Vi har bestämt oss för AIRA

År 2009 bestämde vi oss i S:t Mikael för att inplantera ett missionsprojekt i vår verksamhet. Vi ville ha ett konkret och långsiktigt insamlingsändamål och det blev EFS-projektet Aira sjukhus och sjuksköterskeskola i Etiopien. Insamlingen har fått ett starkt stöd i S:t Mikael. Föreningen har också arrangerat en studieresa till Etiopien och Aira, vilket haft stor betydelse för vårt engagemang.

Vart tar pengarna vägen?
Pengarna förvaltas av EFS centralt i Uppsala. Dit kommer också medel från andra kyrkor, föreningar och enskilda som har Aira som sitt insamlingsprojekt. Sjukhuset och sjuksköterskeskolan söker sedan anslag till olika ändamål. Det har varit studiestöd och utbildningsmaterial till barnmorskeutbildningen och utrustning till sjukhuset. Man ger även stöd till medellösa kvinnor som kan få kejsarsnitt gratis.

Aira sjukhus ligger långt ut på Etiopiens landsbygd ca 60 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. Det byggdes för att erbjuda sjukvård till den fattiga befolkningen och betjänar ca 1 miljon människor. De allra flesta patienter är fattiga bönder som lever på landsbygden utan tillgång till elektricitet och rent vatten. Hundratals patienter tas emot varje dag.

Missionärerna Eric och Sennait Erichsen, läkare och sjuksköterska, har från början varit våra kontakter i Aira. Efter tio intensiva år på sjukhuset är de sedan ett några år pensionärer. Många har säkert sett SVT:s dokumentär ”Rebellkirurgen” som handlar om Eric.

Vårt stöd till Aira sjukhus går främst till förlossningsvård. De kvinnor som föder barn på sjukhuset får därmed subventionerade avgifter för förlossningar vilket gör att fler har råd att föda barn på sjukhuset. Att fler kommer till sjukhuset ger säkrare förlossningar och bidrar därigenom till minskad barn- och mödradödlighet.

Vi stödjer också utbildning av barnmorskor vid Aira School of Nursing. Genom EFS stöd får 20 studenter studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Skolan utbildar sjuksköterskor och barnmorskor för att få kvalificerad personal till Aira sjukhus och andra närliggande sjukhus och vårdcentraler.

Aira sjukhus grundades 1927 av tyska Hermannsburgmissionen och drivs sedan många år av Mekane Yesuskyrkan.