Info

Vi öppnar upp för gudstjänster från 1 juni

  • Vi öppnar upp gudstjänst och förrättningar från den 1 juni med maxantal per kyrka. I S:t Mikael får vi vara max 40 st.
  • Vid gudstjänst, sätt dig där det är en psalmbok. Anvisade platser markeras genom att exakt antal psalmböcker läggs ut med 1 meters avstånd i alla riktningar.
  • Vi anordnar under närmaste tiden inte egna minnesstunder, och om vi hyr ut är det fortsatt med kravet om max åtta personer.
  • Förskolan fortsätter med uteverksamhet. Anmälan krävs. Se här.

Naturligtvis följer vi gällande rekommendationer.