Har hänt i S:t Mikael

25 februari 2024
“Nära ditt hjärta” var temat vid söndagens gospelmässa i S:t Mikael. S:t Mikael Gospel under ledning av Frida Reuter sjöng medryckande sånger som fångade den fullsatta kyrkan! Extra stolar fick sättas ut på kyrktorget så att alla fick sittplatser. Marcella S Bengtsson ledde mässan och talade utifrån den gammaltestamentliga texten, som handlar om när Jakob brottades med en man under natten. Jakob sa “Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig” 

Mässan avslutades med att vi alla fick ta emot Herrens välsignelse! Men allra sist så fick gospelkören sjunga en extra sång! 

4 februari 2024
I tillsammansgudstjänsten på kyndelsmässodagen fick vi se att den kalla snålblåsten, hur hårt den än viner, är svagare än sol och värme. Ljuset besegrar mörkret, och varje människa, olika som vi är, kan bli tända av ljuset som är Kristus, så att vi kan lysa upp tillvaron för våra medmänniskor.

28 januari 2024
Vid söndagens musikgudstjänst, fick en fullsatt kyrka lyssna till Koras söner under ledning av PA Svedberg. Ulf Berwill predikade och alla som var där fick med sig ord och toner som betonade Jesus som den “generöse” mästaren.