Studiecirkel och föreläsningar

Välkommen till öppna föreläsningskvällar och samtal. Ingen föranmälan krävs!

• Måndag 17 oktober 19.00-21.00
Den kristna kyrkans ursprung och tidlöshet. Linda Alexandersson, teolog
och rektor för Hyllie Parks folkhög- skola Malmö.
• Måndag 14 november 19.00-21.00
Den ortodoxa kyrkans ursprung och aktualitet. Thomas Arentzen, TD,
docent vid Lunds universitet.

Efter varje föreläsning ges tillfälle till frågor och samtal över en kopp kaffe!

Du som vill samtala om och fördjupa dig mer om kristen tro är välkommen även till
samtalsgrupp/studiecirkel.
Välkommen måndagar: 3/10, 31/10, 28/11, 12/12, 9/1 och 20/3. Samlingarna börjar
18.30 med soppa till självkostnadspris. Samtal i mindre grupper om vad kristen
tro står för och hur den kan vara en tillgång i vår tid. Vi avslutar med andakt.
Anmälan till tel. 0431-43 75 00 senast 26/9. Kurskostnad 150 kr.