupper arbetar med hela spektret av uppgifter i S:t Mikael; värdskap, textläsning vid gudstjänsten, vaktmästare och kaffeservering vid kyrkkaffe.

8 grupper med olika inriktningar engagerar sig i bl.a. program, diakoni, fastighet, ungdom, musik, kommunikation och framtidsfrågor.

2 storsamlingar per halvår med underhållning, aktuella föredrag och information.

1 styrelse som ansvarar för verksamheten.

“Kristen tro är visserligen vars och ens ensak – men genom att engagera sig i Föreningen S:t Mikael får man möjligheter till större kunskap i kristen tro. Genom möten i smågrupper för studier, samtal, bön och gemenskap får man inspiration att se livet, vardagen och tron som en helhet.”

Styrelsen i St Mikael