Aktiviteter, arkiv

Lekmannaledd gudstjänst i S:t Mikael

Föreningen S:t Mikaels ordförande Gunnel Andersson kunde söndagen den 2 juli välkomna en stor skara till en av sommarens lekmannaledda gudstjänster. Själva gudstjänsten genomfördes med en något förenklad agenda.

Dagens tema var ”Att inte döma” och dagens predikant, kammaråklagaren Anders Månsson från Helsingborg var ju mer än kvalificerad att tala om ett sådant ämne! Hans erfarenheter gav intressanta dimensioner och vinklingar i predikan.

Syskonen Anna, Sara och Emma gladde än en gång med sin vackra och innehållsrika sång, både a cappella och med ackompanjemang på flygeln av mamma Eva-Karin, som också var organist vid gudstjänsten.

Som vanligt fortsatte gemenskapen vid kaffebordet i caféet och sorlet vittnade om att det smakade gott och att det kändes fint att få träffas i vår kyrka också på sommaren.

Ny stola och ambokläde

Pingstdagen blev speciell för S:t Mikael kyrka. Då överlämnades en stola och ambokläde från textilkonstnärinnan Gunvor Johansson i Staffanstorp. Hon har både formgivit och utfört stolan och amboklädet.

Gunvor Johansson är Mästare och godkänd av Sveriges Hantverksråd. Vävtekniken är en kypert variation på tuskaftsbotten och materialet är ull och silke. Motiven är broderade med guld- och silketråd.

Inspirationen till korset är hämtat ur det Etiopiska korset i kyrkan och den Helige Andes duva. Rött är den Helige Andes färg. Den är också eldens och blodets färg och används vid pingst och på martyrdagar, berättar Gunvor Johansson.

S:t Mikael kyrka fylldes av mässbesökare
och sång- och musikglädje i folkmusikens tecken.

När hela Mikaelikören och Lerbergets kyrkokör fanns på plats i S:t Mikael söndagen den 7 maj så fick man flytta altaret för att få plats med mässan. Sångarna under ledning av Frida Reuter och Marie Brandt Wilhelmsson sjöng folkmusikmässan “I välsignan och fröjd” tillsammans med musiker och solister och folkdansare. Kompositören Hans Kennemark fanns på plats och kunde verkligen förgylla mässan tillsammans med sina musikkollegor.

Claes Vetterlein fick möjlighet att ge tankar kring liknelsen om den hemvändande sonen som fick all uppmärksamhet när han kom hem. Det blev en intressant jämförelse med den son som hela tiden var hemma och som nu blev avundsjuk.

Det blev en mäktig avslutning på musikåret i S:t Mikael. Och det kändes som ett väldigt fint samarrangemang med Lerbergets kyrka. Frida och Marie kan känna sig mycket nöjda att se hur det stora arbetet under terminen ger det här fina resultatet.

Tredje söndagen i fastan

blev en gudstjänst med mycket sång. S:t Mikael Gospel sjöng under Frida Reuters ledning sånger som belyste dagens tema ”Kampen mot ondskan”. Dagens evangelietext levandegjordes på ett dramatiskt sätt och predikan fick formen av dialogpredikan mellan Marianne Bengtsson och Claes Vetterlein. Allt bidrog till en levande gudstjänst.

Efter gudstjänsten serverades lunch och därefter genomfördes Föreningen S:t Mikaels årsmöte. Det är en fungerande förening med 128 medlemmar, där verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och verksamhetsplanen pekade på det stora engagemang som finns i S:t Mikael.

Styrelsen i föreningen består från och med årsmötet av Gunnel Andersson, Sven Persson, Birgitta Bemark, Kerstin Dahl, Agneta Johansson, Jessica Yngvesson och David Castor samt som suppleant Annica Carlsson. Claes Vetterlein är adjungerad i styrelsen och Rolf Bemark är kassör utanför styrelsen. Jan Roth avgick från styrelsen efter ett par decenniers arbete.

S:t Mikael Gospels sång fick bli toner och ord som kändes så fint att ta med sig ut i vardagen:

Sjung hela jorden, sjung en ny sång till Herren!
Inga gränser kan tysta sången om din kärlek till oss Gud!
Utöver bergen, över torg, genom gränder,
alla hav, alla stränder sjunger om din kärlek till oss Gud!

Halleluja, halleluja, Gud är med oss!

Allt som är brustet, allt som dött, allt som vissnat
väcks till liv när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.
Tröst till de sorgsna, mod och kraft till de svaga finns att få
när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.

Omtyckta föreläsningskvällar avslutades med föredrag av Jonas Eek.

Föreläsningsserien om världens religioner avslutades den 7 mars då prästen, teologie doktorn, författaren, föredragshållaren och opinionschefen på Kyrkans tidning Jonas Eek gästade S:t Mikael. I vanliga fall skriver han så gott som varje vecka en intressant ledare i tidningen, ledare som ofta väcker debatt och får läsarna att reagera.

Ämnet för kvällen var ”Svenska kyrkans uppdrag och utmaning”. Den senaste av Jonas Eeks böcker heter Kompass framtiden och han använde lite av bokens innehåll som stolpar för sitt föredrag. Omvärld, självbild, kommunikation och reformation fick bli rubriker som i sin tur ställde frågor, gav analyser och kryddade med humoristiska berättelser.

Kvällen innehöll rannsakande frågor som ”Vad gör vi för att bli fler” och uppmaningar att inte ställa frågor som ingen har intresse av. Vid det efterföljande kaffet gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor.

Jonas Eek har en stor förmåga att engagera publiken och ställa frågor som sedan kan diskuteras vidare lokalt.  Många tankar fick vi med oss efter den här finalkvällen av en mycket omtyckt föreläsningsserie.

Minns du sången

Söndagen den 26 februari fylldes S:t Mikael och det var musikgudstjänst “Minns du sången”. Mikaelikören och manskören Koras söner sjöng var för sig och tillsammans de gamla kända sångerna. Det var Frida Reuter och Per Anders Svedberg tillsammans med många musiker som tillsammans med körerna och publiken sjöng de kända sångerna. Claes Vetterlein påminde att väldigt många av kvällens sånger var skrivna av Lina Sandell. En sångförfattare som inte alltid hade det lätt i livet men skrev sånger med förtröstan till Gud, sånger som lever kvar och är älskade.

Hälsningen till alla som fanns på plats var just ett citat ur en av Lina Sandellsångerna, Blott en dag ett ögonblick i sänder:

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

S:t Mikael gästades Fjärde söndagen efter trettondagen av David Ivarsson och Jenny Bergner tillsammans med kör och musiker. Det blev en finstämd kväll som verkligen gick i bibelordets tecken.

David är präst i S:t Matteus kyrka i Malmö och har skrivit texterna och tonsatt dem och sedan har Jenny Bergner, organist i Lackalänga-Stävie församling, arrangerat dem för kör och instrument.

 

Det hela började i pandemitiden. David satt hemma hos Jenny och Richard Bergner och suckade. Allt arbete i församlingarna stod på paus. Och då kände de, att låt oss använda vår kreativitet och göra något positivt. David skrev ner ett antal sånger med inspiration och ord från bl.a. Psaltaren och Jenny såg till att arrangemangen kom på plats så att de skulle kunna användas ute i verksamheten.

Sånghäftet Allt av nåd blev resultatet och alla sångerna finns nu att tillgå på Spotify. Söker vi på Allt av nåd så hittar vi dem där.

Kvällen i S:t Mikael blev en enda stor lovsång. Sången Lovat vare Herrens namn satte tonen och blev en av de sånger som förmodligen ljuder i mångas öron efter den här musikgudstjänsten.


Lovat vare Herrens namn nu och för evigt, från öster till väster prisa hans namn. Lovat vare herrens namn nu och för evigt, högre än himlen når hans härlighet. (Psaltaren 113)


Jenny Bergner kände glädjen att få sjunga tillsammans med gudstjänstdeltagarna i S:t Mikael och inte enbart sjunga för dem. Och jag tror att vi alla kände detsamma, det här var inte bara ett uppträdande utan text, sång och musik ledde oss in i en lovsång till Gud.

Finalen på Ekumeniska böneveckan

Under veckan har bönesamlingar hållits i Ängelholms olika församlingar och sista samlingen var en ekumenisk mässa i S:t Mikael. Det gick inte att fixa fram några ytterligare sittplatser när Ängelholms kristna samlades för en gemensam mässa.
”Det gör inget att jag knappt fick en sittplats, det var en predikan att se alla kristna vänner”.
”Detta är en inspiration för oss alla att få komma tillsammans på det här sättet”.
”Vi är inte ensamma, alla är vi burna av samme Gud”
Sången och gemenskapen var stark den här söndagen. Glädjen tar vi med oss ut i vardagen.

Julkonserten januari 2023

“Det var så fint gjort att jag inte såg den nya stenbeläggningen”

I dag var jag och räfsade utanför S:t Mikael. Jag stod och beundrade den nya stenbeläggningen vid entrén bortanför flygeln. Då kommer en föreningsmedlem gående och vi pratas vid lite. Och plötsligt säger hon, att den nya stengången är så fint gjord att hon faktiskt inte såg den. Ett gott betyg åt hantverkarna!

Och då tänkte jag, tänk vad vi har mycket att vara tacksamma för i vår kyrka. Den är så fin både in- och utvändigt. Kyrkan är något vi kan vara stolta över.

Anledningen till att jag räfsade i dag är att vi har en illuster “räfsargrupp” i S:t Mikael. Vi är fem män som en gång var sjätte vecka räfsar runt kyrkan. Vi som är med tycker att ingen uppgift är för liten utan också på det här sättet får vi hjälpa till att vårda vår kyrka.

Och vi välkomnar fler i gruppen. Blir vi en till så räfsar vi var sjunde vecka osv… Hör av dig!

Jan Roth

Julstämning i S:t Mikael trots att det är januari…

Det blev mycket fin sång och musik genom Mikaelikören, S:t Mikael Vokalensemble tillsammans med solister och musiker, allt under ledning av Frida Reuter. Texter om julhändelserna lästa av Claes Vetterlein gav också fokus åt julens stora under.

Solisten Maria Palmqvist framförde vackra, känslosamma sånger och körerna fick avsluta konserten med sången Sprid ditt ljus, som tillsammans med John-Arne Andreasson fick bli en uppmaning till alla att ta med sig ut i vardagen.

Årets första stora samling i S:t Mikael blev fylld med både glädje och stilla eftertanke. Och det är ju värdefulla saker att ta med sig in i 2023!

Inspirerande första advent i fullsatt S:t Mikael.

De älskade psalmerna, fullsatt kyrka, brasskvartett, Mikaelikören, ungdomskören, orgelmusik, allt under Frida Reuters ledning, barnhörna, nattvard, tända första adventsljuset, predikan av Claes Vetterlein, skorpförsäljning till förmån för Aira, kyrkkaffe med sorl och stämning – vad mer kan man begära av en söndag i kyrkan?

Ett par minnen från dagens predikan:

Jesus kom ridande på en åsna. Vet du vad åsnan hette? Kristoffer. Det betyder ”den som bär Kristus” eller ”den som bär Kristus i sitt hjärta”. I den meningen får vi bli åsnor, alla.

Ni som löser korsord vet vad ordet ”ör” betyder. Det betyder sand eller grus. Claes berättade om hur han en gång stod vid randen av Saharas öken. Bara sand och grus så långt ögat nådde. Tänk, också till en värld full av grus och utan växtkraft kommer Jesus: ”Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt – det är advent, det är advent!”

Ett gott nytt kyrkoår!

Mikaelikörens traditionsenliga julkonsert i Åsljunga

Vid Julmarknaden på EFS-gården i Åsljunga har Mikaelikören under många år sjungit vid en julkonsert. Det är mycket folk som kommer till gården för att handla hembakat, hemlagat och hantverk i olika former och som gynnar arbetet genom tombolor och servering.

Adventssångerna samsas med julsånger inför de kommande högtiderna. Det känns som en fin tradition att S:t Mikael får vara med på ett hörn också när det gäller EFS-gården i Åsljunga.

Författaren, krönikören och pastorn Tomas Sjödin på Ängelholmsbesök.

En förväntansfull publik satt bänkad i Ängelholms kyrka en ljum höstkväll, den 26 oktober. Tomas Sjödin var på besök i staden och skulle tala över ämnet ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”.

Tomas tar inte stor plats i rummet, talar stilla, nästan i samtalston. Men han har en fantastisk förmåga att nå fram till sina åhörare.

Tomas har flera gånger varit både sommarpratare och vinterpratare i radio och dessutom blivit framröstad som den mest önskade bland lyssnarna.

Varför tror du att så många människor vill höra just dig prata?

– Det är svårt att svara på, men kanske för att jag pratar om livserfarenhet och om det självupplevda. Det finns ett stort behov av att höra människor berätta om sina egna liv, säger Tomas.

– Kanske är det också för att jag genomgående talar om tro. Jag är ingen högröstad predikant, men försöker ständigt att inbjuda människor till ett samtal, ta med dem på de erfarenheter jag själv är med om och de känslor jag känner. Jag tänker att jag naturligtvis inte är ensam om dem, det finns tusentals människor som utifrån sina liv känner ungefär samma sak.

Titeln på Tomas föredrag i Ängelholm är hämtad från en av hans många böcker. Och han började kvällen med att läsa några sidor ur boken Den som hittar sin plats tar ingen annans:

“Jag hade passerat femtio med god marginal, skrivit mer än tio böcker, hunnit vara församlingspastor i trettio år, fått tre barn och förlorat två av dem, sörjt och lärt mig leva med saknad innan jag insåg att själva poängen med att vara människa är att hitta sin plats. Den plats som nästan kan finnas var som helst i världen, men som gör att drömmar gradvis uppfylls, mening skapas och känslan av att finnas till för någon annan infinner sig.” 

Hur hittar man då sin plats? Hur vet man att man hamnat rätt? Tomas söker efter svaren och tar hjälp av en förebild och tvillingsjäl – lärjungen som också hette Tomas och kallades Tvivlaren. Vi får följa med på en högst personlig resa som tar oss till Potsdam utanför Berlin, till Tiberias vid Genesarets sjö, och ända bort till indiska Kerala – i spåren efter den historiske Tomas.

Tomas, tvillingen, som var förutbestämd till fiskare lyssnade till kallelsen och svarade sitt ja. Det revolutionerade hans liv. Och historien om Tomas inspirerade Tomas Sjödin till några råd till oss som lyssnare: Kalibrera ditt liv efter din djupaste längtan. Sätt ord på din längtan. Satsa på något du tycker är meningsfyllt.

När man hittar sin plats, när man går efter sin längtan och satsar på något meningsfullt blir den platsen befruktande. Likt solrosen har också människan så många möjligheter, det gäller bara att upptäcka och hitta den platsen.

Passande nog ingick kvällens föredrag i en satsning som Ängelholms församling gör för att främja lekmannamedverkan i verksamheten. Ingrid Pommer Brorson håller i den satsningen och hon hade glädjen att se många av församlingens lekmän, som på detta sätt fick inspiration till fortsatt arbete. En stor grupp från S:t Mikaels kyrkgrupper fanns med den här kvällen.

Rekordresultat till Aira vid Tacksägelsegudstjänsten

Vid söndagens gudstjänst var kyrkan smyckad och ett bord fylldes med gåvor från trädgård och kök. Frukt, grönsaker, kakor, bröd, sylter, ägg och mycket mer skulle säljas till förmån för Aira sjukhus.

Aira sjukhus ligger 50 mil väster om Addis Abeba och vägarna som leder till sjukhuset är av mycket dålig kvalitet. Aira sjukhus drivs av Mekane Yesus kyrkan i Etiopien. Till detta sjukhus kommer hundratals patienter varje dag.

På sjukhuset utförs det 500 kejsarsnitt om året och detta är en av specialinriktningarna. Och det är detta vi har förmånen att få hjälpa till med. Paul Persson, som har varit på Aira sjukhus flera gånger, berättade om Aira vid gudstjänsten tillsammans med en sjuksköterska som arbetat där nere i många år.

Det är en stor glädje att kunna berätta att på Tacksägelsedagens försäljning, kollekt och lunchservering kom det in över 15.000 kronor, ett fantastiskt resultat.

Föreningen S:t Mikael vill rikta ett stort tack för alla gåvor och vet att de verkligen kommer att bli till stor glädje på Aira sjukhus.

Gospelmässan ”Nära ditt hjärta”

Söndagskvällen den 25 augusti fick en nästan fullsatt kyrka ta del av en gospelmässa, där S:t Mikael Gospel under Frida Reuters ledning tillsammans med solister och musiker delade med sig av sin sångar- och musikglädje. Sång och musik berör och det kändes tydligt den här kvällen.

Fredrik Höggren fångade dagens tema ”Ett är nödvändigt” på ett både allvarligt och tankeväckande sätt. Predikan och nattvarden tillsammans med sången och musiken gjorde kvällen  både innehållsrik och upplyftande.

Gospelkören One Nation

gästade S:t Mikael och fick inför en fullsatt kyrka sjunga sånger ur Jonas Engströms Små sånger om stora ord. Jonas själv kunde inte vara med på grund av sjukdom, men ersattes av Hanna Forsberg, som ledde kören genom de fina sångerna. Glädje och engagemang lyste lång väg… Tack.

https://youtu.be/XKafH7salSw

Ny medieplattform vill bli ny public service för kristna.

Vår medlem i S:t Mikael, David Castor, har stora visioner vad gäller en service för kristenheten i form av en ny playkanal, där man kan hitta massvis med information både från Norea, där David är missionsledare, och övriga kristenheten.

I tidningen Dagen finns en intressant artikel om denna vision. Tryck på länken, så kommer du till artikeln.

https://www.dagen.se/nyheter/2022/07/31/ny-medieplattform-vill-bli-ny-public-service-for-kristna/?utm_source=Dagen+Introduktion&utm_campaign=14a985a76b-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_01_02_04&utm_medium=email&utm_term=0_414049f015-14a985a76b-89420553

Tack Cecilia!

På söndag den 22 maj bjuder Cecilia och Mats på kyrkkaffe hemma i Tåstarp. I slutet av maj avslutar Cecilia efter 25 år sin tjänst som komminister i Ängelholms församling med huvudansvar för S:t Mikael. Egentligen skulle hon slutat andra advent 2017 då hon blev ordentligt avtackad. Året därpå var hon pensionär men under julen 2018 gick hon in och hjälpte till innan Sofie gick på föräldraledighet och sedan fick tjänst i utlandskyrkan. Sedan dess har Cecilia varit kvar på halvtid med enda kravet att inte behöva jobba på lördagar. Hon tycker det har varit roligt hela tiden, men nu är det dags att bli pensionär ”på riktigt”.

”25 år – det är ju halva mitt prästliv”, säger Cecilia när vi träffas för att prata om åren i S:t Mikael och om livet som präst. Cecilia växte upp i prästgården i Munka-Ljungby, där hennes pappa Torsten Andersson var kyrkoherde. Steget var inte långt till att läsa teologi, och hennes tanke var att bli diakonissa. Kvinnliga präster var rätt få och i vissa kretsar inte helt accepterade. När hon under ett studieuppehåll fick praktik i en församling växte emellertid intresset för prästyrket och hon uppmuntrades också av sin pappa att välja den banan. Hon prästvigdes i januari 1978. Då var hon och Mats gifta och Frida var drygt ett halvår gammal. Sedan följde två år i Landskrona och 8 år i Allerum, då också Emma och Lisa föddes. Viktor kom 1990 och då hade familjen flyttat till Bransehäll i Tåstarp, som är Mats föräldrahem. Cecilia hade varit präst i Tåstarp några år när hon hörde talas om den nya kyrkan som skulle byggas på Södra Utmarken. Hon var sedan uppväxten väl bekant med både EFS och Svenska kyrkan, sökte och fick tjänsten som komminister. ”Vi var ett härligt arbetslag som satte igång i januari 1997 att förbereda öppnandet och invigningen av Sveriges nyaste kyrka, som det stod i bladet som delades ut i området. Vi gjorde mycket, provade nytt och var rätt modiga. Vi gjorde det tillsammans med alla frivilliga som också ville mycket, som tog ansvar och hade många idéer. Jag tror det är från den tiden man har kvar bilden att det alltid händer mycket i S:t Mikael.”

Cecilia i familjens älskade trädgård får snart njuta av pensionärslivet

Det har varit väldigt roliga år. Cecilia har uppskattat att få ha ett eget ansvarsområde, att få jobba ihop med många frivilliga, vilket hon ser som unikt och ett privilegium. Musiken har alltid haft en stor plats i S:t Mikael och där har hela familjen Reuter varit involverad.  Fem i familjen har musiken som yrke och de har ofta kommit och spelat i kyrkan. ”Sen är jag förstås väldigt glad att Frida valde att söka tjänsten efter Marie. Att så här i slutet av arbetslivet få arbeta ihop med henne har varit så roligt.”

Att vara präst och förmedla sin tro är speciellt. ”För mig är det viktigt att inte krångla till det. Att hitta rätt nivå och vara där åhörarna finns. Där är pappa en förebild. Han hade disputerat i teologi men var ändå väldigt enkel i sitt sätt att predika.”

Vad tänker du nu om pensionärslivet, undrar jag. ”Först ska jag operera båda mina knän, det blir höstens projekt. Sedan ser jag fram emot att koppla av, kunna styra min tid som jag vill. Nio barnbarn kan behöva mig ibland, även om många är så stora så de klarar sig själva. Jag kommer nog att få en del förfrågningar från församlingarna runtomkring. Präst är man ju hela livet. Sen kommer jag såklart att vara aktiv i föreningen S:t Mikael – i kyrkgrupp, i söndagshörnan i programutskottet eller i annat som kan behövas.”

Cecilias engagemang i S:t Mikael fortsätter och det känns väldigt tryggt. Tack för alla dessa år som vår präst, njut av livet som pensionär och välkommen in i uppgiften som frivillig i S:t Mikael.

Intervjun gjord av Birgitta Bemark

En Glädjens dag i S:t Mikael.

Palmsöndagen blev en speciell söndag för S:t Mikael och alla dem som sökt sig till kyrkan denna dag. Kyrkan invigdes nämligen på Palmsöndagen för 25 år sedan och nu, liksom vid invigningen var kyrkan fullsatt.

En som var med på invigningen var Claes Vetterlein, just färdig med sin prästutbildning och prästvigd bara året innan. Claes har berättat att han då tänkte tanken att ”tänk om jag en dag kunde få bli präst i den kyrkan”.  Och nu på Palmsöndagen 2022 fick vi hälsa honom välkommen till prästtjänst i Ängelholms församling med särskild placering i S:t Mikael.

Kyrkoherde Fredrik Höggren hälsade Claes välkommen till uppgiften att vara komminister i Ängelholm och poängterade uppdraget att låta Gud bli ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad. Som en påminnelse om uppgiften att lysa för församlingen och världen överlämnades en oljelampa.

Oljelampan blev både en stark påminnelse om Claes uppgift och dessutom en vacker gåva.

Från föreningen S:t Mikaels sida riktades också ett välkommen genom ordförande Gunnel Andersson. Hon utlovade mycket omsorg och böner från föreningens medlemmar och gav ett ord från Femte Mosebok 31 hur ”Herren själv skall gå före dig”.

Ordförande Gunnel Andersson välkomnade Claes med blommor från hela året! “Du är präst hela året!”

Den här söndagen blev verkligen en glädjens dag. S:t Mikael Vokalensemble under ledning av Frida Reuter ramade in gudstjänsten med sin kvalitetssång och Claes predikade på ett levande sätt över dagens texter.

“Det var kanske slitna och trasiga kläder som kastades på marken”. Precis som våra liv kan vara.
Delar av S:t Mikael Vokalensemble gladde med sin sång.

Som ytterligare markering av den här dagens glädje blev kyrkfikat en fest med goda kakor och en härlig gemenskap.

Vi säger varmt välkommen in i uppgiften som präst i Ängelholm och S:t Mikael. ”Herren skall vara med dig”.

Claes Vetterlein, Frida Reuter, Gunnel Andersson, Fredrik Höggren och Cecilia Reuter.

Birgitta Bemark har träffat vår nye präst, Claes Vetterlein:

Välkommen till S:t Mikael, Claes Vetterlein!

På S:t Mikaels invigning Palmsöndagen1997 satt Claes Vetterlein i församlingen och tänkte: ”Här skulle jag vilja jobba!”  Det tog några år men i år på Palmsöndagen är det dags. Då välkomnas han in i tjänsten som komminister med huvudansvar för S:t Mikael.

Vi träffas i kyrkan för en pratstund och jag ber honom berätta om sig själv.  Claes är 55 år och bor i Ängelholm med sin familj, hustrun Anna och döttrarna Elin, 21, och Lisa, 18. Anna är specialpedagog och börjar den här terminen ny tjänst på Södra Utmarkens skola. Elin är utflugen och jobbar just nu i ett ungdomsteam i Grisbackakyrkan, en samarbetskyrka i Umeå.  Lisa bor hemma och tar studenten till våren. På fritiden är han tenor i manskören Koras söner, joggar gärna och har personbästa 47:47 på Änglamilen. Han har bestigit Kebnekaise och har provat på att hoppa fallskärm.

Birgitta intervjuar Claes inför hans kommande tjänstgöring i Ängelholm.

Claes är uppvuxen i Markaryd och hade sitt andliga hem i Hagakyrkan. Efter studenten flyttade han till Stockholm och arbetade som trafikskollärare under några år. Efterhand kände han att han ville något annat och började som 24-åring studera teologi på Johannelunds Teologiska högskola i Uppsala med tanken att bli lärare i religion. ”Att bli präst kändes så avlägset, men det ändrade sig ju efterhand”. Efter avslutade studier började han arbeta i EFS i Åstorp och Klippan och prästvigdes vid EFS årskonferens i Borås 1996. Han stannade på denna tjänst i tio år och hade några år också uppdraget som skolpräst i Strövelstorp och Björnekulla.

2006 var det dags att ta nästa steg och skaffa sig behörighet till tjänst som komminister i Svenska Kyrkan. Efter kompletterande studier i Lund och ett år som pastorsadjunkt i Raus fick han anställning som komminister först i Raus och sedan i Västra Bjäre. 2013 tog han klivet över Hallandsåsen och blev områdeschef (ungefär församlingsherde) i Snöstorps församling öster om Halmstad. En av kollegorna där var Allan Svensson, som flera av oss känner. Som områdeschef har Claes haft budget- och personalansvar men också varit församlingspräst. Under dessa år har han vidareutbildat sig inom ledarskap.

”Vad är det som lockar i S:t Mikael?” undrar jag. ”Jag längtar efter att vara präst på heltid”, säger Claes. ”Jag gläds åt att få arbeta med många frivilliga som bryr sig om och hjälper till att bära arbetet”. Han uppskattar det rika kör- och musiklivet i S:t Mikael. Vardagskyrkan med ”Messy Church” och öppna förskolan är också så värdefull, han var själv där med sina flickor när de var små. Och så känns det ju väldigt bra att ha cykelavstånd till jobbet.

Innan vi avslutar en fråga om vad han betonar i sin förkunnelse. Han funderar en stund och säger. ”Skulle man läsa igenom många av mina predikningar så skulle man nog finna att jag nästan alltid landar i tryggheten i Guds närvaro i livets alla skiften. Vi kan ha det svårt men Han är med oss även då.”  Och så påminner han om Lina Sandells mest älskade psalm Blott en dag ett ögonblick i sänder: ”Som din dag, så skall din kraft ock vara” Det kan vi vila i.

Jag nynnar på denna vackra psalm när vi skiljs åt och önskar Claes varmt välkommen till S:t Mikael.

”Så fint det blev, det är bra att prova något nytt”
”Det var så konkret, så tydligt”
”Den vackra musiken och stillheten kändes så bra”

Ja, så lät det efter kvällsgudstjänsten den 10 juli i S:t Mikael. Det var Emma Stene Jernkvist och Ingrid Häggström som ledde Andrum, en gudstjänst med bön och återhämtning i fokus. Den modellen har tidigare provats i Rebbelberga kyrka.

Genom bönestationer fokuserades på de centrala begreppen Hjälp, Tack och Förlåt. Det var enkelt och tydligt upplagt. För att åskådliggöra t.ex. Förlåtelsen fanns kantiga, nästan vassa stenar som deltagarna tog i handen för att känna just hur det skaver och kanske gör ont. Därefter släpper man ner stenen i vattnet där den sjunker till botten. Och det blev så tydligt att det vi vill släppa taget om får sjunka med stenen i vattnet. Du är förlåten…

Det blev en annorlunda söndagskväll i kyrkan, fylld med stillhet, bön, musik och återhämtning.

Tredje söndagen efter trefaldighet

med temat Förlorad och återfunnen fick bli premiärtjänstgöring för Marcela Szumislawska Bengtsson. Marcela gör sitt pastorsadjunktsår i Ängelholms församling och hälsades varmt välkommen till S:t Mikael

Marcela kommer ursprungligen från sydvästra Polen. Efter en process inom sig kände hon att hon ville bli präst och har nu genomfört sin prästutbildning i Lund där hon prästvigdes för några veckor sedan. Hon har någon släkting som arbetar inom Svenska Kyrkan och fått höra mycket gott därifrån. ”Att prästen får lov att vara glad är kanske en självklarhet för er i Sverige, men det har inte alltid varit så i mitt tänkande”.

Marcela själv utstrålar glädje och kärlek och fick förmedla många fina och värdefulla tankar kring temat för dagen. Robert Hallberg underströk glädjen i sin musik.

Vi hälsar Marcela välkommen till församlingen och säger välkommen åter till S:t Mikael.

S:t Mikael firade 25 år

Det blev en dag med stor glädje när S:t Mikael fyllde 25 år. Mixen och Mikaelikören sjöng var för sig och tillsammans och en fullsatt kyrka sjöng med och gladdes över den tid kyrkan fått verka i Ängelholm.

Cecilia Reuter, präst i S:t Mikael sedan 1997, och Gunnel Andersson, föreningen S:t Mikaels ordförande, påminde om de 25 åren. Som ett synligt tecken på allt som hänt fanns kyrkans allra första dopbarn med, som alltså döptes för 25 år sedan och nu står här som en vuxen person. Mäktigt när man tänker på alla som döpts under åren.

En stor glädje blev det också att föreningen S:t Mikael fick dela ut var sin stor blomsterbukett till Cecilia Reuter och Kajsa Starfeldt, som båda arbetat 25 år i S:t Mikael.

Det var ju inte någon åldrig kyrka som firades den här dagen utan en pigg 25-åring… Därför blev det våffelkalas med ballonger och tipsrunda. Chokladhjul och utlottning av fina kuddar bidrog också till att ett stort bidrag kunde skickas i väg till Aira sjukhus i Etiopien, ett projekt som engagerat S:t Mikael under många, många år.

Glitter i S:t Mikael vittnade om att det var jubileum på gång.
Såpbubblorna bidrog till jubileumsstämningen.

Vårkonsert med mycket hopp och glädje.

Den traditionella vårkonserten i S:t Mikael blev en glädjens dag. Hela vårtemat med ”O, vad världen nu är skön”, ”All världen nu sig gläder” och ”Nu grönskar det” är ju sångtitlar som går direkt till hjärtat. Texterna och melodierna har under alla år varit en påminnelse om den vackra tid vi just nu är inne i. Sångerna hjälper oss att kunna brista ut i “Våren kommer till vår fröjd”.

Frida Reuter, som ledde konserten med Mikaelikören, S:t Mikael Vokalensemble och musiker påminde också om att det var en glädjens dag, eftersom körerna nu efter ett par års pandemi, kan få sjunga ut det glada budskapet. Under de här två åren har ju mycket av sångövningar skett digitalt och alla har saknat den fysiska gemenskapen.

Utöver vårkänslorna så förmedlade många av sångerna hopp och liv. ”Hoppets sång”, ”Länge leve livet” och ”En sång till livet” fick bli ett budskap som var och en kunde ta med sig.

Claes Vetterlein förmedlade tankar om Gud och livet och med Välsignelsen mottagen så kändes det som att vi kunde gå ut och möta våren och sommaren.

”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.  Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar.  Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden”

Bönsöndagen 2022

formade sig till en tacksamhetens dag. Eftersom det var Cecilia Reuters sista gudstjänst innan sin pensionering fanns det anledning att blicka tillbaka på 25 år tillsammans med Cecilia i S:t Mikael. Och då föds just känslan av tacksamhet över den trohet som Cecilia visat. Hennes förmåga att kombinera fasthet med ett glädjefyllt samarbete som präglats av lugn, mjukhet och trygghet har varit framträdande egenskaper. Och inte minst har den klarhet och enkelhet hon använt i sin undervisning och predikan tagits emot med stor glädje och tacksamhet. Tack Cecilia!

Cecilias predikan den här söndagen handlade om att ”Våga vara där man är” och ”Bönens betydelse”. Gå in på fliken ”Predikningar och bönecirkel” på S:t Mikaels hemsida, www.stmikael.se så kan du läsa hela predikan.

Emma och Frida förgyllde Bönsöndagen med vacker musik.

Söndagen blev också en musikalisk högtidsstund. Emma Dencker och Frida Reuter spelade Wilhelm Peterson-Bergers Sommarsång, Edvard Griegs Våren och en av Tor Aulins ”Akvareller” som heter Polska. Det var en värdig inramning till den här fina söndagen!

Messy Church lockade många

Messy Church, det som tidigare hette After work, drar många till S:t Mikael. Vid senaste samlingen gick hamburgarna åt som smör och aktiviteterna avlöste varandra. Temat var “Bön” och det mynnade ut i en samling inne i kyrkan där ett antal ballonger låg på altaret. Och i varje ballong fanns en lapp med en nerskriven bön.

Underbart att få lägga fram våra böner inför Gud också på det här sättet!

“Minns du sången”

Fastlagssöndagen 2022 firades i S:t Mikael med ett program kallat “Minns du sången”. Det var gamla, kända och älskade sånger och psalmer som framfördes av Mikaelikören och solisten Johan Claesson. Sångerna slår an på det centrala i det kristna budskapet och just den här kvällen fick det en extra dimension genom de fruktansvärda händelserna i Ukraina. Den här kvällen får vi veta att Kiev är omringat och det är nästintill omöjligt att fly därifrån. Allt annat känns så smått när vi vet hur folket, oskyldiga människor, lider och kämpar för sina liv.

Många av sångerna fick bli till tröst denna kväll. “Jesus kär, var mig när. … när natten skymmer, Jesus kär, var mig när.” – “En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt”. – “Hela vägen går han med mig”. – “Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på!” – “Tag i din vård och hägnad oss alla, stora små”.

Cecilia Reuter ledde oss i bön för Ukraina och dess befolkning.

Frida Reuter och Johan Claesson, som båda medverkade vid kvällens musikgudstjänst.
Mikaelikören sjöng och ledde många av de älskade sångerna.

Hallå, Siri, välkommen tillbaka!

För drygt fem år sedan arbetade Siri Lind i Ängelholms församling. Hon gjorde sig känd för sin sång, musik och dans. Andra söndagen efter trettondedagen var hon tillbaka i S:t Mikael och gladde med sång och sitt flöjtspel.

– Jag bor i Rydebäck men arbetar numera på Kulturskolan i Eslöv. Där undervisar jag i sång, kör och rytmik. Och det var så roligt att få spela och sjunga här tillsammans med Frida, säger Siri.

Siri Lind och Frida Reuter gladde med sång och musik.

Siris vackra flöjtspel bidrog till att gudstjänsten blev ljus och fin – trots blåst och regn utanför kyrkan. Och sångerna gick till hjärtat. När Siri och Frida sjöng sången Älska mig för den jag är kunde många ge den formen av en bön till Gud: Låt livet komma nära, Se mig för här är jag. Min enda längtan nu och här: Älska mig för den jag är

Och avslutningssången kändes som en bön just i denna tid, så fylld av oro och hemskheter. Men att drömmen finns om en förändring:

En värld där alla människor varje dag Omsluts av en vänlig famn Där människor på hopplöshetens hav Kan finna en tryggad hamn
Jag har ett hopp som bor djupt inom mig Att en dag har allting ändrat sig Allt hat och våld som fanns Av kärlek övervanns Nå’n gång, nå’nstans En värld där allt är harmoni Vilken värld det ska bli!

Trots pandemitid samlades en skara vänner i S:t Mikael denna söndag. Något kyrkfika fanns inte på programmet av naturliga skäl, men gemenskapen kändes i gudstjänsten. Gunnel Andersson, Cecilia Reuter, Siri Lind och Frida Reuter ledde oss så fint genom gudstjänsten med temat Livets källa.

Jonas Hallabro avtackades i S:t Mikael

I söndagens gudstjänst tog vi farväl till Jonas Hallabro som nu slutar som präst i Sankt Mikael. Han har arbetat här i ungefär två år, två underliga år. Gunnel Andersson, som framförde missionsföreningens tack till Jonas, minns att första söndagen efter han välkomnades blev den första söndagen av många under pandemin då gudstjänst inte firats med närvarande församling i Sankt Mikael. Jonas har i stället i hög grad fått verka som webbpräst.

Gunnel lyfte fram Jonas kvaliteter som predikant. Han är trogen bibelordet i sin förkunnelse, men lyckas plantera detta i nutida liv och verklighet, så att vi som lyssnar får med oss något matnyttigt som kan påverka och förändra våra liv.

Kyrkoherden, Fredrik Höggren, överräckte som gåva till Jonas en nattvardskalk i keramik. Den kan få bli till nytta i den tjänst som Jonas nu träder in i, men allra främst kan den få bli till en påminnelse för honom att själv ta emot och leva i sakramentet.

Jonas avskedspredikan då? Jo, den var förstås såväl bibelförankrad som riktad till oss som var på plats. Jonas utgick från söndagens text från Markusevangeliet om kvinnan med blödningar som blev helad då hon vidrörde Jesu mantel. Omständigheterna runt händelsen förankrade Jonas i såväl GT-profetior som i judisk tradition, och lyfte fram kvinnans motiv med att söka sig till Jesus. Han visade vidare hur händelsen ligger till grund för senare händelser i evangelieberättelsen.

Ett par bilder som han skickade med delar jag vidare med er. Att som barn låna pappas ficklampa var spännande. Det var i en tid då inte alla hade en ficklampa i telefonen. Med ficklampan i handen sökte man sig in i hemmets mörkaste garderob för att kunna lysa upp där. I kampen mot ondskan (söndagens tema) får vi be vår himmelske pappa om att få ta med hans ficklampa, hans ljus, till de mörkaste platser för att sprida ljus där.

Den andra bilden går tillbaka på Jesu mantel – den vars tofs kvinnan vidrörde för att bli frisk. Finns det en manteltofs för Ukraina? Och kan det vara så att du får vara en manteltofs för någon, att du får vara en viktig del i den mantel som Jesus brer ut över världen?

Tack för din tid i Sankt Mikael, Jonas, och all Guds välsignelse i de uppgifter som ligger framför.

David Castor

Tack Jonas!

I slutet av februari slutar Jonas Hallabro sin anställning i Ängelholms församling. När han hälsades välkommen till tjänsten som samarbetskyrkopräst den 9 mars 2020 anade vi inte att söndagen efter skulle kyrkan vara stängd. Hans två år här har präglats av pandemin. ”Jag har lärt mig att kyrkan står och faller inte med sitt program och att det finns ett stort värde i de små sammanhangen.”  

Jonas Hallabro. som nu går över till en tjänst i EFS på Råå.

”Jag har känt mig så välkommen och trivts fantastiskt bra i arbetslaget och bland alla frivilliga.” I början av pandemin var arbetslaget på plats och tog vara på möjligheten att lära känna varandra, inspirera och lägga planer för framtida satsningar. Pandemin skulle ju vara över till sommaren…. ”Sen följde en period av trötthet och frustration innan vi kunde börja fundera på hur vi skulle vara kyrka när huset är stängt.”  Så kom man igång med andakter digitalt, fick stort gensvar och blev allt säkrare med tekniken. ”Jag har länge trott på det här sättet att ´komma hem´ till människor, och det visade sig stämma.” Ett annat sätt att ´komma hem´ på riktigt var att dela ut matkassar, som han hjälpte till med under drygt ett år. Kyrkan öppnade och stängde igen ett par gånger, vi konstaterar att så här efteråt är det nästan svårt att komma ihåg hur det skiftade hela tiden.

Hösten 2021 lugnade pandemin ner sig och allt var nästan som vanligt innan det blev Covidpass lagom till julhelgen. Lite märkligt är det att Jonas slutar lagom till att alla restriktioner tas bort.  Han är övertygad om att S:t Mikael har fantastiska möjligheter och en ljus framtid. ”Här finns så mycket värme, tröskeln är låg. Här har jag kunnat vara mig själv och känt mig uppskattad och det tror jag många som kommer hit känner.”

Nu får Claes Vetterlein ta över. Beslutet att lämna tjänsten var svårt men väl genomtänkt.  ”Jag är tacksam att församlingen satsade på mig trots att jag just återhämtat mig efter en lång utmattning.” Att arbeta halvtid och studera på halvtid för att efter två år få kompetens till anställning som komminister visade sig emellertid vara för tufft. Arbetet har fungerat väl hela tiden, men studierna blev en för stor stressfaktor och påverkade hans hälsa negativt. Han känner sig trygg med beslutet att gå vidare till annan tjänst.

I mars tillträder han en tjänst som EFS-präst på Råå, till en början på halvtid. Det är en förening med i huvudsak äldre medlemmar som nu vill göra en nystart. ”Jag ser det som Guds ledning att det blir så. Själv hade jag inledningsvis inte tänkt mig detta men nu ser jag fram emot att börja på mitt nya arbete. Jag tycker om att leda förändringsarbete och tror jag är rätt bra på det.”

Det har varit två goda år trots allt som varit annorlunda. ”Jag tänker mycket på Guds trofasthet och på kraften i Jesus kors. Det är frihet, helande och tillhörighet. Som en öppen famn. Precis som korset i S:t Mikael. Det bär jag med mig och vill gärna förmedla till er. Den öppna famnen.”

Jonas med älskade hunden Simba

Den 20 mars predikar Jonas i S:t Mikael och då avtackar vi honom. Vi säger redan nu tack för att du tog oss igenom pandemin och för allt du gett oss. Vi önskar allt gott i din nya uppgift på Råå.

Vid intervjublocket: Birgitta Bemark

En av julens sista konserter var Mikaelikörens och S:t Mikael Vokalensembles söndagen den 2 januari. Pga pandemin och restriktionerna i samband med den fick det bara plats för 99 i kyrkan. Du som inte hade biljett har möjlighet att se och lyssna till konserten här nedan.

Nya restriktioner och direktiv har kommit från Folkhälsomyndigheten och för S:t Mikael blir det förändringar. Här kommer en sammanfattning i korthet för det som gäller från den 12 januari 2022.

Alla ingredienser fanns…

Förväntan, våra kända psalmer, härlig musik, Mikaelikören, levande predikan, sorlet efter gudstjänsten vid kaffeborden. Första advent i kyrkan.

Ett gott nytt nådens år från Herren!

Titta på gudstjänsten här:

Fullsatt i kyrkan. Glädje, glädje, glädje…

För första gången på över ett och ett halvt år fick vi uppleva glädjen att sitta i en fullsatt kyrka. S:t Mikael Gospel med sitt komp och under Frida Reuters ledning fick äntligen sjunga ut sina sånger. De satte tonen för ”Gospelmässan” söndagen den 31 oktober.

Denna glädjekväll blev fylld med sång och musik, härlig predikan och möjlighet för alla att ta del av nattvarden. Jonas Hallabro fick överlämna en uppmaning att gå ut i den nya veckan och känna sig älskad och sedd av Gud.

Många gick från kyrkan med glädje i sinnet.

Premiär för Colours of S:t Mikael Gospel i S:t Mikael

För en vecka sedan sjöng Mikaelikören första gången efter pandemin. I dag, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, var det Colours of S:t Mikael Gospel som verkligen gladde med sin sång. Och glädjen var nog ömsesidig, det kändes att också sångarna var glada att äntligen få sjunga ut de fina sångerna. Tack!


Att leva tillsammans var söndagens ämne. Jonas Hallabro undervisade om hur vi lever tillsammans. En stor del av vår gemensamma välfärd handlar om omsorg om varandra. Vi har ett behov av att känna samhörighet med varandra.
Jonas pekade på vikten av att människan får fysisk kontakt med någon annan. Ett litet barn förtvinar utan den kontakten. Det räcker inte med mat eller att man är frisk i övrigt. En undersökning från barnhem i Rumänien visar på en fruktansvärd sak, att de barn klarade sig bäst som hade sin säng närmast dörren, då passerade städerskan ibland och pratade med dem…
Vänskap är otroligt centralt för oss. Vänskap är viktigt, alla behöver vänner. Många fina exempel från Bibeln lyftes fram. Mitt bud, säger Jesus, är att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er.
Vi pekar ofta på korset, inte minst den vertikala dimensionen, Gud har blivit människa, Jesus har kommit till oss. Men det finns också den horisontella kraften. Kraften som drar människor nära varandra. Den kraften behöver påfyllning.
Gudstjän

Fullsatt i kyrkan. Glädje, glädje, glädje…

För första gången på över ett och ett halvt år fick vi uppleva glädjen att sitta i en fullsatt kyrka. S:t Mikael Gospel med sitt komp och under Frida Reuters ledning fick äntligen sjunga ut sina sånger. De satte tonen för ”Gospelmässan” söndagen den 31 oktober.

Denna glädjekväll blev fylld med sång och musik, härlig predikan och möjlighet för alla att ta del av nattvarden. Jonas Hallabro fick överlämna en uppmaning att gå ut i den nya veckan och känna sig älskad och sedd av Gud.

Många gick från kyrkan med glädje i sinnet.

Premiär för Colours of S:t Mikael Gospel i S:t Mikael

För en vecka sedan sjöng Mikaelikören första gången efter pandemin. I dag, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, var det Colours of S:t Mikael Gospel som verkligen gladde med sin sång. Och glädjen var nog ömsesidig, det kändes att också sångarna var glada att äntligen få sjunga ut de fina sångerna. Tack!


Att leva tillsammans var söndagens ämne. Jonas Hallabro undervisade om hur vi lever tillsammans. En stor del av vår gemensamma välfärd handlar om omsorg om varandra. Vi har ett behov av att känna samhörighet med varandra.
Jonas pekade på vikten av att människan får fysisk kontakt med någon annan. Ett litet barn förtvinar utan den kontakten. Det räcker inte med mat eller att man är frisk i övrigt. En undersökning från barnhem i Rumänien visar på en fruktansvärd sak, att de barn klarade sig bäst som hade sin säng närmast dörren, då passerade städerskan ibland och pratade med dem…
Vänskap är otroligt centralt för oss. Vänskap är viktigt, alla behöver vänner. Många fina exempel från Bibeln lyftes fram. Mitt bud, säger Jesus, är att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er.
Vi pekar ofta på korset, inte minst den vertikala dimensionen, Gud har blivit människa, Jesus har kommit till oss. Men det finns också den horisontella kraften. Kraften som drar människor nära varandra. Den kraften behöver påfyllning.
Gudstjänsten fick bli en sådan påfyllning!

Fullsatt i kyrkan. Glädje, glädje, glädje…

För första
gången på över ett och ett halvt år fick vi uppleva glädjen att sitta i en
fullsatt kyrka. S:t Mikael Gospel med sitt komp och under Frida Reuters ledning
fick äntligen sjunga ut sina sånger. De satte tonen för ”Gospelmässan” söndagen
den 31 oktober.

Denna
glädjekväll blev fylld med sång och musik, härlig predikan och möjlighet för
alla att ta del av nattvarden. Jonas Hallabro fick överlämna en uppmaning att
gå ut i den nya veckan och känna sig älskad och sedd av Gud.

Många gick
från kyrkan med glädje i sinnet.

En bild som visar inomhus, vägg, musik, person

Automatiskt genererad beskrivning

Premiär för
Colours of S:t Mikael Gospel i S:t Mikael

För en vecka sedan sjöng Mikaelikören första gången efter
pandemin. I dag, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, var det Colours of S:t
Mikael Gospel som verkligen gladde med sin sång. Och glädjen var nog ömsesidig,
det kändes att också sångarna var glada att äntligen få sjunga ut de fina
sångerna. Tack!

En bild som visar inomhus, tak, vägg, person

Automatiskt genererad beskrivning


Att leva tillsammans var söndagens ämne. Jonas Hallabro undervisade om hur vi
lever tillsammans. En stor del av vår gemensamma välfärd handlar om omsorg om
varandra. Vi har ett behov av att känna samhörighet med varandra.
Jonas pekade på vikten av att människan får fysisk kontakt med någon annan. Ett
litet barn förtvinar utan den kontakten. Det räcker inte med mat eller att man
är frisk i övrigt. En undersökning från barnhem i Rumänien visar på en
fruktansvärd sak, att de barn klarade sig bäst som hade sin säng närmast
dörren, då passerade städerskan ibland och pratade med dem…
Vänskap är otroligt centralt för oss. Vänskap är viktigt, alla behöver vänner.
Många fina exempel från Bibeln lyftes fram. Mitt bud, säger Jesus, är att ni
ska älska varandra, så som jag har älskat er.
Vi pekar ofta på korset, inte minst den vertikala dimensionen, Gud har blivit
människa, Jesus har kommit till oss. Men det finns också den horisontella
kraften. Kraften som drar människor nära varandra. Den kraften behöver
påfyllning.
Gudstjänsten fick bli en sådan påfyllning!

Tacksamma
kyrkbesökare på Tacksägelsedagen.

Nu när
pandemirestriktionerna hävts blev det en glädjesöndag i S:t Mikael. Cecilia
Reuter påminde i sin predikan om den stora tacksamhet vi känner när vi får
mötas igen. Pandemin tryckes tillbaka, även om det inte är över. Under det här
året som ligger bakom har vi insett vad det betyder att träffas och ha
gemenskap med varandra. Det tog vi nog som självklart tidigare. Det är lättare
att tacka för det man har när man ser att det inte är självklart. Och gemenskap
på flera plan blev det i och med nattvardsfirandet.

Mikaelikören
fick äntligen samlas och sjunga sina sånger. Och sångerna fick formen av
lovsånger, som ju är Tacksägelsedagens tema. Kom, tacka Herren för livet, Sjung
lovsång alla länder och Prisa Herren min själ, jag vill lova så länge jag lever
fick understryka just tacksamheten och lovsångstemat.

Många barn
hade också fått biljett till Barnhörnan och de gick till samlingen med
förväntan under musik!

Gun Persson
intervjuades av Gunnel Andersson om föreningens satsning på Aira sjukhus. Gun
fick tillfälle att berätta hur sjukhuset i Aira fungerar och vi förstod alla
hur väl våra gåvor förvaltas och kommer till nytta. Försäljning av frukter och
gåvor blev ett fint tillskott till de pengar som föreningsmedlemmar skänker
just till Aira.

Tacksamheten
var också stor över den välsmakande lunchen som vår husmor Åsa hade lagat till.
God mat och fin gemenskap med vänner bildade en stark avslutning på denna
Tacksägelsedag.

——————————

Tacksamhetsgåvor
prydde S:t Mikael på Tacksägelsedagen och det blev en hel del som såldes till
förmån för Aira sjukhus. Utöver levande frukter, sylter, bakverk, grönsaker och
mycket mer fanns etiopisk pepparblandning och handgjorda blommor av lönnblad.

En bild som visar vägg, inomhus, bor, rum

Automatiskt genererad beskrivningEtt Ett extra
smyckat altare satte prägel på Tacksägelsedagen

En bild som visar bord, inomhus, måltid

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar blomma, olika, full av färg, färsk

Automatiskt genererad beskrivning

Orgelvirtuos på besök i S:t Mikael.

Varför använda orden suverän, briljant, mycket skicklig, lysande, mästerlig
eller eminent när man kan säga att S:t Mikael hade besök av en virtuos. Tommy
Jonsson fascinerade med sitt program ”Orgelschlagers från fyra sekler”.

Tommy är född och uppvuxen i nordvästra Skåne och började först spela
saxofon i kommunala musikskolan. Under gymnasieåren öppnades ögonen för
klaverinstrument genom pianot och sedan 2004 är orgeln huvudinstrumentet. Han
har både kantor- och organistutbildning och verkar under mottot ”Orgeln som
orkester och popband”.

Utöver studier och konserter har Tommy haft uppdrag som ackompanjatör och
arrangör vid bl a GöteborgsOperan, Folkteatern och Stadsteatern i Göteborg och
tjänstgör som organist i Svenska Kyrkan i Annedal, Göteborg. 2013 släppte Tommy
skivan ”Orgelschlagers – Från fyra sekler”, inspelad i Nätra kyrka,
Örnsköldsvik samt i Tyska kyrkan, Göteborg.

Besökarna i S:t Mikael fick lyssna till ett brett program och fick också
hjälpa till med allsång. Några egenkomponerade verk kompletterade ett urval
musikstycken från olika tidsåldrar. Tommy har en fantastisk förmåga att locka
fram tonerna från vår orgel.

Så fick vi uppleva ytterligare en musikkväll i S:t Mikael, fylld med både
mäktig och finstämd musik.

Tack och välkommen tillbaka, Tommy!

En bild som visar musik, piano, klaviatur

Automatiskt genererad beskrivning

Söndagen den
22 augusti, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Friheten i Kristus.

För S:t
Mikael innebar söndagen premiär för kyrkkaffe inomhus efter den långa
pandemitiden. Det kändes både ovant och glädjande att få sitta ner efter
gudstjänsten. Serveringen sköts på ett corona-säkert sätt. Många samtal och
glada skratt fyllde caféet och gudstjänstdeltagarna fick runda av gudstjänsten
på det här fina sättet.

Jonas
Hallabro ledde gudstjänsten och gav oss levande bilder som belyste dagens ämne.
Och Frida Reuter gladde med sin sång, i dag tillsammans med Helena Bonde.

Helena
berättade i gudstjänsten om Pannkakskyrkan, en företeelse som är spridd över
landet och också verksam i Ängelholm. En grupp samlas varannan fredagskväll och
förbereder pannkakssmet, kaffe och tillbehör och beger sig vid 22-tiden till
Stadsparken. Där sätter man upp ett tält och de ungdomar som är ute på kvällen
får möjlighet att komma dit och få litet varmt kaffe och en nygräddad pannkaka.
Det blir många samtal och kontakter under några timmar och ofta åker gruppen
inte hem förrän vid 2-tiden på natten. Initiativet har mötts med stor
tacksamhet från ungdomar på väg hem eller på väg ut i kvällsvimlet.

Helena
berättade att fler är välkomna att engagera sig i Pannkakskyrkan. Vill någon
veta mer så skriv ett mail till info@stmikael.se så vidarebefordrar vi till
Helena.

En bild som visar person, inomhus, stående, står

Automatiskt genererad beskrivningHelena Bonde, Frida Reuter och Jonas
Hallabro.

Nytt
konstverk i S:t Mikaels café

Alla har vi
väl varit ute för känslan av förnyelse när vi t.ex. köper en ny tavla till
hemmet, eller flyttar en tavla som finns på plats. Nu har caféet i S:t Mikael
fått en förnyelse. 1997, när S:t Mikael invigdes, hade Rune Brännborn en
konstutställning som väckte stort intresse. Rune har under många år varit
flitig konstnär och haft ett flertal utställningar efter S:t
Mikael-utställningen.

Rune har nu
skänkt ytterligare ett av sina konstverk till S:t Mikael. Redan tidigare har
han överlåtit en penninggåva till kyrkan och det är med stor tacksamhet som vi
tar emot också detta konstverk.

Betrakta
konstverket nästa gång du kommer till kyrkan. Vid söndagens kyrkkaffe var det
flera som sa att det är fantastiskt hur man kan finnas så många tolkningar när
man tittar på en tavla.

En bild som visar text, inomhus, orange, visa

Automatiskt genererad beskrivning

Välkommen
Åsa!

Sedan några
veckor är S:t Mikaels värdinna Sofia Thorén föräldraledig. Åsa Svensson, som
sedan 2018 arbetat som församlingshemsvärdinna i Höja, har gått in som hennes
vikarie. Nu blir S:t Mikael hennes huvuduppgift men ett visst ansvar för Höja
har hon kvar.

En bild som visar person, träd, utomhus, kvinna

Automatiskt genererad beskrivning

Åsa bor med
Henric, deras dotter Amelia, 11 år, dvärgschnauzern Alma och katten Maja, 
på en avstyckad gård vid Höja. Åsa var hästtjej när hon växte upp i Falkenberg
och i sommar ska man ha häst på heltid så att även ridtokiga Amelia får prova
på hästlivet fullt ut. Ett nytt hönshus ligger också i planen. Om tiden räckte
till skulle Åsa gärna ägna sig åt dans – hon har ett förflutet som skånsk
mästare i bugg.

Yrkesmässigt
har Åsa hunnit med en del, hon har varit konditor och även jobbat i rese- och
hotellbranschen. Butiken Lek och Lär på Storgatan i Ängelholm drev hon och
Henric 2012 -2017.      Där gav hon bland annat mig
goda råd om pedagogiska och roliga leksaker till barnbarnen. Av olika skäl gick
man över till näthandel något år men Åsa saknade kundkontakten och när tjänsten
i Höja kom kändes det som rätt väg att gå.

Åsa tycker
att omsorgen om andra är det viktigaste i livet. Det ingår i uppgiften som
värdinna och hon tycker om att prata med människor hon möter i sitt arbete. Hon
är väldigt förtjust i S:t Mikael, huset är så väl anpassat till verksamheten.
När jag nämner att arkitekten Pontus Möller kallade sitt bidrag Gemenskapen den
gror, tycker hon det stämmer.  ”Det är som en enda stor familj här”, säger
Åsa.

Välkommen in
i gemenskapen, säger vi.

Birgitta
Bemark

Nu har
kyrkan öppnat upp!

Efter en
lång pandemitid har äntligen S:t Mikael kunnat öppna upp dörrarna och det var
många förväntansfulla kyrkbesökare på plats. Och det var många spontana
kommentarer:

”Tänk att
det ska till en pandemi för att man ska längta så efter kyrkan”

”O, vad
härligt att se dig!”

”Jag kände
mig lite osäker, men det gick fort över”

”Tårarna
kom…”

”Tänk att få
sjunga de fina psalmerna igen”

Det kändes
mäktigt att få sjunga ”I denna ljuva sommartid”. Tänk, psalmen skrevs på
1600-talet och har sjungits genom århundraden. Och nu sitter vi här och får
sjunga den i en ”nyöppnad” kyrka.

Vi har haft
fantastiskt fina videosändningar under pandemitiden men känslan att nu få sitta
ner och delta i sången och lyssna till Cecilias goda predikan. Varannan söndag
blir det nattvardsfirande och vi fick börja med detta på Sveriges nationaldag.
Coronasäkert, men nära.

Som
avslutning på gudstjänsten sjöng Frida och Jessica en sång som fick en speciell
betydelse denna dag. Cecilia påpekade det underbara med texten Ny kraft – ny
tid. Denna text blev en påminnelse om var vi hämtar kraft, som enskild och som
kyrka.

”Ny kraft,
ny tid,

Ett oskrivet blad.
Nytt ljus, Nytt liv,
En underbar dag.
Jag är fylld av en längtan och en härlig förväntan
att få möta min värld om igen.

Jag vill ge
denna dag till Dig.

Jag vill gå varje steg med Dig.
Jag vill hämta min kraft från Dig,
Låta kärlek förändra mig
Och om motgångar tynger mig
Finner jag all min tröst hos Dig.”

En bild som visar vägg, inomhus, person

Automatiskt genererad beskrivningCecilia tillsammans med föreningens
ordförande Gunnel Andersson, som ledde dagens gudstjänst.
En bild som visar person, inomhus, musik, vägg

Automatiskt genererad beskrivningFrida och Jessica sjöng och spred
glädje i den första gudstjänsten efter pandemin.

S:t Mikael efter Coronanedstängningen

Några i
styrelsen och våra anställda, Jonas och Frida, deltar under tre lördagar i en
EFS-konferens på nätet angående hur vår verksamhet i kyrkan ska se ut efter
Coronanedstängningen.

Nu vänder vi
oss till dig som medlem och besökare i S:t Mikael för att höra vad du tänker om
framtiden.

Vad längtar
du efter i S:t Mikael?
Hur ska vårt gudstjänstliv komma igång igen?
Finns det något nytt vi skulle kunna planera för?
Vad tycker du är viktigt ja, kanske viktigast när det gäller arbetet i vår
kyrka?
Har vi några outnyttjade resurser?
Visst har du tankar, önskningar, förslag eller idéer!

Maila dem
till info@stmikael.se eller tala med någon av oss
i styrelsen.

Vi vill
involvera er alla i arbetet för framtiden!

Med varma
hälsningar och bön om Guds ledning och välsignelse för vår kyrka.

Styrelsen
för Föreningen S:t Mikael

Stor glädje vid första träffen för Café Mikael.

Pandemin har varit lång och på många sätt jobbig. Den har drabbat en hel värld och naturligtvis också oss i Ängelholm. Verksamheten vid S:t Mikael kyrka har under pandemiåret bedrivits på ett annorlunda sätt. I stället för gudstjänster och samlingar då vi får mötas så har vi försökt nå hem till församlingsborna med hjälp av Internet-sändningar, som blivit mycket omtyckta.

Men nu börjar vi få möjlighet att ses ”på riktigt”, även om det fortfarande finns mycket restriktioner. Några gudstjänster har vi redan kunnat hålla och de har varit välbesökta.

Och i onsdags var det premiär för Café Mikael, ett samarrangemang mellan S:t Mikael och RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap. 34 personer kunde umgås i stor glädje och njuta av kaffe och en avslutande andakt i kyrkan.

Vi ber till Gud att pandemin nu verkligen ska gå mot sitt slut och vi får fortsätta att träffas i vår kyrka.

Trivsam samvaro utanför S:t Mikael.

Julkonsert med Mikaelikören och S:t Mikael Vokalensemble

Årets
traditionella julkonsert i S:t Mikael lockade till fullsatt kyrka.
Mikaelikören, S:t Mikael Vokalensemble, musiker och solisten Maria Palmqvist
genomförde ett fint program, en blandning av gammalt och nytt. Allt signerat
Frida Reuter och under hennes säkra ledning. Cecilia Reuter varvade sångerna
med passande bibeltexter och Jan Ebbesson såg till att hela kyrkan badade i
ljus.

Avslutningen
på konserten blev stark. Maria sjöng känsligt ”In the bleak Midwinter” och
framförde texten ”What can I give Him, poor as I am? What I can I give Him,
give my heart”.

Körerna
och Maria fick avsluta med en känd sång ”Stad i ljus” som den här gången fick
en text som alla kunde sjunga med i och bära med sig: ”Sprid ditt ljus i den
mörkaste tid, värm oss nu och låt oss känna frid”. Ett budskap värt att nynna
vidare på…

Rikt musikliv i S:t Mikael


Söndagen efter jul var det Gudstjänst i juletid med
S:t Mikael Vokalensemble. Väl avstämda sånger sjöngs med stor kvalitet under
Fridas ledning. Vilket oerhört rikt musikliv vi har i S:t Mikael! Tack.

Temat för den här söndagen var Guds barn och Cecilia
fångade mycket av det som ligger i ämnet och konstaterade också:

“Vi får kalla oss Guds barn inte pga vår egen
förtjänst utan pga Guds barmhärtighet och kärlek och vi får då vår rätta
identitet”.

S:t Mikael i nytt ljus!

Vid
ingången till S:t Mikael har nu monterats belysning som gör att hela kyrkan ger
ett vänligare mottagande när det är mörkt. Det gör också att korset framstår så
klart på fasaden.

Ljuset och korset i centrum – också på kvällen…

Nya kyrkoåret började med
glädjefylld gudstjänst

En fullsatt kyrka började det nya året med en
gudstjänst fylld med glädje.  “Bereden väg för Herran! Berg, sjunken,
djup, stån opp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp”. Det
är mäktigt att veta att den psalmen sjunges i alla kyrkor över hela landet i
dag.

Mikaelikören sjöng de gamla men älskade sångerna och
hade fantastisk uppbackning av en brasskvartett. Nya arrangemang till de gamla
sångerna gav nytt liv. Frida Reuter höll på ett fantastiskt sätt samman det
hela och några sångarbarn sjöng med till stor glädje.

Cecilia fångade dagens texter på ett sätt som går till
hjärtat. Och när psalmen 858 sjöngs med texten “Himmelens dörrar har
öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I världen har mörkret
skingrats och änglaskarorna ler”, just då lyste solen in i våra
psalmböcker!!

Skorpor såldes till förmån för Aira och alla skorporna
tog slut. Det var många som ville köpa och många som ville hjälpa sjukhuset i
Aira.

Och Otto Olssons “Advent” fick bilda
avslutning på gudstjänsten. Den finns nog inom många åhörare när vi går hem.
“Fröjda dig, det är advent!”

Tacksägelsedagen i S:t Mikael

EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem besökte S:t
Mikael och medverkade med predikan i gudstjänsten på Tacksägelsedagen. Hon
talade om lovsången, tacksamheten och hoppet på ett gripande sätt. Kopplingen
till dagsaktuella trender och händelser gjorde predikan stark och påverkande.

Mikaelikören och barnkörerna medverkade med sång och
Cecilia Reuter ledde gudstjänsten, som sedan gick över i en gemensam lunch. Där
fick Kerstin Oderhem tillfälle att ytterligare berätta om både Aira och andra
missionsprojekt som EFS arbetar med.

Det har blivit tradition att vi just på
Tacksägelsedagen samlar in och försäljer olika varor i form av frukter, bakverk
och mycket annat. Behållningen går oavkortat till Aira sjukhus, som vår kyrka
stöder sedan många år tillbaka.

Trots svåra tider så fick gudstjänsten förmedla
budskapet om lovsång, tacksamhet och hopp. Det viktiga är att vårt fokus finns
på Skaparen och inte enbart på det skapade.

Nya ordförande valdes vid
föreningen S:t Mikaels årsmöte.

Föreningen S:t Mikael höll sitt ordinarie årsmöte
söndagen den 10 mars. Ordförande Anna Johansson kunde hälsa välkommen till ett
välbesökt möte som innehöll traditionella redovisningar och viktiga val. Vår
värdinna försåg alla deltagarna med en god lunch.

Anna har suttit i styrelsen i nio år och stadgarna
säger att man sedan inte kan omväljas. Därför blev detta hennes sista årsmöte i
den här perioden. Under dessa år har Anna varit föreningens ordförande under
sex år och hon fick tydliga bevis på den tacksamhet föreningen känner för det
sätt hon genomfört uppgiften. Trygve tolkade styrelsens och föreningens tack på
ett humoristiskt och fint sätt.

Styrelsens sekreterare Birgitta kommenterade den
utsända verksamhetsberättelsen och föreningens kassör Rolf redogjorde för den
ekonomiska redovisningen. Båda redogörelserna berättar om en förening med en
omfattande verksamhet. Utöver gudstjänstverksamheten har kyrkan en stor
genomströmning av barn och vuxna på dagtid – och kyrkans musiker Frida har 100
sångare som regelbundet tränar i tre olika körer.

Till nya ledamöter i föreningens styrelse valdes
Gunnel Andersson och Sven Persson. Vid det efterföljande konstituerande mötet
valdes Gunnel Andersson till föreningens nye ordförande och Sven Persson valdes
till vice ordförande. Vi återkommer med information och tankar kring den
framtida organisationen, hur Gunnel, Sven och styrelsen skall formulera sitt
arbete.

Ett årsmöte är alltid en stund då man blickar bakåt men
också tittar framåt. Det är med frimodighet föreningen går vidare i ett väl
fungerande samarbete mellan anställda, föreningsmedlemmar och styrelse.

rpt

En hälsning från Sofie och
värmen.

Vår tidigare präst, Sofie Kuchler-Lundström, flyttade
med hela familjen för ett par månader sedan ner till Gran Canaria, där hon
tillträdde en tjänst som komminister i Svenska Kyrkan i San Augustin.

Hon hälsar till oss alla. Det har varit fullt upp där nere
men nu har familjen börjat komma på plats i värmen och barnen stortrivs på
skolan. (Allan som först inte ville åka hit, sa igår: Mamma, ska vi verkligen
bara bo här i tre år?!?)

Det har som sagt varit mycket på jobbet. Allt ifrån
vigslar, sjukhusbesök, diakonala utryckningar och kanelbullebak. Sofies man
Nils har börjat sjunga i kyrkokören och leder musikstunden på öppna förskolan.

 

Kort och gott; familjen har det bra! Sofie sänder
hälsningar till alla här hemma och säger att vi är välkomna ner!

Hon avslutar hälsningen med ”Vi saknar er. Kramar från
oss alla genom Sofie”.

På bilden: Gud sa: Älska din nästa såsom dig själv.
Och när det blir riktigt jobbigt: ät en kanelbulle… Kanelbullebak har varit
en av erfarenheterna för Sofie på Gran Canaria.

Glädjefylld gudstjänst i S:t
Mikael tillsammans med EFS-kyrkan.

Det kändes att temat för dagen var Änglarna. Psalmen
nr 333 satte fokus från början och fick en extra lyster denna dag: Änglarna
sjunger i himlen. Halleluja. Glädjen blir stor när Guds Ande väcker och styrker
vår tro. Halleluja!

Dagens högmässa var det årliga samarrangemanget med
EFS-kyrkan och glädjen att komma samman kunde man inte ta miste på. En fullsatt
kyrka fick lyssna till texter, predikan och sånger där också Änglabudskapet
poängterades. Magnus Lennartsson pekade i sin predikan bl.a. på Ängelholms
kommunvapen, som består av korslagda fiskar, en gyllene krona och en ängel.
Många inspirerande och gedigna tankar förmedlades till lyssnarna. Cecilia
Reuter ledde dagens gudstjänst och gladdes också åt att vi kunde samlas på
detta sätt. Vi har samma mål, även om vi för det mesta träffas i olika kyrkor.

S:t Mikael Gospel framförde flera sånger under Frida
Reuters ledning. Sångerna och framförandet tillsammans med kompet gav kvalitet
åt gudstjänsten. När Välsignelsen sjöngs och Cecilia nedkallade Guds
välsignelse över alla som samlats blev stillheten och tacksamheten stor.

Och när kören sjöng Kirk Franklins sång I smile som
avslutning blev det som en injektion. Tänk vad Gud har gjort för oss. Alla gick
från gudstjänsten och in i sorlet vid det väntandet kyrkkaffet med stor glädje
och tacksamhet.

FANTASTISK
INSAMLING TILL AIRA SJUKHUS!

Vid gudstjänsten i S:t Mikael på Tacksägelsedagen
såldes skänkta varor, många åt lunch och betalade en avgift och det gavs en fin
kollekt. Alla pengar går oavkortat till Aira sjukhus och summan som skickas dit
hamnade på 11.373 kronor. Ett strålande resultat.

Vad pengarna konkret går till kan vi läsa i ett
nyhetsbrev från 3 oktober 2019:

EFS stöd till Aira sjukhus går till förlossningsvård
och till utbildning av barnmorskor.

Stödet till förlossningsvården innebär framförallt att
sjukhuset kan tillhandahålla gratis kejsarsnitt till kvinnor som är i behov av
det, men har små ekonomiska resurser.

Stödet till barnmorskeutbildningen består av
studiestipendier för 20 studenter. Därigenom får sjukhuset tillgång till
utbildad personal. Samtidigt får 20 personer en kvalificerad utbildning och
framtida arbetsmöjligheter, vilket de annars inte hade haft ekonomiska resurser
för.

Tack för ditt stöd!

cof

Den nya ambulansen vid Aira sjukhus i Etiopien.

Julkonsert
med Mikaelikören och S:t Mikael Vokalensemble

Årets
traditionella julkonsert i S:t Mikael lockade till fullsatt kyrka.
Mikaelikören, S:t Mikael Vokalensemble, musiker och solisten Maria Palmqvist
genomförde ett fint program, en blandning av gammalt och nytt. Allt signerat
Frida Reuter och under hennes säkra ledning. Cecilia Reuter varvade sångerna
med passande bibeltexter och Jan Ebbesson såg till att hela kyrkan badade i
ljus.

Avslutningen
på konserten blev stark. Maria sjöng känsligt ”In the bleak Midwinter” och
framförde texten ”What can I give Him, poor as I am? What I can I give Him,
give my heart”.

Körerna
och Maria fick avsluta med en känd sång ”Stad i ljus” som den här gången fick
en text som alla kunde sjunga med i och bära med sig: ”Sprid ditt ljus i den
mörkaste tid, värm oss nu och låt oss känna frid”. Ett budskap värt att nynna
vidare på…

Rikt musikliv i S:t Mikael


Söndagen efter jul var det Gudstjänst i juletid med
S:t Mikael Vokalensemble. Väl avstämda sånger sjöngs med stor kvalitet under
Fridas ledning. Vilket oerhört rikt musikliv vi har i S:t Mikael! Tack.

Temat för den här söndagen var Guds barn och Cecilia
fångade mycket av det som ligger i ämnet och konstaterade också:

“Vi får kalla oss Guds barn inte pga vår egen
förtjänst utan pga Guds barmhärtighet och kärlek och vi får då vår rätta
identitet”.

S:t Mikael i nytt ljus!

Vid
ingången till S:t Mikael har nu monterats belysning som gör att hela kyrkan ger
ett vänligare mottagande när det är mörkt. Det gör också att korset framstår så
klart på fasaden.

Ljuset och
korset i centrum – också på kvällen…

Nya kyrkoåret började med
glädjefylld gudstjänst

En fullsatt kyrka började det nya året med en
gudstjänst fylld med glädje.  “Bereden väg för Herran! Berg, sjunken,
djup, stån opp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp”. Det
är mäktigt att veta att den psalmen sjunges i alla kyrkor över hela landet i
dag.

Mikaelikören sjöng de gamla men älskade sångerna och
hade fantastisk uppbackning av en brasskvartett. Nya arrangemang till de gamla
sångerna gav nytt liv. Frida Reuter höll på ett fantastiskt sätt samman det
hela och några sångarbarn sjöng med till stor glädje.

Cecilia fångade dagens texter på ett sätt som går till
hjärtat. Och när psalmen 858 sjöngs med texten “Himmelens dörrar har
öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I världen har mörkret
skingrats och änglaskarorna ler”, just då lyste solen in i våra
psalmböcker!!

Skorpor såldes till förmån för Aira och alla skorporna
tog slut. Det var många som ville köpa och många som ville hjälpa sjukhuset i
Aira.

Och Otto Olssons “Advent” fick bilda
avslutning på gudstjänsten. Den finns nog inom många åhörare när vi går hem.
“Fröjda dig, det är advent!”

After work på S:t Mikael den 15 november

Ett vinnande koncept ska man kanske inte ändra på. Tacosmenyn som Sofia dukar upp på After work kvällarna är allmänt känd och omtyckt. Ett stort antal fick njuta av maten – men fick också aktivera sig vid olika stationer. I ett rum höll lärde Frida ut nya sånger, i ett annat fanns en grupp som målade en altartavla i underbara färger. I kyrkan engagerades en grupp, både unga och vuxna, som lärde in en härlig teaterpjäs. Och i caféet tillverkades och bakades bröd. Allt skulle användas vid nattvardsfirandet som bildade avslutning på kvällen. Sångerna framfördes, altartavlan fanns på plats, teaterpjäsen spelades upp och brödet delades i nattvarden. Cecilia höll ihop det hela och fick sända iväg gruppen med Herrens välsignelse. Kaffet som avslutade kvällen gav inramning till många samtal och god gemenskap.

Faurés Requiem framfördes i S:t Mikael

Frida Reuter spände bågen och lät Mikaelikören prova på ett verk som kören i vanliga fall inte sjunger. Faurés Requiem innehåller mycket känslor och vacker musik, och det var verkligen en utmaning för kören.

En fullsatt kyrka fick njuta av musiken och innehållet. Kören fick god hjälp av S:t Mikael Vokalensemble, S:t Mikael Stråkensemble och solisterna Lukas Gustafsson och Pia-Lena Andersson.

Mer än en uttryckte sin tacksamhet att kören tagit på sig utmaningen att framföra ett sådant verk.

Den 18-19 oktober är det dags för terminens temahelg som denna gång kommer att handla om den visuella drogen – nätporr. Vi besöks av Ulrika Stigberg, författare och präst jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stockholm. Fredagskvällen riktar sig till ungdomar medan det blir en frukost på S:t Mikael och ett föredrag på lördagens eftermiddag i EFS-kyrkan.

Ulrica Stigberg är författare och präst och jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stocholm. Hon är en anlitad föreläsare inom ämnen som prostitution, pornografi och psykisk ohälsa. Ämnet nätporr är något som eskalerat genom internet och människor i kyrkan drabbas också. Det är tydligt att det finns många personer även i kyrkan, som kämpar mot detta beroende. Det är svårt, skamfyllt och känsligt att prata om, så därför behöver vi i kyrkan lyfta det och be för människor om befrielse i Jesu namn.

Fredag kväll 19.30 på UG EFS kyrkan: Fast jag inte vill- om dragningskraften i pornografin

Lördagsfrukost kl 9.00-11.00 St Mikael Om ingen pratar pm det hur skall man då veta. En föreläsning om barn, ungdomar och nätpornografi. Anmälan till Kajsa Starfelt 073 3658174 senast tisdagen den 15 oktober. Kostnad 75 kr

Lördag kl 14.00 EFS kyrkan: Mitt ibland oss- Kyrkans utmaning kring nätpornografi. Fika och föredrag

Välkommen!

Sofie Kuchler-Lundström höll avskedspredikan i S:t Mikael

2019 var
Pingstdagen inte “bara” Pingstdag, utan det var dessutom dagen då en
fullsatt S:t Mikael kyrka tog avsked av sin präst Sofie Kuchler-Lundström.
Sofie åker tillsammans med sin familj ner till Gran Canaria där hon tillträder
en prästtjänst i Svenska Kyrkan San Augustin.

Föreningen
S:t Mikaels båda ordföranden Gunnel Andersson och Sven Persson tackade Sofie
för fina insatser i kyrkan. Gunnel tolkade den känsla som föreningsmedlemmarna
känner just nu när man får lämna ifrån sig en älskad präst och ledare. Men
underströk också önskan om Guds välsignelse för Sofie och hela hennes familj i
de nya uppgifterna som ligger framför.

Sofie höll
sin avskedspredikan över dagens rubrik, den heliga Anden. Genom enkla bilder
och vardagligt språk påminde hon om Hjälparen. En av bilderna var när
konfirmanderna fick frågan om varför Jesus samlade så många omkring sig.
“Han måste haft god andedräkt”, säger en av ungdomarna. Ett
underfundigt och fint svar att understryka dagens tema.

S:t Mikael
Gospel sjöng under Fridas ledning många fina sånger. Som avslutning på
gudstjänsten sjöng man Välsignelsen – och då speciellt tillägnad Sofie och
hennes familj. Det blev mycket starkt och så mycket känsla att kyrkbesökarna
ett tag inte visste om man skulle applådera…

Nattvardsgången
leddes av Cecilia och Sofie och det känns som en stor trygghet att Cecilia
upprätthåller prästtjänsten under en övergångsperiod.

En dag med mycket känslor fick avslutas med ett extra festligt kyrkfika, där vår värdinna Sofia på ett fantastiskt sätt med goda chokladpraliner och kakor till kaffet underströk att det var en speciell dag.

Sofie med sin Nils och deras underbara barn ser fram emot Gran Canaria-äventyret.

S:t Mikael Gospel, här med Jim Larsson som solist, gladde med sin sång.

Från Föreningen S:t Mikael fick Sofie bl.a. en vacker ljusstake med ingraverad text “Ett ljus på min stig”

Afrikarytmer i S:t Mikael

Annorlunda afrikanska
rytmer och sånger hördes i S:t Mikael helgen 11-12 maj. Det var Eva Kunda
Neidek som såg till att S:t Mikaels körer fick prova på de västafrikanska
sånger, som inspirerar och gläder. Eva är sångare, musikskapare, körledare,
diakon, berättare och mycket mer. Hon har förmågan att engagera både sångare
och de som lyssnar.

Foton från Afrikagudstjänsten: Jessica Yngvesson

Café kväll i S:t Mikael med sånggruppen Ballanz

En fullsatt kyrka bänkade sig i S:t Mikaels café. Extrastolarna kom fram och vattenbringarna sattes på bordet. Det är viktigt att dricka vatten efter en av sensommarens varmaste dagar.

Det var Café kväll i S:t Mikael och sånggruppen Ballanz stod för programmet. Temat blev sånger om sommar, änglar och kärlek. Förväntan var stor bland publiken och ingen blev besviken. Ballanz genomförde sitt program med både kvalitet och charm. I flera av sångerna nynnade eller sjöng publiken med.

Det var många som uttryckte sitt önskemål att Ballanz vid något tillfälle kommer tillbaka!

Musik från klassiskt till visa och jazz…

Programmet hade utlovat en stor variation på musiken när Malmö Vokalensemble kom på besök till S:t Mikael. Under Britt Nesslers ledning genomförde ensemblen ett underbart fint program. En fullsatt kyrka lyssnade och tog in trots att det fantastiska sommarvädret konkurrerade.

Variationen på musiken och kvaliteten på framförandet gjorde att det blev en jättefin musikkväll i kyrkan och Therese André Kjellström kompletterade gudstjänsten på ett bra sätt.

[caption id="attachment_4003" align="alignnone" width="584"]
Göran Elnegård med den viktiga Psalmboken i sina händer.

Det blev en riktigt fin sommarkväll, söndagen den 28 juli. Och S:t Mikael bjöd in till musikgudstjänst “Sommar med Psalmboken”.

Det är Göran Elnegård som kåserar om en av de viktigaste böckerna, Psalmboken, som följer oss genom livets alla skiften. Göran inspirerade alla som lyssnade och berättade om ljudvågor och öronsnäckan. Skapelsens storhet.

Genom sin erfarenhet som organist i bl.a. Halmstad och Gustav Adolfs församling i Helsingborg har han lätt att entusiasmera sin publik. Alla fick sjunga med i de kända sommarpsalmerna. Den psalm som nått ut på ett speciellt sätt är O, Store Gud.

Åhörarna fick känna på många av de nya psalmerna. Görans motto har varit just att skapa en sjungande församling – och det var mycket sångarglädje den här kvällen.

Ingen psalm kunde väl passa bättre som avslutning än Härlig är jorden. En psalm som betyder så mycket för så många. Görans orgelspel bidrog till att “väggarna lyfte”.

“He has risen” – gospelmässa i S:t Mikael

Söndagens gospelmässa i S:t Mikael blev en fin söndagskväll, med välvalda och innehållsrika sånger och tänkvärda ord. Det var S:t Mikael Gospel, kyrkans egen, härliga kör som sjöng under Frida Reuters ledning. Ett fint komp gav sångerna ytterligare styrka och karaktär.

Kyrkoherde Fredrik Höggren ledde kvällen på ett inspirerat sätt, som gav utrymme för många tankar både under predikan och kvällen som helhet.

Kyriet, vid mässan formulerat som en sång, Take me to the cross, blev väldigt stark för mässdeltagarna. ”I was lost, now I´m found, All because of Jesus blood. Love so great giv´n to me, I have truly been set free”.

Efter ett sådant budskap gick vi ut från kyrkan med en av sångerna ringande i öronen: I smile. Ut till en ny arbetsvecka med förnyad kraft.

Arbetsdag i S:t Mikael 

Man hade lovat regn i dag efter ett par varma “sommardagar”. Så välbehövligt för marken men kanske inte idealväder för arbetsdag i S:t Mikael. En trogen skara hade infunnit sig för några timmars arbete och det var ingen som klagade på vädret. Alla kände att vi fick vara med och vårda vår kyrka.
 
Utomhus var det mycket löv att samla in, rabatter blev uppfräschade, många fönster putsades och mycket annat arbete gjordes. Och trädgårdsmöblerna kom fram som en påminnelse att det nog blir soliga dagar framöver.
 
Inne i kyrkan putsades stolar och lampor, dammsögs uppåt väggarna och mycket mer. Vi konstaterade att det hinns med mycket på några timmar när vi är så många.
 
Fikapausen är lite belöning. Sofia hade plockat fram mycket gott och den sociala gemenskapen som frodas vid kaffebordet är värd mycket.
 
Alla som var med kände nog att det är en fin känsla att på detta sätt vara med och göra kyrkan fin.

After work…

Klockan 17 på fredagskvällen börjar man fylla platserna på torget i S:t Mikael. Snart finns nästan 100 personer på plats och såg med förväntan fram emot kvällen, som skulle gå i Astrids tecken.
Astrid Lindgren fick sätta prägeln på både aktiviteter och sånger, pyssel och gammaldags husförhör. T.o.m. smålandskringlor serverades efter den välsmakande taco-menyn.
Man förflyttades till Emils dagar, för bland alla oss som gick omkring fanns också naturtrogna kopior av Emil och hans familj och fler från hans närmiljö.
Alma Svensson, Emils mamma, fick runda av den härliga kvällen med en andakt i kyrkan.

Det kändes som om Alma Svensson, Emil och de övriga gick omkring bland oss.


Maten lät sig väl smaka, faten tömdes av hungriga After Work-deltagare.


Naturligtvis serverade vår värdinna Sofia Smålandskringlor.


Inne i Villa Villerkulla gällde det att hålla balansen.


Pyssel för ung och gammal ute i snickarboa.


Alma Svensson ställde svåra frågor vid husförhöret.


Naturligtvis hörde Idas sommarvisa till repertoaren.

Helgen i S:t Mikael fylldes av sång och musik och tacksamma åhörare.

Lördagen den 23 mars bjöd Sundsgårdens Folkhögskolas musiklinje på omväxlande och fin sång och musik. En tradition är det att Sundsgården kommer till S:t Mikael och den är verkligen värd att permanenta. Härlig musik och härliga ungdomar!

Vår värdinna Sofia hade dukat upp till ett riktigt Afternoon tea med alla de klassiska tillbehören. Dessutom med en kvalitet och skaparglädje som gjorde det till en upplevelse för både ögat och gommen.

Söndagen den 24 mars höll S:t Mikael Vokalensemble tillsammans med sin systerkör i Lerberget en fin konsert. Temat var “Var inte rädd, Maria” med tanke på att det var Jungfru Marie Bebådelsedag. Finstämt och mycket njutbart kände publiken i den fullsatta kyrkan.

En speciell glädje var det att både vår organist Frida och hennes företrädare Marie var tillsammans i denna musikgudstjänst. Ett lovvärt initiativ, som ju också gärna får bli tradition. Körerna sjöng i Lerbergets kyrka på förmiddagen och i S:t Mikael på kvällen.

 

Många på besök i S:t Mikael vid populär pensionärsträff

Afternoon tea kunde drygt 55 pensionärer njuta av i S:t Mikael onsdagen den 27 februari. Det var ett samarrangemang med RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Det är en pensionärsorganisation som vilar på kristen grund och har ett intressant program som de erbjuder medlemmar och andra intresserade.
Scones och kakverk lät sig väl smaka och dessutom fick åhörarna njuta av sång och musik. Det var Frida Reuter och Emma Dencker som sjöng och spelade.
Nästa samling i S:t Mikael blir den 24 april kl 14.00 då det blir ett program om Etiopien – ett gammalt kulturland i förändring. Ulla Johansson, Ängelholm, tidigare missionär i Etiopien kommer med färska intryck från sin resa i november 2018. Också vid den samlingen serveras kaffe.

 

En mässa med inspiration och musik av Johnny Cash

I Walk The Line var rubriken på den mässa som hölls i S:t Mikael söndagen den 24 februari. Jonna Karlsson och Fredrik Höggren tolkade flera av Johnny Cash sånger och musik. Det blev en kväll med fin sång och musik och en kväll fylld med tankar.

Johnny Cash var en legendarisk musiker och levde ett liv med ytterligheter. Han turnerade och gav ut skivor med stor framgång för att under långa tider i livet falla in i missbruk. Johnny Cash såg sitt första äktenskap krascha men genomgick också en religiös väckelse. Genom hela livet var han en kristen sökare.

Den kristendom Cash levde ut handlade mycket om praktiskt görande mer än bara troende. Hans besök på fängelser över hela världen mötte kritik från skivbolagsdirektörerna, som sa att ”dina lyssnare är goda, kristna amerikaner. Dom vill inte att du spelar för mördare och våldtäktsmän” varpå Cash lär ha svarat ”då är dom inte kristna”.

Många av Cash sånger fanns med i mässan, som I walk the line, Send a picture of mother if you can och Give my love to Rose. Den traditionella negro spiritualen Were you there when they crusified my Lord blev den gemensamma sången under nattvardsgången, då hela den fullsatta kyrkan bildade kör.

”Välkomna tillbaka” kan ibland kännas som en klyscha, men i kväll kändes uppmaningen ovanligt befogad. Samtliga åhörare vill nog gärna att Jonna och Fredrik kommer tillbaks!

Jonna Karlsson och Fredrik Höggren, som så fint tolkade Johnny Cash

Nybildad manskör sjöng i S:t Mikael

Kyndelsmässodagen innebar under medeltiden att varje hushåll i församlingen kom med sina stöpta ljus till kyrkan. Ljusen välsignades och en ljusprocession ägde rum.
Vid högmässan i S:t Mikael påmindes om ljusen, inte minst ljuset som återkommer i naturen och framförallt Kristus, världens ljus.
Kyndelsmässodagen är Kyrkomusikens dag i Svenska kyrkan. En nybildad manskör under ledning av PA Svedberg sjöng sånger med starkt innehåll. Cathrine Malmqvist ackompanjerade följsamt på flygeln.
Jesus för världen, Kommen till mig och Blodet skall aldrig mista sin kraft var några av de kända sångerna som framfördes.
Säg mig hans namn igen fick bilda avslutningen på denna högmässa, som leddes av Cecilia Reuter.
 

Den nybildade manskören under ledning av PA Svedberg. Cathrine Malmqvist vid flygeln.

 

Minns du sången i S:t Mikael

Minns du sången – ett TV-program som gick över tre säsonger och som blev oerhört populärt. Programmet som fylldes av sångarglädje och som byggde på de gamla, kända och älskade sångerna. Minns du sången var också namnet på en musikgudstjänst i S:t Mikael den 27 januari.
 
Det var Johan Claesson som tillsammans med Mikaelikören sjöng de gamla, fina sångerna och som i likhet med TV-programmen lockade till stor sångarglädje.
Låt mig få höra om Jesus, Jag har hört om en stad, Ovan där, Som en härlig gudomskälla och De komma från öst och väst var några av titlarna i programmet. Varje sång har sin historia och sitt speciella innehåll, som gjort dem så omtyckta och tidlösa. Det var inte bara kör och solist som fick sjunga utan hela kyrkan fylldes av gemensam sång. Frida Reuter ledde musikgudstjänsten tillsammans med sitt fina komp.
 
Under tiden vår präst Sofie Kuchler-Lundström är barnledig kommer Cecilia Reuter att vikariera och får också hjälp av prästen Karin Håkansson. Karin medverkade vid Minns du sången-kvällen och gav också personliga tankar kring någon av sångerna.
 
En värdig avslutning på kvällen blev sången Min Gud tillhör äran, en sång från 1970-talet av den store gospelsångaren, låtskrivaren och pastorn Andrae Crouch. Det höjdes många röster för att den här programtypen skulle få bli ett återkommande inslag i S:t Mikael.

 

Frida Reuters proffsiga komp


Låt mig få höra om Jesus, en av de omtyckta sångerna


Karin Håkansson vikarierar i Ängelholms församling och medverkade vid Minns du sången.

Musikgudstjänst i S:t Mikael söndag 27 januari kl 18.00

”Minns du sången” var titeln på en serie TV-program, som blev mycket omtyckta på sin tid. Det var sångare som Roland Utbult, Jard Samuelsson, Mikael Järlestrand och många fler som spelade in de programmen, som starkt bidrog till att de andliga sångerna blev så älskade. Nu på söndag blir det en sångkväll i S:t Mikael kyrka med just den titeln.
 
– Det blir en kväll med mycket sång och musik, berättar Johan Claesson. De gamla odödliga sångerna finns med, de vi ofta kallar ”Minns du sången-repertoaren”, allt från Pärleporten, Barnatro, Jag har hört om en stad till Vart jag går i skogar, berg och dalar…
 
Uppvuxen i en musikalisk familj har sången och musiken alltid legat Johan varmt om hjärtat. Syskonen tog ofta fram gitarrer, dragspel och piano till hjälp och sjöng så det stod härliga till.
 
– På söndag kväll bjuder vi in till en härlig sångkväll där vi alla tillsammans får vara med om sångarglädjen och lyssna till och sjunga just dessa sånger, säger Johan.
Johan Claesson är bosatt i Ängelholm med hustru Katja och har tre vuxna barn tillsammans. Han växte upp i frikyrkomiljö där pappan var pastor. Johan utbildade sig själv till pastor och arbetade som detta i ett antal år. Därefter växlade han bana till begravningsbranschen, ett yrke som han varit trogen i över 20 år.
 
Musikgudstjänsten i S:t Mikael börjar kl 18 och det är Johan Claesson tillsammans med kyrkans musiker Frida Reuter och Mikaelikören som leder sången.

Julen 2018 i S:t Mikael

 
Så har julen 2018 nått sitt slut. Egentligen anses julen sluta på Trettondedag Jul – men här i Norden väntar vi till Tjugondedag Jul…
 
I S:t Mikael innebar julen att vi samlades kring krubban vid Barnens julafton, fortsatte med Musik i julnatten julaftons kväll och på årets sista söndag fick vi vara med om en finstämd högmässa.
 
Julhelgen avslutades Trettondedag jul med en julkonsert i S:t Mikael. ”Du ljus, du stjärna” var mottot för konserten, som på ett fint sätt genomfördes av S:t Mikael Vokalensemble, Mikaelikören, instrumentalister och flera solister, bl.a. Elin Bemark, som gjorde detta besök i sin hembygd.
 
Julkonsertens sista sång fick vi ta med oss in i det nya året: ”Sprid ditt ljus i den mörkaste tid! Värm oss nu och låt oss känna frid!”
 

 

S:t Mikaels präst Sofie Kuchler Lundström.

Sofie är 37 år och gift med Nils som är lärare på Sundsgårdens Folkhögskola. Fram till augusti nästa år är han föräldraledig och tar hand om deras tre barn Allan 6, Malou 4, och Elis 10 månader och nyfödda Laila. Till familjen hör också dvärgschnauzern Doris.

Sofie växte upp på Södra utmarken i Ängelholm. Som många barn gick hon i kyrkans barntimme och sjöng i Robert Hallbergs körer. Hon hade en del vänner i frikyrkan, sjöng en period i Kulla Gospel och konfirmerades på missionsgården Breanäs.
Men det var teater som var Sofies stora intresse. Efter studenten på Rönnegymnasiet gick hon skrivarlinjen på Österlens Folkhögskola, teaterlinjen på Fridhems folkhögskola och jobbade därefter ett par år som skådespelare i fria grupper i Malmö.
”Då jag var 25 tog det stopp. Jag lämnade de jobb jag hade, packade en väska och for till London.” Där tog livet en oväntad vändning. Hon började i kören i Svenska kyrkan och där träffade hon Nils. Hon såg ett nytt sätt att vara kyrka och fick nära kontakt med den kvinnliga prästen i församlingen. Hon blev en förebild och det var hon som föreslog att Sofie skulle börja läsa religionsvetenskap.
Så småningom mognade beslutet att bli präst fram. Under utbildningen, som började i Göteborg och avslutades i Lund, gjorde hon ett halvårs uppehåll och arbetade i Sveriges kristna råds Följeslagarprogram i Israel och Palestina.
Sofie prästvigdes 2011. Familjen bodde då i Malmö i den församling där Frida Reuter var kyrkomusiker och Sofie sjöng i hennes gospelkör. Hennes första prästtjänster var i Hörby och Svedala innan hon 2013 kom till Ängelholms församling. Här har hon bl.a. varit ansvarig för sjukhuskyrkan.
Att nu arbeta i teamet på S:t Mikael tillsammans med alla frivilliga i föreningen S:t Mikael ser hon fram emot med stor glädje.
Välkommen, Sofie, säger vi.

 
Intervjun gjord av Birgitta Bemark
 

God fortsättning på julen!

Julafton innebar välfylld kyrka och på bilderna ser vi några glimtar från Barnens julafton i S:t Mikael.
 
Närmast är det Julkonsert Trettondedag jul kl 18.00. Välkomna till julstämning och gemenskap.
 

Julkonsert på Trettondedag Jul i S:t Mikael

Vid årets julkonsert i S:t Mikael medverkade Elin Bemark. Hon är musikalartist och har stått på många scener runt om i Sverige. 2018 har varit ett intensivt år. Hon blev mamma i maj, har släppt en singel och i höst har hon spelat huvudrollen som Maria i Sound of Music på Ydre Kulturcentrum i Österbymo i Östergötland.

– Det har varit krävande, men också väldigt roligt. 20 föreställningar, alla utsålda, blev det, berättar Elin Bemark.

Elin och hennes Johan, som också är musiker, fyllde S:t Mikael i vintras med sitt program ”Country på Svenska”. Hon är glad att vara tillbaka i Ängelholm.

– Det är alltid speciellt att vara på hemmaplan där det är många jag känner både i körerna och i publiken. Det blir lite att leva upp till då. Men mest är det kul, säger Elin.

Temat för konserten, som leddess av Frida Reuter, var ”Du ljus, du stjärna” och det blev en hel del välkända julsånger men också lite nyare musik.

 

Vardagsgudstjänst.

Vardagsgudstjänten i S:t Mikael vänder sig till unga familjer, de flesta besökare i Öppna förskolan.  I fredags var det dags.  In i kyrkan vandrade en strid ström av föräldrar och barn. Kajsa räknade alla och kunde välkomna 44 barn och 30 vuxna.

De slog sig ner på mattorna som lagts ut i en halvcirkel på golvet framme i kyrkan. Slå sig ner är kanske överdrivet. De små barnen var i ständig rörelse, de gjorde sig hemmastadda och undersökte det mesta runtomkring, som barn gör. Det kallas ”Messy Church” och känns väldigt härligt. Det störde inte heller Kajsa som tillsammans med Frida höll i sångstund och ljuständning och en kort andakt på temat kärlek.  Sofie brukar också vara med, men var sjuk idag. Efteråt blev det fullt i Caféet då alla åt lunch som Sofia hade ordnat.

En andningspaus, en träffpunkt och så mat. Precis vad trötta småbarnaföräldrar behöver.

Fest i kyrkan…

S:t Mikael Gospel i Ängelholms Kyrka blandade gospel, jazziga tongångar, dans och stor glädje! Gamla klassiker som fick nytt liv med härliga arrangemang för kompet och fina solister. Frida Reuter ledde med säker hand det hela. En upplevelse att sitta ner och lyssna.

Första advent en av de stora kyrksöndagarna

En av årets största gudstjänstsöndagar, Första advent. Dessutom kyrkoårets första söndag. Och så de gamla adventspsalmerna Hosianna, Gå Sion din konung att möta, Bereden väg för Herran…
 
S:t Mikael fylldes av människor som ville känna av adventsstämningen. Cecilia Reuter medverkade tillsammans med Mikaelikören under Frida Reuters ledning och en brasskvartett som på ett jättefint sätt ackompanjerade med nya arrangemang av Per-Ingvar Reuter.
 
Försäljningen av saffransskorpor och julburkar blev succé och det gör att det blir ett fint bidrag till Aira sjukhus.
 
Kyrkobesökarna gick från gudstjänsten och ut i vardagen med adventsbudskapet och de vackra sångerna som sällskap. Gott nytt kyrkoår!

En strid ström av människor “invaderade” EFS-gården i Åsljunga dagen innan Första Advent. Det var den traditionella julmarknaden som lockade med hantverk i olika former och inte minst den fina julmaten.

Mikaelikören har varit och medverkat under många år och gjorde så också i år. Nya och gamla advents- och julsånger stod på programmet och mer än en uttalade sin glädje över Första advent och att julen börjar närma sig.
Flera av sångerna kommer Mikaelikören att framföra vid gudstjänsten i S:t Mikael Första advent kl 10.00.

Mikaelikören fick sjunga för fullsatt kyrkolokal i Åsljunga.

Domssöndagen i S:t Mikael innebar mässa, sång och musik. Kyrkoårets sista söndag leddes av Anders Markehed och S:t Mikael Gospel under Frida Reuters ledning sjöng på ett både proffsigt men också finstämt sätt sånger som passade in på dagens tema.

Julspelet “Den vresige värdshusvärden” i S:t Mikael

Vecka 49 har vi julspel i de olika kyrkorna i församlingen, som heter ”Den vresige värdshusvärden”

Under den veckan har vi stängt på förskolans grupper, men man är välkommen att komma och uppleva julens budskap under julspelsveckan på någon av våra föreställningar.

Måndag: Heliga korsets kapell 8.45, 9.30, 10.15 och kl 11

Tisdag och onsdag: St Mikael 8.45, 9.30, 10.15

Torsdag och fredag: Ängelholms kyrka 8.45, 9.30, 10.15

Torsdag kväll Ängelholms kyrka kl 18

 

Många ställde upp på arbetsdag i S:t Mikael 

I helgen var det dags för höstens storstädning av S:t Mikael. Trots snö i luften kom över 20 medlemmar och hjälpte till att putsa och feja.
 
Att tillsammans med andra få vara med och se till att vår kyrka känns fräsch och inbjudande är helt klart inspirerande. Det var många skratt och härlig gemenskap kring kaffebordet och de olika uppgifterna.
 
Nästa arbetsdag blir till våren. Kom gärna med och upplev glädjen att få arbeta tillsammans också på det sättet i vår fina kyrka.

Vår ordförande fick klättra högt upp på stegen för att nå de översta fönsterrutorna.

Vårt afrikanska processionskors fick en extra putsning.


Vädret var inte gjort för utomhusarbete men det var flera stycken som trotsade vädret.

 

Gabriel Faurés Messe Basse i S:t Mikael

S:t Mikael Vokalensemble och Gaudia har framfört en Stilla mässa av Gabriel Fauré i S:t Mikael. Det var Kyrie eleison och gav kvalitet och innehåll åt söndagskvällen. Ingrid Häggström och Frida Reuter ledde körerna och Sofie Kuchler-Lundström mediterade.
 
Kvällen blev ytterligare ett bevis och påminnelse om den bredd som finns inom S:t Mikaels musikliv.
 
Sofies välsignelseönskan tillsammans med toner och text från sången Må Gud välsigna fick följa åhörarna hem i söndagskvällen.

 

Mikaelikören sjöng vid Tacksägelsedagens gudstjänst

Tacksägelsedagen innebär att kyrkan fylls med frukter, grönsaker, bakverk, sylter, sockar och mycket annat. Allt såldes i pausen innan kyrklunchen intogs. Över 6.000 kr kom till till Aira sjukhus. Fantastiskt!

Sofie levandegjorde sin predikan genom att peka på skapelsens storhet också i den lilla kastanjen. Var och en fick en kastanj att känna på, se på och uppleva med alla sinnen. Guds storhet i det lilla. Mikaelikören under Frida sjöng några fina tacksägelsesånger.

 

Spännande kväll i S:t Mikael med Stefan Edman

 
Föreläsning i S:t Mikael onsdag den 3 oktober kl 19.00 med författaren, föreläsaren, biologen, teknologie hedersdoktorn Stefan Edman!
 
Föredraget är öppet för alla och bildar också upptakten till höstens studiecirkel “Mot alla odds” Studiecirkeln utgår från Stefan Edmans bok “Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro”
 
Han har bland annat fått Harry Martinssons jubileumspris samt kungamedalj för sitt miljöarbete.
 
Föreläsningen är gratis.

 

Konferensen Riktad 2018 i Hässleholm ordnar ny lokal så att fler kan vara med.

 
På lördag den 6 oktober kommer EFS i Sydsverige ha sin konferens – Riktad 2018 – i Hässleholm. Glädjande nog är det många som anmält sig och därför har man fått byta lokal för att alla som vill ska kunna få plats. Konferensen kommer därför hållas i Pingstkyrkan i Hässleholm på adress Hånellsgatan 5.
 
Efter bytet av lokal finns det alltså fortfarande möjlighet att anmäla sig! Enklast är att ni går in på EFS Sydsveriges hemsida och läser informationen och anmäler er https://efssyd.org/evenemang/riktad-2018/
 
Görs anmälan senast onsdag ingår det fm- och em-fika samt kvällsmat och kostar 150 kr. Görs anmälan torsdag eller fredag ingår fm- och em-fika och kostar 100 kr.Kommer ni oanmälda kostar det 50 kr och då ingår ingen mat eller fika.
 
Välkommen till en spännande konferens!
 
Gå in på https://efssyd.org/evenemang/riktad-2018/
 

 

Gemensam gudstjänst mellan S:t Mikael och EFS-kyrkan
på Den helige Mikaels dag.

 
För drygt 20 år sedan blev EFS lokaler på Villagatan i Ängelholm för små. Hälften av medlemmarna var då med och startade upp verksamheten vid S:t Mikael. Hälften stannade kvar. Men snart blev lokalerna för små igen. Då byggde man en ny kyrka på Metallgatan…
 
Varje år har EFS-kyrkan och S:t Mikael en gemensam gudstjänst då alla kommer samman. I år var det på Den helige Mikaels dag och Magnus Lennartssons predikan handlade mycket om Änglarna. Som finns runt omkring oss, närmre än vi kanske tror.
 
Gospelkören från S:t Mikael gladde med sin fina sång under Frida Reuters ledning och Sofie Kuchler Lundström fanns med under nattvardsgången.
 
Det är fantastiskt att få komma samman på detta sätt. Inte vi och dom – utan vi är tillsammans. Avslutningssången var det mer än en som gick och gnolade på; Saliga visshet. Han är min glädje, han är min sång!

 

 

Sånggudstjänst med Viktor Reuter och Maria Palmqvist

 
Söndagskvällen i S:t Mikael blev en sådan kväll när man både ville och inte ville… Med tanke på kvaliteten på Viktor Reuters och Maria Palmqvists musik och sång ville man applådera varje sång. Men den förtätade stämningen gjorde att det kändes omöjligt att applådera.
 
Både Viktor och Maria är utbildade improvisationsmusiker och bjöd på ett omväxlande, finstämt och nära program. Kända musikstycken varvades med okända som också inkluderade några kompositioner av Maria.
 
Cecilia och Frida Reuter medverkade och bidrog till helhetsbilden av en fin söndagskväll i kyrkan. Familjen har ju många strängar på sin lyra – och det är vi tacksamma för.
 
När Maria och Viktor framförde sista sången öste regnet och haglet ner. Men det bekymrade inte åhörarna. Sångens titel ”Somewhere over the rainbow” fick nästan peka på att det finns något annat än det vi ser framför våra ögon. Och efter sången ville inte applåderna tystna!

Musikalisk mångfald i kyrkan.

Heliga Trefaldighets dag framfördes en mässa i irländsk folkton. Det var Frida Reuter som tillsammans med Mikaelikören och musiker presenterade Guds andedräkt, skriven av den irländske prästen och musikern Liam Lawton.

Liam Lawton har fått ett uppdrag av den katolska kyrkan på Irland: Låt den irländska folkmusiken ta plats i kyrkan.

Och det blev en speciell ton med både musikalisk lekfullhet, meditativa klanger och rytmisk spelglädje.

Musiker den här kvällen var Per-Ingvar Reuter på piano, Oskar Reuter på gitarr, Joel Hagen på flöjt och Viktor Reuter på kontrabas. Utöver huvudinstrumenten plockade de fram flera andra instrument som passade just den här musiken.

Präst var Therése Andrée Kjellström som på ett fint sätt knöt ihop den här annorlunda mässan.

 

Presentation av Kerstin, församlingshemsvärdinna.

Förra året var det stora förändringar i S:t Mikael. Cecilia och Marie slutade, Frida och Sofie kom. Jubileumsår med allt vad det innebar av stora arrangemang med många deltagare. Den som höll ihop all planering när det gällde fika och mat var Kerstin Sandberg, vår församlingshemsvärdinna. Det gör hon fortfarande. Vi ser henne i köket och i caféet, ständigt igång och med en stark känsla för att allt ska fungera och kännas välkomnande. I höstas intervjuade jag nykomlingarna Frida och Sofie och nu är det dags för Kerstin som ju redan varit här några år. Hon kom till S:t Mikael via ett vikariat som lokalvårdare i huset och när Anki sedan slutade i november 2014 tog Kerstin över som värdinna.

Kerstin bor sedan 1994 i Varalöv tillsammans med Mats, som driver Varalövs Tunnbinderi på gården. Från ett tidigare äktenskap har hon två vuxna barn, 29 och 30 år gamla.  Mats har tre barn och tillsammans har de sex barnbarn

Kerstin är uppvuxen på en lantgård utanför Torekov. Hon gick först ett år på Apelryd och därefter en tvåårig restaurangutbildning i Helsingborg. Efter en period i hotell- och restaurangbranschen i Tyskland, fick hon frågan om hon ville följa med en kompis ut och resa några månader så länge de sparade pengarna räckte. De kom till bl.a. till Indien och Sri Lanka. Det var en omvälvande resa och det var där och då Kerstin fann sin kristna tro. ”Jag blev frälst” säger hon på sitt självklara sätt. Tillbaka i Sverige bodde hon några år i Stockholm och hann arbeta sju år på ett semesterhem för synskadade på Värmdö och att vara föreståndare för en av pingstkyrkans kursgårdar innan hon flyttade tillbaka till Bjäre. För drygt 15 år sedan utbildade hon sig till undersköterska och arbetade därefter inom hjärtvården på sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg. Som så många andra upplevde hon arbetet alltför stressigt och återvände till restaurangmiljön. Just innan hon började på S:t Mikael arbetade hon på Birgit Nilsson-museets café.

Hon trivs med jobbet, med samarbetet med teamet i S:t Mikael och med värdgrupperna. Det är mycket, både stort och smått som ligger på värdinnan. Dagarna kan bli stressiga och ofta oförutsägbara, vilket väl också är en del av charmen med jobbet. För det mesta vet hon inte hur många som kommer till de olika evenemang som kyrkan arrangerar. Jag tror det är fler än jag som hört Kerstin mumla ”Gode Gud välsigna maten!” när gästerna börjar droppa in. Och så vitt jag vet har hon alltid blivit bönhörd.

Intervju: Birgitta Bemark

Pingstdagen i S:t Mikael lockade många

En välbesökt kyrka fick lyssna till Gospelkören och kyrkans barnkörer. Sofie predikade över dagens ämne Den Heliga Anden.

Gudstjänsten avslutades med att alla gick ut och flätade in olikfärgade trådar i ett gemensamt rep. Håkan och Margaret Bengtsson hade tagit med sig repslagarutrustning till detta arrangemang. Det blev stort att se varje liten tråd flätas in i det starka repet.

Efter arbetet med repet smakade det bra med grillade hamburgare med tillbehör. Barnkörerna sjöng några sånger ute i en stråland vacker trädgård, och alla fick vi var med och sjunga vårsånger under ledning av Frida R.

Väder, gemenskap och gudstjänstfirande gav en fin pingstdag!

 

Arbetsdagen vände upp och ned på stolarna

Ett tjugotal entusiastiska S:t Mikaelvänner samlades under lördagsförmiddagen den 21 april för att göra fint både ute och inne. Det var löv som sopades samman, stuprännor som rensades, fönster som putsades, anslagstavlor som rengjordes. Det dammades och man torkade av lampor och mycket mer.

Stolarna i kyrksalen sågs över och kompletterades med “tassar” där de hade slitits av. Det var en rätt festlig syn när stolarna fick ligga ner.

Stuprännorna är av god kvalitet och har stått mot tidens tand, men behöver ses över och rensas från skräp. Det var en molnfri himmel som bildade bakgrund.

Parkeringsytorna blev vackert räfsade och eftersom det är så stora ytor fick vi god hjälp av lämplig maskin.

Bland alla entusiastiska människor fanns också en som låg och övervakade det hela…

Det är en vacker tid och vi kunde åka hem med glädje och känna att vi hade hjälpt till att vårda vår fina kyrka.

Fullsatt kyrka lyssnade till kärlekssånger med Elin Bemark.

 
S:t Mikael var fylld till sista plats när Elin Bemark tog plats tillsammans med sina duktiga musiker. Temat för musikgudstjänsten var “Livet och kärleken”. Många kända melodier hade fått svenska texter och sångerna gav fint innehåll åt temat. Elins mjuka röst gjorde verkligen rättvisa åt de vackra sångerna.
 
Pianist för kvällen var Johan Siberg och gitarrist Philip Schrevelius. Musiken strök under Elins sång på ett mycket professionellt sätt.
 
Själv är Elin aktuell med huvudrollen i musicalen Sound of Music och har bl.a. varit ute på turnéer med Doug Seegers.
 
Åhörarna gick ut i vinterkvällen efter en härlig musikkväll i S:t Mikael.

Vilken bredd på sång- och musikutbudet i S:t Mikael!

På Jungfru Marie bebådelsedag den 18/3 bjöd S:t Mikael Vokalensemble under ledning av Frida Reuter på en kväll med Maria-sånger. Britt-Marie Petersson underströk på ett fint sätt Maria-temat i bibelläsning och meditation.

En stor bredd var det också vad gäller sångvalet för kvällen, men genomgående var det mycket fina sånger med härliga texter. Väldigt stark avslutning bildade sången Natt blir till dag med text av Sofia Rönnegård som pekar på ljuset som vänder natten till dag.
 
En finstämd kväll i S:t Mikael fick bilda slutet på den här veckan.Tack Frida och Vokalensemblen. Tack Britt-Marie. Tack Gud!

Internationella Kvinnodagen i S:t Mikael.

Mer än en bland alla som satt med i S:t Mikael på Internationella kvinnodagen hajade till när vår nya präst Sofie släppte en lerkruka i golvet. Det smällde till och så gick den i småbitar. En andäktig stillhet rådde när Sofie berättade om kvinnan vid Sykars brunn, som kom till brunnen och blev sedd – trots hennes tvivelaktiga leverne.

Emma Dencker och Frida Reuter underströk stämningen med underbar musik, kvällen till ära från ett par kvinnliga kompositörer. S:t Mikael Vokalensemble sjöng några fina sånger. Dessutom teckentolkades hela programmet. En gåva samlades in till Skyddsjouren i Ängelholm.

Keramikern Emma Bengtsson satt under hela programmet och arbetade med lera. Emma skänkte ett konstverk i lera till S:t Mikael, föreställande just kvinnan vid Sykars brunn.

Ännu en fin kväll i S:t Mikael…

 

Föreningen S:t Mikael höll välbesökt årsmöte.

Inom S:t Mikael kyrka verkar Föreningen S:t Mikael. Föreningen har fått ett speciellt ansvar i kyrkan, som ju är en samarbetskyrka mellan Svenska Kyrkan och EFS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Man svarar för det löpande arbetet i samverkan med Ängelholms församling (dock ej förskoleverksamhet och konfirmandarbete) vid kyrkan S:t Mikael.
Söndagen den 4 mars hölls föreningens årsmöte. Det var välbesökt och föregicks av en högmässa där också S:t Mikael Gospel medverkade under säker ledning av Frida Reuter och ett skickligt komp.
Föreningen har 138 medlemmar och finansierar sin verksamhet med frivilliga gåvor och ett bidrag från Svenska Kyrkan. Anna Johansson är föreningens ordförande och ledde årsmötet med säker klubba.
Föreningen S:t Mikael ger möjlighet för alla att engagera sig i kyrkan. Är du intresserad av verksamheten så kontakta gärna Anna, vår präst Sofie eller någon annan du känner till.
 

Nya kvartalsprogrammet ligger framme

Ett så fantastiskt fint program! Svenska Kyrkan i Ängelholm ger varje kvartal ut ett program för de närmaste tre månaderna. På informationshyllan i S:t Mikael ligger nu de färska programmen. Dels har programmet en otroligt fin typografi och utförande, men när man tittar igenom månaderna mars – maj upptäcker man också att det finns väldigt många fina samlingar och gudstjänster. Det är en stor bredd i programmet för samtliga kyrkor i församlingen med möjlighet till gemenskap för alla.

Ta ett program och läs!

Nu säljer vi färgglada fastlagsris till förmån för Aira för 50kr/ styck. Välkommen att välja ett som passar dig!
 

Fin artikel i NST inför Internationella Kvinnodagen.

https://www.hd.se/2018-03-06/kvinnlig-kvartett-aterforenas-i-st-mikael-den-8-mars

 
Halmstads kammarkör gav konsert i S:t Mikael
Mats Reuter, välkänd i Ängelholm, ledde Halmstads kammarkör vid sitt besök i S:t Mikael. Ett noga planerat program gav åhörarna många fina intryck och en härlig upplevelse.
Sånger från bl.a. mitten av förra årtusendet framfördes på ett väldigt fint sätt och programmet omfattade många olika typer av sånger, bl.a. medeltida hymner. Körens klädsel var inspirerad av sångerna.
I alla tider har sången och musiken fått ge tröst och glädje, hopp och mod, vilket på ett fint sätt berättades om och visades under kvällen.
Britt-Marie Petersson kompletterade konserten med bibelord och tankar. Frida Reuter ackompanjerade skickligt på piano.
Ännu en musikkväll fick en nästan fullsatt kyrka njuta av.
 
Julkonsert i S:t Mikael inför fullsatt kyrka.
 
Det var många som med glädje sjöng med i de traditionella julsångerna vid den Julkonsert som hölls i S:t Mikael Trettondag jul. Det var första året som konserten hölls Trettondag jul och det visade sig att det kunde tilltala många.
 
Mikaelikören och S:t Mikael Gospel genomförde ett gediget julprogram under ledning av Frida Reuter och Lars Hellberg. Ett fint komp i form av violin och bas kompletterade på ett fint sätt.
 
Sofie Kuchler-Lundström höll ihop kvällen och talade på ett vardagsnära sätt om texten för dagen.
 
Foto: Lena Bredmar

 

Julnatten blev en fin början på julen…

Efter en fantastisk julaftonsgudstjänst på förmiddagen så avslutades julaftonen med en Julnattsgudstjänst. Marschallerna var tända och det fanns mycket levande ljus. Alla i kyrkan gick fram och tände sitt ljus och placerade i de stora hjärtan som fanns vid altaret. Fina bibelord, meditationer och vacker musik och sång gjorde att detta blev en fin kväll.

Och kvällen mynnade ut i psalmen “När juldagsmorgon glimmar”. Det blev en påminnelse att julen slutar inte när julafton är slut, tvärtom, man kan ju nästa säga att julen börjar!

En riktigt God Jul!

Välbesökt julaftonsgudstjänst i S:t Mikael – och i kväll Julnattsgudstjänst.

Julaftons gudstjänst vid krubban lockade både ung och gammal. Barnen medverkade med sång och drama. Sofie Kuchler Lundström var vår präst och Frida Reuter med goda medarbetare ledde det musikaliska.

En fullsatt kyrka fick vara med om julevangeliet genom ett nytt och fräscht framförande. Vi fick inleda julafton och julfirandet på nära och tilltalande sätt där vi blev påminda om att Jesus kom till oss för att skapa fred. Är vi beredda att ta emot honom och arbeta för freden på jorden?

Julaftons kväll, kl 23.30, blir det Julnattsgudstjänst och även då finns Sofie Kuchler Lundström och Frida Reuter på plats.

Välkomna till en härlig avslutning på julaftonen och en fin början på juldagen!

Foto: Rolf Bemark

Stämningsfull luciagudstjänst i S:t Mikael.

 
Mixen och Stjärnfall medverkade vid luciagudstjänsten tredje söndagen i Advent och sjöng härliga sånger. Sofie Kuchler Lundström höll en kort andakt där vi uppmanades att dela med oss av det vi har.
 
Efter gudstjänsten följde en julfest med allt som tillhör; julgröt, fika, juldans kring granen och besök av tomten.
 

Gudstjänsten och festen blev fina inslag i årets julsammankomster i S:t Mikael.

 

Fullsatt kyrka tackade Cecilia Reuter

Efter över 20 års tjänst avtackades S:t Mikaels präst Cecilia Reuter andra söndagen i advent. Många fick tillfälle att berätta vad Cecilia betytt för vår kyrka. Det var extra fest efter gudstjänsten med smörgåstårta för att understryka att detta inte var en vanlig dag.

Mikaelikören under Lars Hellbergs ledning sjöng flera av de traditionella adventssångerna.

Tack Cecilia!

 

Cecilias tankar inför söndagens gudstjänst.

 
– Hur känns det nu, Cecilia, inför söndagens gudstjänst, som blir din sista som ordinarie präst i församlingen?
 
– Vemodigt såklart, det blir konstigt att inte komma hit varje dag. S:t Mikael har ju varit mitt andra hem i så många år och jag har trivts så bra. Det är inte många som får vara med om att starta verksamheten i en ny kyrka, det har varit fantastiskt. Arbetet med olika gudstjänster, vardag som söndag, har varit väldigt varierat och jag har fått möta så många människor i skiftande åldrar och sammanhang. Själva huset känns öppet och inbjuder till möten. Det finns nästan alltid någon här när man kommer hit. Dessutom finns ju alla frivilliga i Föreningen S:t Mikael som gör det så speciellt att vara präst här. När vi skulle presentera deltagarna i värdgrupperna för Sofie och Frida blev det ju fullt runt alla borden i Caféet. De blev djupt imponerande av att det är så många som är med och hjälper till.
 
– Vad tänker du nu om livet som pensionär?
 
– Jag vill vara mer med våra åtta barnbarn som finns både här i NV-skåne och i Göteborg. Vi har ett stort hus och en trädgård att ta hand om, och så hoppas jag att vi hinner gå mer på konserter och teater. Kanske ska jag förverkliga tanken att lära mig väva. Och så ska jag byta karriär i S:t Mikael och bli söndagsskollärare här. Det blir kul!
 
Cecilia är väldigt glad att det är Sofie Kuchler Lundström som nu tar över efter henne. På frågan om hon har något råd till Sofie har hon bara ett svar: ”Hon ska vara sig själv! Och det tror jag hon är bra på.”
 
Vi som lärt känna Cecilia vet att det är något som även hon är bra på. Trygg i sig själv och i sin uppgift, lugn och prestigelös, aldrig krävande. Arkitekten Pontus Möllers vinnande förslag till kyrkbygget för 20 år sedan hette ”Gemenskapen den gror”. Cecilia har i hög grad bidragit till att så blev det.
 
Intervjun gjord av Birgitta Bemark.

 

Lysande resultat av skorpförsäljningen

 
Vid gudstjänsten Första söndagen i Advent såldes hembakade julskorpor till förmån för Aira sjukhus. Det kom in inte mindre än 2.675:- kr som oavkortat går till Aira sjukhus. En fantastisk summa att skicka vidare tillsammans med andra stora belopp från vår kyrka S:t Mikael.
 
Nya skorpor och ny chans att handla Andra söndagen i Advent!

 

Fullsatt kyrka välkomnade Sofie till S:t Mikael

”Jag får gåshud när vi sjunger Hosianna på Första Advent”, säger en gudstjänstbesökare i S:t Mikael.

Första advent gavs många tillfällen till gåshud i S:t Mikael. Redan under processionen, där S:t Mikael Gospel med härligt komp av Per-Ingvar Reuter gav ”Dotter Sion” nytt liv.

Välkomnandet av Sofie Kuchler-Lundström som ny präst i S:t Mikael var en ovanlig händelse i vår kyrka. Cecilia Reuter har varit präst i över tjugo år och går nu i pension. Så det är inte var dag någon välkomnas till en prästtjänst i S:t Mikael. Men idag fick Cecilia glädjen att hälsa Sofie välkommen in i arbetet och samma glädje känner  Föreningen S:t Mikael, som genom sin ordförande markerade denna glädje.

Magdalena Nilsson spelade på sin trumpet precis som vi känner att det ska göras Första Advent. Hon gladde också med Trumpet voluntary tillsammans med Frida Reuters orgelspel.

Sofies predikan tog naturligtvis sin utgångspunkt i åsnan. En både dagsaktuell predikan med många tänkvärda bilder, men också tankar kring bibeltexten och personliga reflektioner.  Sofie kände glädje att nu få stå här som präst i S:t Mikael. ”Herren behöver dig”. Och församlingen tycker detsamma.

Det är en stor tillgång att ha S:t Mikael Gospel och en glädje när de får tillfälle att sjunga i kyrkan. De sjöng bl.a. ”The love of Jesus” och ”Halleluja” på ett sätt som attraherar dem som lyssnar.

Och just Halleluja fick alla gudstjänstdeltagarna med sig. Toner och ord fortsatte att ljuda inom var och en.  Det nya kyrkoåret kunde inte börja bättre…

Körerna Gaudia och S:t Mikael Vokalensemble framförde estnisk mässa.

Vacker och verkligen njutbar musik fyllde S:t Mikael under söndagskvällen. Det var Frida Reuter med två av sina körer som framförde  ”Mässa för damkör och instrumentalister” av den estländska tonsättaren Piret Rips. Körerna Gaudia och S:t Mikael Vokalensemble tillsammans med skickliga musiker gav en fullsatt kyrka musik med gediget innehåll. Fredrik Höggren var vår präst den här kvällen. 

Lyssna på ett litet smakprov: Gaudia och S:t Mikael Vokalensemble Estnisk mässa

After work i S:t Mikael lockade många

Det var andra gången S:t Mikael anordnade ett After work och också den här gången var caféet fyllt. Drygt 70 personer fick njuta av musik, frågesport, tacos, andakt och fika.

Den nybildade musikgruppen under ledning av Frida Reuter slog an tonen. Ljus och glädje – trots att många vill kalla den här fredagen för Black Friday! Annette Söderlund från Kulturporten engagerade ung och gammal i en frågesport som hon verkligen anpassade till alla åldersgrupper.

Många familjer har ju som tradition att varje fredagskväll äta tacos. Vid After work i oktober serverades tacos och eftersom det blev succé fick det bli också kvällens meny. Varför ändra ett vinnande koncept?

Alla barnen var aktiva under kvällen och träffades för att dekorera ljus. Vid andakten i kyrkan fick ljusen stå på altaret och lyste så vackert. Sofie pekade med barnens hjälp på allt som är mörkt här i livet, allt mellan monster och svåra sjukdomar. Allt skrevs ner på ett stort papper som sedan knycklades ihop och lades i en glasburk.

Barnen hjälpte också till att peka på alla ljusa ting som finns runt omkring oss. Det skrevs ner och den lappen knycklades också ihop och lades i en annan burk. Båda burkarna fick stå på altaret för att visa att livet består av både det ljusa och det mörka. Men det som dominerade var alla ljusen.

En av sångerna som sjöngs var ”Hur kan ett litet ljus skina så klart? Ja, hur kan det lysa så underbart, den lilla lågan av eld, den lilla lågan av eld?”

Avslutningen blev naturligtvis en känd sång, som talar om att det inte är mörkret som ska dominera. ”Det lilla ljus jag har det ska få skina klart…”

Gemenskapen också i den avslutande fikan bidrog till att kvällen blev en ljus, positiv och entusiastisk kväll. After work håller nog redan på att bli en tradition. En positiv sådan.

Alla barn är speciellt välkomna till S:t Mikael! Varje förmiddagsgudstjänst i S:t Mikael finns ledare som tar hand om våra barn som under gudstjänsten går till en egen samling. Vi vill att S:t Mikael ska vara en plats för alla.

S:t Mikaels nya präst mötte ansvarsgrupperna.

Sofie Kuchler-Lundström, som är S:t Mikaels tillträdande präst, mötte ansvarsgrupperna inom S:t Mikael häromkvällen. Hon imponerades av den mängd uppgifter som grupperna genomför för att verksamheten ska fungera och utvecklas.

Ansvarsgrupperna, eller värdgrupperna som är ett annat namn, bildar lite grand av navet i lekmannaverksamheten i S:t Mikael. Där utvecklas ansvaret och entusiasmen och där får medlemmarna tillfälle att göra en insats för kyrkan.

Gudstjänstvärdskap är en stor uppgift liksom rent praktiska uppgifter som servering och att hålla fint utanför kyrkan. Och många berättar om den stora glädje som det ligger i att arbeta ideellt på detta sätt.

Sven Persson och Cecilia Reuter presenterade både värdgruppsdeltagarna och uppgifterna för Sofie. Och hon uttryckte spontant sin beundran för gruppernas arbete.

Det är drygt 50 personer engagerade i de olika värdgrupperna men plats finns för fler att få känna den glädje som ligger i detta arbete.

Kvällen blev trivsam och fick lite grand formen av att Cecilia kunde överlämna en hel del uppgifter till Sofie och hälsa henne välkommen till S:t Mikael. Det officiella välkomnandet kommer att ske första söndagen i Advent, men alla kände en stor glädje att frågan om Cecilias efterträdare får en så fin lösning.
Välkommen, Sofie!

Det var ansvarsgruppernas kväll – men vår nya präst Sofie ställde sig direkt och serverade kaffet… Många fick också då tillfälle att hälsa henne välkommen till S:t Mikael.

 

 

Historiens vingslag…

På torget i S:t Mikael finns en liten fin miniutställning som berättar att det är 100 år sedan EFS startade i Ängelholm. I många år fanns EFS på Villagatan, men det visade sig så småningom att lokalerna blev för små och fick antingen byggas om eller på annat sätt ordna expansionen.

En mycket fin lösning blev att föreningen på Villagatan delades i två föreningar, hälften var med och fick starta S:t Mikael och hälften stannade kvar på Villagatan. Efter några år gick man vidare och byggde ny kyrka på Metallgatan i en fastighet som tidigare varit kontor.

Det väldigt positiva i sammanhanget är att vi på det här sättet fått två EFS-föreningar som nu lever sina liv och där båda föreningarna under åren haft glädjen att se en expansion.

Titta gärna på miniutställningen och gläds åt det sammanhang vi finns i.

 
Gospelmässa med avtackning

På söndagskvällen den 22 oktober blev det en välbesökt gospelmässa i S:t Mikael. Fräscha sånger av S:t Mikael Gospel under Frida Reuters ledning ramade in gudstjänsten. Ett härligt komp lyfte kören som presenterade sig på ett fint sätt. Fredrik Höggren ledde hela gospelmässan och predikade över söndagens ämne Trons kraft.

Föreningen S:t Mikael fick tillfälle att avtacka Marie Brandt-Wilhelmsson som efter tjugo år i kyrkan nu lämnat och övergått till en tjänst i Lerbergets kyrka. Också vid den efterföljande stunden med servering av olika pajer gavs tillfälle att säga några ord till Marie.

Vi önskar Marie allt gott och Guds rika välsignelse i sin nya tjänst.

Inspiratör på S:t Mikael-besök

I helgen hade EFS riksstyrelse sammanträde ute på Heljarödsgården. Det var med stor glädje vi fick se EFS-ordförande Stefan Svensson, missionsföreståndare Kerstin Oderhem och styrelseledamoten Tomas Andersson på besök i vår kyrka.
 
Kerstin Oderhem är inte gammal som missionsföreståndare för EFS. Den 1 september började hon sin tjänst och går in i en spännande uppgift, att leda EFS. Kerstin kommer från en tjänst som distriktsföreståndare för EFS i Sydöstsverige och är med sin familj bosatt i Rydaholm.
 
S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan Svenska Kyrkan och EFS. Kerstin ser en uppgift för EFS att ge inspiration för hela kyrkan. På kyrkkaffet i S:t Mikael berättade hon på ett väldigt inspirerande sätt om utmaningar och möjligheter just nu.
 
– I somras var jag med på EFS scoutläger med ca 1.500 deltagare. Det var oerhört inspirerande. Många ungdomar fick ett nyvunnet engagemang och flera åkte hem och bildade kristna skolföreningar, berättade Kerstin.
 
– En annan viktig och spännande utmaning är missionsprojekt i Somalia. Just nu sitter EFS styrelse och analyserar möjligheterna och det är med glädje vi ser framåt.
 
Det går inte att ta fel på Kerstins inspirerande sätt att berätta. Och hon säger själv att hennes och styrelsens uppdrag är just att ge mod, glädje och inspiration.
 
Från S:t Mikael i Ängelholm önskar vi allt gott och ser fram emot ett starkt samarbete också i fortsättningen.

Marie Brandt Wilhelmsson slutar – Frida Reuter kommer

Marie Brandt Wilhelmsson, som har varit anställd i Ängelholms Församling i 20 år har varit tjänstledig för att prova på en tjänst i samarbetskyrkan i Lerberget. Marie har nu bestämt sig för att fortsätta i Lerberget och kommer alltså inte tillbaka till S:t Mikael och Ängelholms församling.

Det har varit en stor tillgång att få ha Marie i verksamheten i S:t Mikael under så lång tid. Marie har gjort fantastiska insatser för musikverksamheten i S:t Mikael, bl a genom att från början vara med om att bygga upp den, att utveckla och berika den, och göra S:t Mikael känt för många i Ängelholm med omnejd.

Marie kommer att avtackas i kyrkan vid ett senare tillfälle och vi återkommer med den tidpunkten.

Vad händer nu? Jo efter sommaren kommer Frida Reuter att flytta till S:t Mikael och överta det musikaliska ansvaret. Frida kommer att leda S:t Mikael Gospel och S:t Mikael Vokalensemble men även behålla kören Gaudia i Höja i väntan på rekrytering av ny organist.

Lars Hellberg kommer fortsätta att vikariera i församlingen under hösten och övertar, efter Frida, det musikaliska huvudansvaret för Höja och Rebbelberga. Lars kommer även leda Mikaelikören i väntan på att en ersättare för Frida kan anställas och att Frida då kan lämna över Gaudia.

Vi är mycket glada och tacksamma över att Frida kommer till oss i S:t Mikael och vi ser framtiden an med stor tillförsikt.

Marie Brandt-Wilhelmsson                             Frida Reuter 

Vi har fått en hälsning till S:t Mikael från biskop Martin Lönnebo som vi är mycket tacksamma för:

Kära S:t Mikael.

Det gläder mig att ni har fått en sådan fin utformning av Frälsarkransen i er kyrka.

Ängeln Mikael brukar ha ett svärd i handen.
Till er ger han en bönekrans.

Mikaels namn betyder, som ni vet, “Vem är såsom Gud”. Det är även pärlornas budskap. De återspeglar Guds underbara hemligheter.

De säger till var och en av er:
Får vi visa dig Livets väg?
Får vi trösta och uppmuntra dig?
Vi ger inte upp!
Var inte rädd!.
Förlora inte modet.

Med välsignelser

Martin Lönnebo

Vilken jubileumsglädje!

Vid S:t Mikaels 20-årsjubileum kunde Föreningen S:t Mikaels ordförande Anna Johansson berätta att frågan om Cecilia Reuters efterträdare nu är löst. Sofie Kuchler Lundström kommer efter sin barnledighet att börja tjänstgöra i S:t Mikael som just Cecilias efterträdare.
 
Sofie är uppvuxen på Södra Utmarken och har varit präst bl.a. i Ängelholm. Det har varit ett starkt önskemål från föreningens styrelse att se henne som präst i vår kyrka så glädjen var stor när det kunde bekräftas att hon går in i tjänsten på S:t Mikael.
 
Sofie själv säger att det är med stor glädje hon går in i tjänsten och känner sig så välkommen när hon kommer till S:t Mikael.
 
En svår och viktig fråga kan nu lösas. Det känns som att det är ett påtagligt bönesvar.

Kyrklunch och försäljning till förmån för Aira på Tacksägelsedagen
den 8 oktober kl.10:00.

Tacksägelsedagen är av tradition stor insamlingsdag för Aira sjukhus i Etiopien och så blev det i år också. Mikaelikören sjöng, Cecilia predikade och det serverades kyrklunch. På kyrktorget var det försäljning av skänkta frukter, grönsaker, bröd m.m. Alla intäkter går till Aira.

Vi kan också berätta att på måndag den 2 oktober reser Monica och Gunnar Edmark till Etiopien för att påbörja två års tjänstgöring i Aira, anställda av EFS. De har fått vänta länge på visum och arbetstillstånd, men nu är det klart! De är båda pensionerade sjuksköterskor och har tidigare arbetat i Etiopien. De kommer nu att ha undervisning och rådgivning i hälso- och sjukvårdsarbete i området som sin huvudsakliga uppgift. Deras insats har blivit möjlig bland annat tack vare S:t Mikaels insamling till Aira sjukhus.

Tack för allt engagemang hälsar Missionsgruppen.

Liv att dela i S:t Mikael

Musikgudstjänst i S:t Mikael med Mikaelikören under ledning av Frida Reuter. Johanna Olander, textförfattare till Liv att dela gav oss av sina fina tankar.
 
Med öppna ögon spanar jag efter platser,
där min kropp och min själ kan fyllas på.
Frid till otåligt hjärta.
Liv av Gud.
Ljus från Gud.
Ljus som leder igenom, inte förbi eller runt det svåra. Igenom.

 

Vid musikgudstjänsten i S:t Mikael söndagen den 24 september sjöng Mikaelikören under ledning av Frida Reuter ett antal sånger skrivna av Johanna Olander. Johanna är teol. kand. och Leg. Psykoterapeut och hon fanns med i söndagens musikgudstjänst. Vi frågar henne om bakgrunden till sångerna Liv att dela.
 
– Min förhoppning är att texterna är med och skapar en atmosfär och en stämning, som öppnar för möte med Gud, säger Johanna.
 
Liv att dela består av nyskrivna sånger för gudstjänst. Sångerna är fristående och vill komplettera den gudstjänstmusik som redan finns. Sångerna är skrivna med förhoppningen att lyfta fram en teologi som är inkluderande, inneslutande och öppnar för möjlighet till igenkänning.
 
– Till varje sång finns en tankevinjett. För någon – ord att inspireras av inför en samling eller gudstjänst. För någon annan – ord i ensamhet och avskildhet, ord för egen stund med Gud. Så vill jag att vinjetterna ska fungera, berättar Johanna.
 
Sångerna är tonsatta av Camilla Voigt och båda säger att de har en önskan att kyrkan och gudstjänsten får vara en plats där vi möts och delar liv.
 
En spännande gudstjänst med fräscha texter och fin musik.

 

Pappaorkestern bjöd upp till allsång i S:t Mikael och det blev en härlig sommarkväll.

 
Pappaorkestern bildades för tjugo år sedan då S:t Mikael byggdes. Då startade en del barnkörer och Marie Brandt-Vilhelmsson upptäckte att bland föräldrarna till barnen fanns många fina musiker. På det sättet bildades Pappaorkestern som sedan gjort många framträdanden både i S:t Mikael och på andra platser.
Onsdagen den 9 augusti gladde Pappaorkestern en stor publik med både sång och allsång. Marie Brandt Vilhelmsson, som numera arbetar i Lerbergets kyrka, fanns på plats och sjöng bl.a. med Anders Öhman.
 

Det är ju nästan unikt när tre systrar sjunger och blir ackompanjerade av sin mamma… S:t Mikael fick glädjen att lyssna till systrarna Anna (som dessutom är föreningen S:t Mikaels ordförande), Emma och Sara och som i någon sång förstärktes av mamma Eva-Karin, som också var organist vid gudstjänsten. Det blev vacker och härlig sång med både sommarinspiration och andra sånger som anknöt till söndagens tema Efterföljelse.

Under sommaren har kyrkan besök av olika präster och förkunnare. Paul Persson, som arbetar i Bergsjöns församling i Göteborg, var söndagens gästande präst och gav liv åt bibeltexterna. Paul har tidigare varit distriktsföreståndare inom EFS i södra Sverige och var då involverad i S:t Mikaels arbete som representant för EFS.

 

En härlig sommarupplevelse med fint innehåll.

Tisdag den 4 juli blir det en intressant kväll i Arild. Kl 20 är det andakt i Arilds kapell och därefter blir det fika i Missionshuset. Då berättar Erik och Sennait Eriksen om sitt arbete vid Aira sjukhus i Etiopien. Aira är ju väldigt aktuellt eftersom vi i S:t Mikael samlar in pengar speciellt för det sjukhuset och därför har en personlig relation till verksamheten där. Flera av S:t Mikaels medlemmar har ju också varit på besök där.

Frälsarkransen invigdes

Vid gudstjänsten den 19 mars kl 10.00 i S:t Mikael invigdes Frälsarkransen. Biskop Martin Lönnebos välkända krans av pärlor är tillverkad av glaskonstnär Christer Svensson.

Bakluckeloppis vid S:t Mikael succé också i år.

31 säljare fanns på plats när årets bakluckeloppis gick av stapeln lördagen den 22 april. Mycket folk i rörelse och god kommers. Det märks att bakluckeloppisen börjar bli ett etablerat fenomen. Avgifterna för platserna och allt som kommer in vid försäljning av korv och lotter samt kaffe och mackor och kakor går till Aira sjukhus i Etiopien.

Lite kyligt var det ute – och då smakade det extra gott med fika inne i S:t Mikael.

Cecilia och Staffan säljer korv.

Bitte, Annica och Anneli säljer lotter med gott resultat för Aira.

Många nöjda säljare fanns på plats vid Bakluckeloppisen 2017.

Lars Hellberg vikarierar i S:t Mikael

Lars Hellberg, tidigare kyrkomusiker i Ängelholms församling, men nu pensionär, kommer att gå in i S:t Mikael som vikarie för Marie Brandt-Wilhelmsson.

– Jag har arbetat i Ängelholm under drygt 34 år och valde att pensionera mig i somras, ett år innan pensionsåldern. Nu fick jag en förfrågan om jag kunde gå in i stället för Marie Brandt Wilhelmsson, som har fått en tjänst i Lerbergets kyrka. Marie har fått tjänstledighet från Ängelholms församling.

– Det kändes bra för mig att svara ja, eftersom det är begränsat i tid. Jag har alltid känt mig välkommen i S:t Mikael och det ska bli roligt att ta sig an uppgifterna.

– Jag kommer att leda Mikaelikören och arbeta med övriga förrättningar i kyrkan. Det känns väldigt stimulerande eftersom jag känner att det är en aktiv kyrka.

Vi säger varmt välkommen till Lars Hellberg och önskar honom allt gott i sin tjänst.

Avskedspredikan som skjuts på framtiden.

 
I programplaneringen för S:t Mikael var det från början meningen att Cecilia Reuter skulle hålla sin avskedspredikan den 14 maj. Efter det skulle det bli dags för pension efter bl.a. tjugo år i S:t Mikael. Eftersom kyrkan inte fått någon ny präst som kan börja nu kommer Cecilia att bli kvar i S:t Mikael fram till advent eller jul. När Cecilia informerade om detta vid gudstjänsten den 14 maj fick hon applåder. Hon har varit och är en omtyckt präst. (Cecilias predikan den 14 maj kommer snart att publiceras på hemsidan www.stmikael.se)
 
Det är med glädje som vi tidigare har kunnat meddela att till ny präst i kyrkan har utsetts Sofie Kuchler-Lundström som är präst i Ängelholms Församling, men just nu barnledig. Sofie börjar sin tjänstgöring i slutet av året.
 
S:t Mikaels kyrkomusiker Marie Brandt-Wilhelmsson är just nu tjänstledig och arbetar i samarbetskyrkan i Lerberget. Under hennes tjänstledighet finns Lars Hellberg på plats både som körledare och musiker vid gudstjänster och förrättningar. Lars är numera pensionär, men har lovat att vikariera för Marie och det är vi naturligtvis jätteglada för.
 
Om Marie inte kommer tillbaka till S:t Mikael blir det Frida Reuter som kommer att gå in som Maries efterträdare. Frida har stor erfarenhet av olika körer och är en skicklig musiker. Så det skulle innebära att det inte blir någon vakans. Och med tanke på att musiken är så viktig i vår kyrka är vi mycket tacksamma och glada för denna lösning.

Valborgsmässoafton i S:t Mikael med familjen Reuter

Det blev en ovanligt fin Valborgsmässoafton i år! Familjen Reuter framförde ett mycket fint program, med verk av kompositörer som Bartok, Corelli, Piazolla, Hellsing och Ellington!. En mycket fin avslutning blev det i form av Bachs Air innan vi kunde vandra vidare i Valborgsmässokvällen.  Det var Viktor, Emma, Frida, Per-Ingvar, Mats och Cecilia Reuter som gladde oss med kvalitetsmusik. En härlig musikkväll i underbar vårtid!

Jubileumsveckan väckte stort intresse

Jubileumsveckan i S:t Mikael nådde många och avslutades med en musikgudstjänst. Det var Tomas Boström som den här gången själv sjöng och berättade och också tillsammans med Mikaelikören. Kompet gick inte av för hackor, Lars Hellberg på flygel och Billy Heil på bas.

Tomas Boström har besökt S:t Mikael flera gånger, senast för 5 år sedan och fick en inbjudan att komma tillbaka om 5 år igen! Hans förmåga att berätta och sjunga sina egna sånger är stor. Tack Tomas och välkommen tillbaka!

Marie Brandt Wilhelmsson fick ett stort tack från föreningen och kören för många fina år tillsammans. Marie börjar en tjänst vid Lerbergets kyrka och har därför fått tjänstledigt från Ängelholms församling under ett halvt år. Ett stort fång blommor fick symbolisera ett jättevarmt tack för fantastiska insatser.

Arkitekt Pontus Möller berättade om S:t Mikael och dess arkitektur

För 20 år sedan stod S:t Mikael kyrka färdig och kunde tagas i bruk. Arkitekten bakom det vinnande förslaget var Pontus Möller.
 

Onsdagen den 22 mars kom Pontus Möller till kyrkans jubileumsfirande. Vid en samling i S:t Mikael som kallades Kväll i S:t Mikael berättade Pontus Möller om kyrkan och dess arkitektur. Det var en spännande kväll.

Öppen repetition med Mikaelikören

S:t Mikaels 20-årsjubileum fortsätter. I kväll, tisdag, är det öppen repetition med Marie Brandt Wilhelmsson och Mikaelikören. Alla är välkomna. Ta chansen att känna på det här med körsång!

Jubileumsveckan i S:t Mikael påbörjad.

Nostalgiaftonen med S:t Mikael Gospel och Mikaelikören blev en riktig glädjefest.
Se bifogade glimtar från övning och konsert.

 

 

 

 

 

Nostalgiafton inleder jubileumsveckan i S:t Mikael.

Lördag den 18 mars kl 17.00 blir det nostalgiafton med Mikaelikören och S:t Mikael Gospel. Många kända sånger från de 20 åren i S:t Mikael utlovas. Fredrik Höggren.

Tidningsklipp från Nordvästra Skånes tidningar veckan innan Mikaelikören började sina övningar. För tjugo år sedan!

Spännande glimtar från Aira i TV-program

TV sände häromdagen ett oerhört intressant program. “Rebellkirurgen” berättar om läkaren Erik Erichsen. Han flyttade tillsammans med sin fru till Etiopien och Aira sjukhus. Det är just Aira sjukhus som S:t Mikael kyrka stöder.
Programmet finns på SVT Play:
http://www.svtplay.se/…/rebellkiru…/rebellkirurgen-avsnitt-1

Mycket pengar insamlade till Aira sjukhus

Under 2016 samlades in över 50.000 kr till Aira sjukhus. Totalt har vi från S:t Mikael samlat in över 300.000 kr. Läs mer under fliken AIRA.

20 år går fort – snart jubileum

Tänk, så här såg S:t Mikael kyrka ut för drygt 20 år sedan. Och nu är det snart jubileum. Kolla in programmet, det finns så många intressanta samlingar i mars månad

Frälsarkransen i S:t Mikael

Frälsarkransen är lika gammal som vår kyrka, S:t Mikael. Det var Martin Lönnebo, som 1996 nyligen pensionerats från sin tjänst som biskop i Linköping stift och var på semester i Grekland,  där han blev strandsatt på en liten ö under ett stormoväder. Han fick då idén till Frälsarkransen.

Nu finns Frälsarkransen i S:t Mikael. Gå gärna in i kyrkan och njut av konstverket. Det är glashyttan Christian Svensson i Magnarp som arbetat fram den här varianten av Frälsarkransen. Den har inte fått sin exakta placering ännu men kommer att invigas i samband med jubileet i mars månad.

Nu finns S:t Mikael också på Instagram

S:t Mikael kyrka och föreningen S:t Mikael finns på olika sociala medier. Numera också på Instagram. Gå gärna in på Instagram och sök upp sidan och följ den så hänger du med också där.
 
Kom ihåg följande sidor:
 
Instagram:
Sidan heter “stmikaelkyrka”. Gå in på den sidan och tryck på FÖLJ.
 
Facebook:
Sök sidan S:t Mikael kyrka
 
Hemsida:
www.stmikael.se
www.svenskakyrkan.se/angelholm
 
Lycka till – och framför allt, välkommen till vår kyrka!
——————————————————————————————————————–

Tomas Boström kommer till S:t Mikael

Tomas Boström kommer på besök i S:t Mikael i samband med kyrkans 20-årsjubileum. Han har författat ett antal sånger och psalmer, han skriver på ett sätt som griper tag i lyssnarna. Han behandlar orden både varsamt och utmanande. En av hans älskade psalmer är “Till din blomstrande äng”. Tomas Boström har utöver mycket annat gjort tolkningar av Leonard Cohens poesi och sångskatt liksom Charles Wesleys sånger.

Det blir två tillfällen att lyssna till Tomas Boström i S:t Mikael. Lördagen den 25 mars blir det konsert kl 17.00 med Tomas Boström och S:t Mikael Vokalensemble. Söndagen den 26 mars blir det musikgudstjänst kl 18.00 med Tomas Boström och Mikaelikören.Boka in de två tillfällena!
 

 

Uppenbarelsens ljus

Snöblandat regn i luften, kallt och ruggigt. Det var förutsättningarna när vi satte oss ner för att fira gudstjänst i S:t Mikael i dag.
 
Men ingen i kyrkan kände av detta när Karin Nilsson och Andrea Uggla tillsammans med Marie Brandt Wilhelmsson sjunger och spelar. “Det lilla ljus jag har” fick nästan bli en symbol för att det inte bara är vädret som påverkar oss. Sången fick oss alla varma inombords. Ämnet för dagen var ju också Uppenbarelsens ljus och Fredrik Höggren ledde oss genom gudstjänsten.

S:t Mikaels 20-årsjubileum har börjat.

S:t Mikaels 20-årsjubileum har börjat och pågår hela året. Den 6 januari hade S:t Mikael Vokalensemble sin julkonsert med smakprov från 20 år i kyrkan. Ett varierat och härligt program under ledning av Marie Brant-Wilhelmsson, som tillsammans med några av sångarna varit med från början.

En finstämd och härlig början på jubileet!

vokal

S:t Mikaels traditionella julkonsert

Årets traditionella julkonsert spände över ett vitt fält av musik. Largo ur Vivaldis Vintern, Ave Maria, många traditionella julsånger som O, helga natt ingick i programmet tillsammans med nyare sånger som Carolas Himlen i min famn.
 
Mikaelikören, S:t Mikael Vokalensemble och S:t Mikael Stråkensemble framförde det gedigna programmet under Marie Brandt-Wilhelmssons säkra och skickliga ledning.
 
Årets solist var Emma Dencker som hanterade sin violin på ett sätt som gjorde att publiken verkligen tog musiken direkt till sig. Övriga familjen Reuter medverkade på olika sätt. Frida Reuter ackompanjerade på flygel och orgel. Mats Reuter och Viktor Reuter fanns med i S:t Mikael Stråkensemble och Cecilia Reuter ledde kvällen och läste texter anpassade till konserten.
 
Ytterligare en julkonsert blir det Trettondedag jul den 6 januari kl 18.00 då S:t Mikael Vokalensemble har sin egen julkonsert. “Julen under 20 år i St Mikael” är temat och bildar upptakten till St Mikaels 20 års jubileum.
 
reuter
 
Viktor, Emma, Frida, Mats och Cecilia. Reuterfamiljen var viktiga medverkande i den traditionella julkonserten.
 

Luciagudstjänst på annorlunda sätt

Hela kyrkan fullsatt av förväntansfulla människor. Luciagudstjänsten tillsammans med julfest blev succé också i år. Mixen och Stjärnfall sjöng vackert och Cecilia Reuter gav ord på vägen. Vid den efterföljande julfesten serverades det gröt och kakor, dans kring granen och besök av självaste tomten. Alltsammans gjorde detta till en skön och varm kväll.

stm3

stm1

stm2

Resenärerna i Luthers fotspår hemma igen

I torsdags kväll (29 sept) kom en grupp trötta men glada och tacksamma resenärer – varav ett 10-tal föreningsmedlemmar – tillbaka till Ängelholm efter att under fem dagar ha vandrat i Martin Luthers fotspår.

Visioni´s bekväma buss, säkert rattad av Anders (Öman), tog oss till en rad platser med stark anknytning till Martin Luther och Åsa gav oss all den information om Luther och hans liv som gjorde att många nog kom hem med en mer komplett och kanske litet annorlunda bild av denne märklige man.

luther

I Wittenberg, där Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren år 1517 och där han verkade en stor del av sitt liv, såg vi både Slottskyrkan, där Luthers grav finns, och Mariakyrkan, där han var verksam i 32 år. Vi kunde också besöka Luther-trädgården, som håller på att skapas inför 500-årsjubileet och där olika kyrkor i världen planterar ett träd.

Vi fortsatte till Eisleben, där vi kunde se både det hus där Luther föddes och det där han dog år 1546. Nästa dag stod den vackra staden Erfurt på programmet. Där besöktes bl a Universitetet, där Luther skrevs in som 18-åring, och också Augustinerklostret, dit han kom sedan han beslutet sig för att bli munk.

Nästa dag stod Eisenach och den fantastiska fästningen Wartburg på tur. Hit fördes Martin Luther i säkerhet efter att han hamnat i onåd hos  mäktiga män efter sitt motstånd mot den katolska kyrkan. Det var här  som Luther på 10 veckor översatte hela Nya Testamentet från grekiska till tyska. Dagen avslutade vi med ett besök i den gamla, fina staden Weimar.

Sedan – alltför snabbt! – var det dags att färdas hemåt igen och från alla oss deltagare på resan kommer här ännu ett stort TACK till Åsa och Anders för en trevlig och lärorik resa! Många fina minnen bär vi med oss! 

VI SOM VAR MED

gm TS

Inspiration för Mikaelikören och S:t Mikael Gospel

Mikaelikören och S:t Mikael Gospel inspirerades i dag av Ing-Mari Janzon från Eskilstuna. Ing-Mari är sångpedagog och sångerska. Hennes föreläsningar ger körer mod och möjlighet att gå utanför ramarna. Inte bara sjunga som man alltid gjort utan se med nya ögon. Med ganska enkla medel fick hon sånger att bli helt nya både ur sångarnas och säkert publikens synvinkel.

Och det ligger ju fantastiskt mycket i Ing-Maris eget motto: ”Även om vi inte kan styra den väg som livet tar behöver vi för den skull inte bara flyta med. Ibland kan man välja att simma åt ett annat håll.”

En nyttig och positiv dag!

Janzon

Gunnar Wiklund-sånger med Per Sjölander och Billy Heil Quartet

billy2 billy1

I kväll var det nostalgiska tongångar i S:t Mikael. Över 200 var bänkade inför programmet om Gunnar Wiklund i ord och ton. Det var Per Sjölander, som med sin fina tolkning av Gunnar Wiklunds klassiker fick publiken att minnas tillbaka. Ett starkt inslag i programmet var också BHQ, Billy Heil Quartet. Billy Heil, Janne Johansson och Lasse Johansson.

Det var många spontana applåder och stor glädje över att få höra de gamla sångerna som gjorde succé främst på 1960-talet i Sverige. Gunnar Wiklund var en av vårt lands mest omtyckta och älskade sångare. 20160831

Härlig folkmusik av gruppen SVÅGER

Gren

Ett inslag i eftersommaren i S:t Mikael var en musikkväll med gruppen SVÅGER som spelar folkmusik från Sverige Balkan och Irland. Dessutom bjöds publiken in till en äkta israelisk dans, där alla deltog med stor glädje.

Två av gruppens medlemmar är välkända för Ängelholmspubliken nämligen Amelie och Arne Green !

 

Hans-Lennart Raask och härlig sånggrupp på besök

Sångare och musiker från Vårgårdatrakten under Hans-Lennart Raasks ledning gjorde succé i S:t Mikael. En tilltalande repertoar och en sammansvetsad och harmonisk kör gjorde att deras framträdande kändes så äkta. Från hjärta till hjärta.

raask2 DSC02876 raask1 raask4 raask6 raask5

Årets bakluckeloppis den 23 april blev succé.

Dubbelt så många sålde grejor och det blev ett överskott på ca 10.000 kr till Aira sjukhus.

Här kommer några bilder från det fina arrangemanget.

2143

Elever från Sundsgården höll fin konsert

En gammal tradition är att eleverna vid Sundsgårdens Musiklinje kommer till S:t Mikael för en kvällskonsert. Den 24 april var det sex elever som framförde ett mycket fint program. Någon i publiken sa, att inte är väl dom elever… Det var alltså mycket hög klass på prestationerna. Tack samtliga Sundsgårdare!

Sofie Kuchler Lundström höll andakt och Marie Brandt Wilhelmsson ledde kvällen.

En kväll med känsla och innehåll!

Sundsg

Årets bakluckeloppis blev  succé.

Också i år blev bakluckeloppisen ett oerhört fint arrangemang. Här kommer en hälsning från Missionsgruppen, som planerade och genomförde loppisen:

Tack alla som varit delaktiga i genomförandet av Bakluckeloppisen, det var en trevlig dag. Ett särskilt tack till Kerstin  för planering och genomförande i köket,  tillsammans med övriga medhjälpare.

Alla verkade väldigt nöjda och utvärderingen från säljarna var väldigt positiv.

Intäkterna  blev sammanlagt ca 10 000 kr, vilket går till Aira.

Hälsningar från Missionsgruppen

gm Margareta

Här lite glimtar från förra årets bakluckeloppis på parkeringsplatsen vid S:t Mikael.
Intäkterna går till Aira sjukhus i Etiopien.

028

032

034

 

Luciagudstjänst den 14 dec. 2014

Mixen och Stjärnfall och alla barngrupper medverkade. Efteråt hölls en trevlig julfest. Mixen och Stjärnfall sjöng underbart fint.
014
016
023

028
030
033

Familjegudstjänst den 5 oktober

Vi hade en mycket fin familjegudstänst med barnkörerna Mixen och Stjärnfall. Präst var Sofie Kuchler Lundström. Kyrkan var full till sista plats!
Här har vi Mixen och Stjärnfall:
050

Här är Mixen:
048

Här är Stjärnfall:
045


Musikgudstjänsten den 28 september.

Vi hade ett fint besök av Håkan Carlman kvartett, som spelade många fina låtar i ett högt tempo. Präst var Ann-Sofie Söderström. Kollekten gick till EFS SeBeGe insamlingen för att hjälpa flykting från  Syrien och Irak. Läs gärna med på EFS hemsida om detta.
002

EFS distriktsföreståndare på besök i S:t Mikael

S:t Mikael kyrka är en samarbetskyrka mellan Svenska Kyrkan och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Det känns bra och upplevs som en frisk fläkt att kombinera dessa båda rörelser. EFS är en rörelse inom Svenska Kyrkan och betonar bl.a. lekmannaengagemang. Den 1 januari 2016 fick EFS i Sydsverige ny distriktsföreståndare, nämligen Håkan Lindberg. Han har varit vikarierande sådan under ett år men har nu gått in i denna viktiga tjänst. Vid en gudstjänst i S:t Mikael medverkade han i gudstjänsten med predikan och information om EFS-distriktet. Han höll också ett bibelstudium efter sopplunchen som serverades till alla gudstjänstdeltagare. Vi säger ett varmt välkommen till Håkan!

S:t Mikael kyrka är en samarbetskyrka mellan Svenska Kyrkan och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Det känns bra och upplevs som en frisk fläkt att kombinera dessa båda rörelser. EFS är en rörelse inom Svenska Kyrkan och betonar bl.a. lekmannaengagemang.
Den 1 januari 2016 fick EFS i Sydsverige ny distriktsföreståndare, nämligen Håkan Lindberg. Han har varit vikarierande sådan under ett år men har nu gått in i denna viktiga tjänst.
Vid en gudstjänst i S:t Mikael medverkade han i gudstjänsten med predikan och information om EFS-distriktet. Han höll också ett bibelstudium efter sopplunchen som serverades till alla gudstjänstdeltagare.
Vi säger ett varmt välkommen till Håkan!

Påskdagen 2016
Mycket fin och populär mässa.
påsk 16

Dopängelgudstjänst 31 januari 2016
Kören MIXEN deltar
012
016
017

Musikgudtjänst 24 januari 2016
Marie Brandt Wilhelmsson och Magnus Karlsson
001
003
007

Julkonsert Annandag jul 2015
002
004
008

Gudstjänst kring krubban Julafton 2015
004
005
006

1:a Söndagen i Advent 2015 Underbar gudstjänst med Mikaelikören och Mixen.

001

002

004

008

Gudstjänst den 1 november 2015 med S:t Mikaels Gospel Vi njöt och uppskattade verkligen Gospelkören på denna gudstjänst. 003     002 004 Konsten att leva – med eller utan Gud Här är några bilder från den 26 oktober och föreläsningen av Leif Carlsson, teologie doktor och lärare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Många besökare och stort intresse. 003       009 001 Musikgudstjänst den 25 oktober med Gospelkör Vi hade glädjen att ha musikgudstänst med S:t Matteus Gospel från Malmö. Många närvarande fyllde kyrkan. Kören sjöng mycket bra med sin ledare Frida Reuter. 005 013 Konsten att leva – med eller utan Gud Här är några bilder från den 28 september och föreläsningen av Teol. professor Tryggve Mettinger. Många besökare och stort intresse. 002 001   Bakluckeloppis den 18 april på parkeringsplatsen vid S:t Mikael. Intäkterna går till Aira sjukhus i Etiopien. 028 030 035 034 032   Musikgudstjänst söndagen den 29 mars med Mixen, Stjärnfall och S:t Mikael Vokalensemble. Musikalen “Änglar utan vingar” var mycket fin och uppskattad av väldigt många kyrkobesökare. 038 037 043 036   Kyndelsmässodagen Vi hade en välfyld kyrka på Kyndelsmässodagen. Colours of St Mikael sjöng. Mycket uppskattat! 003   Dopängelgudstjänst den 1:e februari Alla barn som döpts under 2014 får här hämta hem sina dopänglar. Det var mycket trevligt. dop

 

Annandagsjulkonsert 2014

Här ser ni Mikaelikören bild (3)

 

Krubbgudstjänst på julafton 2014

Vi hade en mycket mysig och fin Krubbgudstjänst på S:t Mikael. Vi var över hundra personer som njöt av detta. 001 002

009

010

 

Luciagudstjänst den 14 dec. 2014

Här medverkade Mixen och Stjärnfall och alla barngrupper. Mixen och Stjärnfall sjöng underbart fint. Efteråt hölls en trevlig julfest. 014 016 033

 

 

.