Tredje söndagen i fastan

blev en gudstjänst med mycket sång. S:t Mikael Gospel sjöng under Frida Reuters ledning sånger som belyste dagens tema ”Kampen mot ondskan”. Dagens evangelietext levandegjordes på ett dramatiskt sätt och predikan fick formen av dialogpredikan mellan Marianne Bengtsson och Claes Vetterlein. Allt bidrog till en levande gudstjänst.

Efter gudstjänsten serverades lunch och därefter genomfördes Föreningen S:t Mikaels årsmöte. Det är en fungerande förening med 128 medlemmar, där verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och verksamhetsplanen pekade på det stora engagemang som finns i S:t Mikael.

Styrelsen i föreningen består från och med årsmötet av Gunnel Andersson, Sven Persson, Birgitta Bemark, Kerstin Dahl, Agneta Johansson, Jessica Yngvesson och David Castor samt som suppleant Annica Carlsson. Claes Vetterlein är adjungerad i styrelsen och Rolf Bemark är kassör utanför styrelsen. Jan Roth avgick från styrelsen efter ett par decenniers arbete.

S:t Mikael Gospels sång fick bli toner och ord som kändes så fint att ta med sig ut i vardagen:

Sjung hela jorden, sjung en ny sång till Herren!
Inga gränser kan tysta sången om din kärlek till oss Gud!
Utöver bergen, över torg, genom gränder,
alla hav, alla stränder sjunger om din kärlek till oss Gud!

Halleluja, halleluja, Gud är med oss!

Allt som är brustet, allt som dött, allt som vissnat
väcks till liv när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.
Tröst till de sorgsna, mod och kraft till de svaga finns att få
när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.

Omtyckta föreläsningskvällar avslutades med föredrag av Jonas Eek.

Föreläsningsserien om världens religioner avslutades den 7 mars då prästen, teologie doktorn, författaren, föredragshållaren och opinionschefen på Kyrkans tidning Jonas Eek gästade S:t Mikael. I vanliga fall skriver han så gott som varje vecka en intressant ledare i tidningen, ledare som ofta väcker debatt och får läsarna att reagera.

Ämnet för kvällen var ”Svenska kyrkans uppdrag och utmaning”. Den senaste av Jonas Eeks böcker heter Kompass framtiden och han använde lite av bokens innehåll som stolpar för sitt föredrag. Omvärld, självbild, kommunikation och reformation fick bli rubriker som i sin tur ställde frågor, gav analyser och kryddade med humoristiska berättelser.

Kvällen innehöll rannsakande frågor som ”Vad gör vi för att bli fler” och uppmaningar att inte ställa frågor som ingen har intresse av. Vid det efterföljande kaffet gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor.

Jonas Eek har en stor förmåga att engagera publiken och ställa frågor som sedan kan diskuteras vidare lokalt.  Många tankar fick vi med oss efter den här finalkvällen av en mycket omtyckt föreläsningsserie.

Söndagen den 26 februari fylldes S:t Mikael och det var musikgudstjänst “Minns du sången”. Mikaelikören och manskören Koras söner sjöng var för sig och tillsammans de gamla kända sångerna. Det var Frida Reuter och Per Anders Svedberg tillsammans med många musiker som tillsammans med körerna och publiken sjöng de kända sångerna. Claes Vetterlein påminde att väldigt många av kvällens sånger var skrivna av Lina Sandell. En sångförfattare som inte alltid hade det lätt i livet men skrev sånger med förtröstan till Gud, sånger som lever kvar och är älskade.

Hälsningen till alla som fanns på plats var just ett citat ur en av Lina Sandellsångerna, Blott en dag ett ögonblick i sänder:

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

Mikaelikören tillsammans med musiker under Frida Reuters ledning.
Manskören Koras söner under ledning av Per Anders Svedberg.

S:t Mikael gästades Fjärde söndagen efter trettondagen av David Ivarsson och Jenny Bergner tillsammans med kör och musiker. Det blev en finstämd kväll som verkligen gick i bibelordets tecken.

David är präst i S:t Matteus kyrka i Malmö och har skrivit texterna och tonsatt dem och sedan har Jenny Bergner, organist i Lackalänga-Stävie församling, arrangerat dem för kör och instrument.

 

Det hela började i pandemitiden. David satt hemma hos Jenny och Richard Bergner och suckade. Allt arbete i församlingarna stod på paus. Och då kände de, att låt oss använda vår kreativitet och göra något positivt. David skrev ner ett antal sånger med inspiration och ord från bl.a. Psaltaren och Jenny såg till att arrangemangen kom på plats så att de skulle kunna användas ute i verksamheten.

Sånghäftet Allt av nåd blev resultatet och alla sångerna finns nu att tillgå på Spotify. Söker vi på Allt av nåd så hittar vi dem där.

Kvällen i S:t Mikael blev en enda stor lovsång. Sången Lovat vare Herrens namn satte tonen och blev en av de sånger som förmodligen ljuder i mångas öron efter den här musikgudstjänsten.


Lovat vare Herrens namn nu och för evigt, från öster till väster prisa hans namn. Lovat vare herrens namn nu och för evigt, högre än himlen når hans härlighet. (Psaltaren 113)


Jenny Bergner kände glädjen att få sjunga tillsammans med gudstjänstdeltagarna i S:t Mikael och inte enbart sjunga för dem. Och jag tror att vi alla kände detsamma, det här var inte bara ett uppträdande utan text, sång och musik ledde oss in i en lovsång till Gud.

Musik och sång tillsammans med lästa bibelord gav ett helhetsintryck från Bibeln.
Prästen David Ivarsson och organisten Jenny Bergner.

Finalen på Ekumeniska böneveckan

Under veckan har bönesamlingar hållits i Ängelholms olika församlingar och sista samlingen var en ekumenisk mässa i S:t Mikael. Det gick inte att fixa fram några ytterligare sittplatser när Ängelholms kristna samlades för en gemensam mässa.
”Det gör inget att jag knappt fick en sittplats, det var en predikan att se alla kristna vänner”.
”Detta är en inspiration för oss alla att få komma tillsammans på det här sättet”.
”Vi är inte ensamma, alla är vi burna av samme Gud”
Sången och gemenskapen var stark den här söndagen. Glädjen tar vi med oss ut i vardagen.

Här kan du se julkonserten från den 4 januari.

Alla barn är välkomna till Barnhörnan i S:t Mikael, söndagar under gudstjänsten. Se häftig trailer och bjud med barnen!

Välkommen till S:t Mikael

cropped-020.jpg
S:t Mikael, denna moderna och inbjudande kyrka invigdes år 1997. Den byggdes för att fylla behovet av en kyrka i Ängelholms södra delar.

S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, en inomkyrklig rörelse med betoning på lekmannaengagemang. I Sverige finns idag ett 25-tal sådana samarbetskyrkor.

Verksamheten i S:t Mikael vill uppmuntra och stödja personlig kristen tro. Målet är att vara en öppen dörr för alla människor. Alla behövs!

Kristen tro är visserligen vars och ens ensak – men genom att engagera dig i Föreningen S:t Mikael får du möjlighet till utveckling och fördjupning i din tro. Genom möten i smågrupper för studier, samtal, bön och gemenskap får du inspiration att se livet, vardagen och tron som en helhet.

När du blir delaktig, känner du också större glädje! I vår förening ges möjlighet att engagera sig i många olika verksamheter.

S:t Mikael är till för just DIG!

Välkommen!