Vi har bestämt oss för AIRA

År 2009 bestämde vi oss i S:t Mikael för att inplantera ett missionsprojekt i vår verksamhet. Vi ville ha ett konkret och långsiktigt insamlingsändamål och det blev EFS-projektet Aira sjukhus och sjuksköterskeskola i Etiopien. Insamlingen har fått ett starkt stöd i S:t Mikael. Föreningen har också arrangerat en studieresa till Etiopien och Aira år 2013, vilket haft stor betydelse för vårt engagemang.

Vart tar pengarna vägen?
Pengarna förvaltas av EFS centralt i Uppsala. Dit kommer också medel från andra kyrkor, föreningar och enskilda som har Aira som sitt insamlingsprojekt. Sjukhuset och sjuksköterskeskolan söker sedan anslag till olika ändamål. EFS stöd till Aira sjukhus går främst till förlossningsvård. Kvinnor som föder barn på sjukhuset får därmed subventionerade avgifter vilket gör att de har råd att föda på sjukhuset. Detta ger säkrare förlossningar och bidrar till minskad barn- och mödradödlighet. På sjukhuset sker varje år drygt 2000 förlossningar varav ca 500 är kejsarsnitt. Det är en hög andel kejsarsnitt p.g.a. att det är patienter med komplikationsrisk som kommer till sjukhuset. 75% av kejsarsnitten betalas av insamlade medel. De allra flesta föder barn hemma.

Aira school of nursing utbildar sjuksköterskor och barnmorskor. Skolan tar in ca 70 studerande vart 3:e år. Ett år läser de gemensamt och därefter till sjuksköterska eller barnmorska. Utbildningen ger tillgång till kvalificerad personal som kan jobba på Aira sjukhus eller andra närliggande sjukvårdscentraler. En månads utbildning kostar ca 1000 kr för en barnmorskestudent. EFS stödjer utbildningen vid Aira school of nursing. Vårt stöd genom EFS ger stipendium till flera barnmorskestudenter.

Aira sjukhus ligger långt ut på Etiopiens landsbygd, ca 60 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. Det byggdes för att erbjuda sjukvård till den fattiga befolkningen och betjänar ca 1 miljon människor. De allra flesta patienterna är fattiga bönder som lever på landsbygden utan tillgång till elektricitet och rent vatten. Ca 250-300 patienter kommer till sjukhuset varje dag, planerat eller akut. Sjukhuset har 150 sängplatser och det arbetar ca 15 läkare med olika specialiteter. För närvarande finns ingen svensk personal på sjukhuset. Sjukhuset drivs till största delen , ca 75%, av patientavgifter. De som har förmåga betalar för sin vård.

Aira sjukhus grundades 1927 av tyska Hermannsburgmissionen och drivs sedan många år av Mekane Yesuskyrkan.

Under de 16 år som har gått sedan vi bestämde oss för att stödja Aira sjukhus 2009 har vi totalt samlat in ca 635 000 kr.

Uppdaterat 240505