Digitala gudstjänster, arkiv

Gudstjänst från S:t Mikael inför heliga trefaldighets dag 2021: https://www.youtube.com/watch?v=OGUL13zmdkE

Gudstjänst från S:t Mikael inför pingstdagen 2021: https://www.youtube.com/watch?v=LIJuqjeEkNw

Gudstjänst från S:t Mikael inför söndagen före pingst 2021: https://www.youtube.com/watch?v=92AJNA5ZNYQ

Gudstjänst från S:t Mikael inför bönsöndagen 2021: https://www.youtube.com/watch?v=3tzdZPHL_uE

Gudstjänst från S:t Mikael inför femte söndagen i påsktiden 2021: https://www.youtube.com/watch?v=0Ok6OOC-jCs

Gudstjänst från S:t Mikael inför fjärde söndagen i påsktiden 2021: https://www.youtube.com/watch?v=wBcg5NqOx3E

Gudstjänst från S:t Mikael inför tredje söndagen i påsktiden 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Mf2Yk4NQ2mc

Gudstjänst från S:t Mikael inför andra söndagen i påsktiden 2021: https://youtu.be/WvW-tHh9jDI

Påsken i S:t Mikael – Påskdagen 2021: https://youtu.be/nO9-gVNRLzk

Påsken i S:t Mikael – Långfredag 2021: https://youtu.be/mtZnuGn94Jk

Påsken i S:t Mikael – Skärtorsdag 2021: https://youtu.be/EhyrPr6uxq8

S:t Mikaels påskspel 2021: https://youtu.be/eXFt8tR8jmU

Påskens berättelse i playmobil 2021: https://youtu.be/7syyF0EcQNM

Gudstjänst från S:t Mikael inför palmsöndagen 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=eGk5iKPd62M

Gudstjänst från S:t Mikael inför jungfru Marie bebådelsedag 2021: https://youtu.be/EMa7AcIqhNY

Gudstjänst från S:t Mikael inför midfastosöndagen 2021: https://youtu.be/VTSS-U8DD-Y

Gudstjänst från S:t Mikael inför tredje söndagen i fastan 2021: https://youtu.be/ZB8hyLjR8p4

Gudstjänst från S:t Mikael inför andra söndagen i fastan 2021: https://youtu.be/AcSkV52WIvo

Gudstjänst från S:t Mikael inför första söndagen i fastan 2021: https://youtu.be/vT7HjXM-E0E

Gudstjänst från S:t Mikael inför fastlagssöndagen 2021: https://youtu.be/FDLK1G_H-2Y

Gudstjänst från S:t Mikael inför kyndelsmässodagen 2021: https://youtu.be/DUdI5c5cUvc

Gudstjänst från S:t Mikael inför septuagesima 2021: https://youtu.be/zXI_WDx6kN4

Gudstjänst från S:t Mikael inför 3:e söndagen efter trettondedagen 2021: https://youtu.be/zMc1qye_2bI

Gudstjänst från S:t Mikael inför 2:a söndagen efter trettondedagen 2021: https://youtu.be/AsmM3M4Hhf4

Andakt från S:t Mikael inför trettondedag jul 2021: https://youtu.be/wMTGb8b9IYQ

Musik i juletid från S:t Mikael, januari 2021: https://youtu.be/Je7_0y0iuq4

Julafton från S:t Mikael, musik i julnatten år 2020: https://youtu.be/FOLTz9sBgkc

Julafton från S:t Mikael, andakt vid krubban år 2020: https://youtu.be/L9EBYOXDoWE

Adventsandakt från S:t Mikael, fjärde advent år 2020: https://www.youtube.com/watch?v=n9zl3SLmadA

Adventsandakt från S:t Mikael, tredje advent år 2020: https://youtu.be/Sexs2eCfFmw

Adventsandakt från S:t Mikael, andra advent år 2020: https://youtu.be/PKEJzrA1Z20

Adventsandakt från S:t Mikael, första advent år 2020: https://www.youtube.com/watch?v=f0wSrqgcUF4

Ängelholms församlings julspel år 2020: https://youtu.be/Leau6xKY2DA

Andakt på Kristi Himmelsfärds dag 2020

Andakt från S:t Mikael med Cecilia Reuter präst.
Musik: Adagio ur Sonate för violin och continuo i G-dur av J.S.Bach
Emma Dencker, violin, Frida Reuter, piano.

Gudstjänst från S:t Mikael påskdagen 2020:
https://youtu.be/vijD7wxBNBE%MCEPASTEBIN%

Andakt – Den gode herden 2020: https://www.youtube.com/watch?v=h4KIADgMbAA