Dop, konfirmation, bröllop och begravning

S:t Mikael kyrkotorn

S:t Mikael är din kyrka för dessa aktiviteter. Kyrkans ljusa och trygga miljö omger dig med ro och tacksamhet.

Svenska kyrkan i Ängelholm har ansvaret för att koordinera och boka dessa aktiviteter. Så, vänligen kontakta församlingsexpeditionen Åvalla tel 0431-437500. Övriga kontaktuppgifter, se nedan.

Svenska kyrkan Ängelholm
Tel: 0431-43 75 00
Fax: 0431-833 40
Epost: angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/angelholm

Församlingsexpedition

Församlingsgården Åvalla
S. Kyrkogatan 3
Postadress:
Box 1079
262 21 Ängelholm