Vi har bestämt oss för AIRA

Rekordresultat till Aira vid Tacksägelsegudstjänsten

Vid söndagens gudstjänst var kyrkan smyckad och ett bord fylldes med gåvor från trädgård och kök. Frukt, grönsaker, kakor, sylter, etiopisk peppar, vackra prydnadsblommor och mycket mer skulle säljas till förmån för Aira sjukhus.

Aira sjukhus ligger 50 mil väster om Addis Abeba och vägarna som leder till sjukhuset är av mycket dålig kvalitet. Aira sjukhus drivs av Mekane Yesus kyrkan i Etiopien. Till detta sjukhus kommer hundratals patienter varje dag.

Utanför Aira sjukhus sitter man och väntar i skuggan av ett träd eller solskydd.

Föreningens ordförande Gunnel Andersson intervjuade Gun Persson från missionsutskottet. Gun berättade om en resa hon för några år sedan gjorde till Aira sjukhus. Ett sjukhus som var större än hon tänkt sig. 100 sängplatser finns och sjukhuset har fem spcialiteter. Det är rätt stor skillnad mot ett svenskt sjukhus. Det finns inga sängkläder och det kommer alltid en anhörig med den sjuke och ser till att han eller hon får den skötsel som behövs.

På sjukhuset utförs det 500 kejsarsnitt om året och detta är en av specialinriktningarna. Och det är detta vi har förmånen att få hjälpa till med. Gun fick frågan hur mycket våra pengar räcker där ute och kunde berätta att för 640 kronor hjälper man till med kostnaden för just ett kejsarsnitt. Och för 1.000 kronor bekostar vi en månads barnmorskeutbildning.

Därför är det en stor glädje att kunna berätta att på Tacksägelsedagens försäljning, kollekt och lunchservering kom det in 15.100 kronor, ett fantastiskt resultat. Vid tidigare Tacksägelsedagar har det kommit in max 10.000 kronor och därför känns det fantastiskt att föreningen kan sända iväg dessa medel.

Föreningen S:t Mikael vill rikta ett stort tack för alla gåvor och vet att de verkligen kommer att bli till stor glädje på Aira sjukhus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är stmskorpor1-584x761.jpg

Nu har vi passerat en halv miljon kronor till Aira.

Också 2020 blev något av ett rekordår vad gäller insamlade medel till Aira sjukhus. Både 2019 och 2020 slutade summan på nästan 70.000 kr och det innebär att det från Ängelholm vidarebefordrats över en halv miljon kronor sedan vi startade insamlingarna, eller närmare bestämt 513.693 kronor.

Det är fantastiskt mycket pengar som kommer in genom insamlingar, tacksägelsegudstjänst och många andra aktiviteter. Något testamentsmedel finns också med i summan.

Glädjande är att det kommer in pengar även vid sidan om våra aktiviteter som t.ex. vid högtidsdagar och som minnesgåva. Allt bidrar till detta fina resultat. Vill du vara med? Kanske ge en månadsgåva, minnesgåva eller ”i stället för blommor”

Du kan ge ditt bidrag via Föreningen S:t Mikaels Swishnummer 123 571 64 02 eller via vårt bankgiro 5042-2385. Skriv Aira i meddelanderutan så vidarebefordras gåvan till vårt insamlingskonto på EFS.

Det går också bra att skicka gåvan till EFS Mission, bankgiro 901-0026. Skriv OCR-nr 101 151 000 074 350 vilket anger att gåvan gäller Aira sjukhus och kommer från S:t Mikael.

Stort tack för alla gåvor. Behovet är jättestort och varje krona blir till glädje vid sjukhuset i Aira.

AKUT FLYKTINGKRIS I TIGRAY – DIN GÅVA BEHÖVS!

Det kom ett tack…

Från EFS centralt kom ett tack till Föreningen S:t Mikael för de gåvor som sänts in till EFS Mission och Aira sjukhus i Etiopien. Tacket vill vi nu vidarebefordra till alla medlemmar och vänner till S:t Mikael som på olika sätt bidragit till det här fina resultatet. Stort tack. Behoven är jättestora och det är en förmån att vi på det här sättet kan få vara med och hjälpa till.

Det stora beloppet 229.311 kronor är dels bidrag som vi sänt in från föreningen och dels gåvor och testamenten som överlämnats från föreningsmedlemmar, men som inte gått genom föreningens kassa.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Visionen Människor och samhällen förvandlade av Jesus har aldrig varit mer aktuell än i dag.

Föreningen S:t Mikael har under många år samlat in pengar till ett sjukhus i Etiopien, Aira sjukhus. Det sjukhuset tillhandahåller sjukvård till en stor del av västra Etiopien och här får de allra fattigaste möjlighet till kvalitativ sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag vid sjukhuset.

Det har känts som en stor utmaning att skänka pengar till ett så behjärtansvärt ändamål. Under elva år har föreningen samlat in nästan en halv miljon kronor, eller exakt 444.418 kr.

Gåvorna kanaliseras genom EFS i Sverige, men sjukhuset drivs sedan många år av Mekane Yesuskyrkan. På sjukhuset bedrivs utbildning av barnmorskor och pengar går också till tio studenter som får studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Aira har bedrivit sjuksköterskeutbildning i 20 år och startade för några år sedan en barnmorskeutbildning.

Behoven är jättestora och det känns som en förmån att vi i S:t Mikael får vara med och verkligen göra skillnad.

Ännu ett rekordår när det gäller insamling till Aira sjukhus.

Det är mycket pengar som kommer in till Aira genom insamlingar, tacksägelsegudstjänsten och många andra aktiviteter. Och 2019 blev ett verkligt rekordår med nästan 70.000 kr insamlade.

Glädjande är att det kommer in pengar även vid sidan om våra aktiviteter som t.ex. vid högtidsdagar och som minnesgåva. Allt bidrar till detta fina resultat. Vill du vara med? Kanske ge en månadsgåva, minnesgåva eller ”i stället för blommor”

Du kan ge ditt bidrag via Föreningen S:t Mikaels Swishnummer 123 571 64 02 eller via vårt bankgiro 5042-2385. Skriv Aira i meddelanderutan så vidarebefordras gåvan till vårt insamlingskonto på EFS.

Det går också bra att skicka gåvan till EFS Mission, bankgiro 901-0026. Skriv OCR-nr 101 151 000 074 350 (OBS! nytt OCR nummer) vilket anger att gåvan gäller Aira sjukhus och kommer från S:t Mikael.

Vi har bestämt oss för Aira

År 2009 bestämde vi oss i S:t Mikael för att inplantera ett missionsprojekt i vår verksamhet. Vi ville ha ett konkret, långsiktigt insamlingsändamål och det blev EFS-projektet Aira sjukhus och sjuksköterskeskola i Etiopien. Insamlingen har fått ett starkt stöd i S:t Mikael. Föreningen har också arrangerat en studieresa till Etiopien och Aira, vilket haft stor betydelse för vårt engagemang.

Vart tar pengarna vägen?
Pengarna förvaltas av EFS centralt i Uppsala. Dit kommer också medel från andra kyrkor, föreningar och enskilda som har Aira som sitt insamlingsprojekt. Sjukhuset och sjuksköterskeskolan söker sedan anslag till olika ändamål. Det har varit studiestöd och utbildningsmaterial till barnmorskeutbildningen och utrustning till sjukhuset. Man ger även stöd till medellösa kvinnor som kan få kejsarsnitt gratis. Och i år har alltså EFS tack vare insamlade medel kunnat sända ut två svenska sjuksköterskor som kommer att arbeta i Aira under en tvåårsperiod.

Aira sjukhus
Aira sjukhus ligger långt ut på Etiopiens landsbygd ca 60 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. Det byggdes för att erbjuda sjukvård till den fattiga befolkningen och betjänar ca 1 miljon människor. De allra flesta patienter är fattiga bönder som lever på landsbygden utan tillgång till elektricitet och rent vatten.

Många har 6-8 timmars gångväg till sjukhuset men det finns numera enkel ambulansservice och vägen till Aira börjar bli klar. Fortfarande blir dock många svårt sjuka burna i en säng av fyra personer. Ofta kommer patienterna väldigt sent till sjukhuset, ibland till och med för sent. Anledningen är nästan alltid att de inte har råd med behandlingen eller transporten. Det finns höggravida kvinnor i behov av kejsarsnitt som vandrat fem dagar för att komma till sjukhuset då de inte haft 50 birr (20 kronor) till bussresan.

Sjukhusets utrustning är gammal och brist på materiel ställer stora krav på personalens uthållighet och kreativitet. Gummihandskar tvättas och används igen och igen, cykelekrar kan få stabilisera en opererad käke. På två enkelt utrustade operationssalar utföras närmare 4 000 kirurgiska ingrepp om året. Omkring 1 300 förlossningar äger rum varje år – flertalet komplicerade med bl.a. 400 kejsarsnitt. På sjukhuset arbetar 8 läkare och omkring 30 sjuksköterskor. Anhöriga ansvarar för det mesta av den dagliga omvårdnaden.

I anslutning till sjukhuset finns också en sjuksköterskeskola och en barnmorskeutbildning.

Missionärerna Eric och Sennait Erichsen, läkare och sjuksköterska, har från början varit våra kontakter i Aira. Efter tio intensiva år på sjukhuset är de sedan ett några år pensionärer. Många har säkert sett SVT:s dokumentär ”Rebellkirurgen” som handlar om Erich.

Missionärer till Aira i november 2017

I år har EFS kunnat sända ut två missionärer, Monica Malmström Edmark och Gunnar Edmark. De är båda sjuksköterskor och har arbetat i Etiopien tidigare, bl.a. i Aira. Efter uppfräschning av språkkunskaperna och lång väntan på arbetstillstånd är de sedan november 2017 på plats i Aira. De ska arbeta vid sjukhuset och sjuksköterskeskolan, men också fungera som rådgivare för flera av Mekane Yesus kyrkans mindre kliniker i västra Etiopien. Vår insamling är en starkt bidragande orsak till att EFS kan finansiera deras insats där. Vi gläder oss åt att nu åter ha svensk personal i Aira, vilket underlättar för oss att få direkt information om vad som händer på sjukhuset.

Resan till Aira jul/nyår 2012/13

Jul/nyår 2012/13 gjorde några av oss en resa till Etiopien och Aira sjukhus. Längst in i Wollega – väster om de gamla missionsstationerna Bako och Nakamte – ligger Aira med sitt sjukhus och sin sjuksköterskeskola. Där togs vi emot av Eric och Sennait Erichsen, läkare och sjuksköterska. Vägen till Aira gick tidvis på fin asfalt, tidvis genom gropigt vägarbetslandskap. Men vi kom fram!

Vi mötte människorna, såg behoven och nöden men också glädjen i arbetet och möjligheten att göra skillnad. Resan tog oss också till ett myllrande Addis Abeba med sina 8 miljoner invånare, till kulturstäder i norr där vi vandrade i urkyrkans och pilgrimernas spår och till Langanosjön som kunde erbjuda en modern turistanläggning. Etiopien är ett land av kontraster. En sådan här resa berör, rör om i tankarna och i våra prioriteringar. Vad är viktigt eller viktigast i livet?