Historia

S:t Mikael kyrka baksida

Första spadtaget togs sommaren -96, och redan i mars året därpå stod kyrkan klar. S:t Mikael invigdes Palmsöndagen den 23 mars 1997 av Domprost Anders Svenningsen.

S:t Mikael är ritad av arkitekten Pontus Möller. Hans förslag vann tävlingen där tre arkitekter fick lämna in skissförslag på hur man ville att den nya kyrkan skulle se ut. Namnet Mikael är hämtat från ärkeängeln Mikael (= vem är såsom Gud). Eftersom Ängelholm har en ängel i sitt stadsvapen tyckte man att namnet på en ängel skulle vara passande.

Planlösningen är byggt upp kring en korridor (ett långskepp) som fungerar som huvudkommunikation, men som också har direkta rumskontakter. Här kan man verkligen prata om allt i ett. Förutom kyrkorum finns kök, café, kontor, ett kyrktorg samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i samma byggnad. Detta ger många praktiska möjligheter och skapar en trevlig gemenskap. Att Möllers förslag är benämnt Gemenskapen den gror är ingen slump.

Arkitektens ambitioner var att ta vara på skånskt kulturarv med vitkalkade kyrkor med röda tak och har utvecklat denna tradition vidare med en nutida arkitektur. I altarväggen har inmurats fyra tegelstenar hämtade från EFS-kyrkan och från kyrkorna i Ängelholm, Höja och Rebbelberga. Arkitekten har utgått från att altaret bildar centrum i kyrkan. Härifrån sprids ordet likt ringar på vattnet. Ringarna avtecknar sig i golvbeläggningar. Utanför byggnaden förs de vidare i markbeläggning, parkering och trädplantering.

Bakom altaret hänger ett kors tillverkat av den 7200-åriga ek som påträffades i Rönneå när man byggde Sockerbruksbron. Även dopfunten är tillverkad av virket från denna ek. Såväl altare, kors som dopfunten är ritade av arkitekten Pontus Möller.

S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) och Svenska kyrkan. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Föreningen S:t Mikael heter EFS-föreningen på S:t Mikael.