Predikningar och Bönecirkel

Bönecirkel

Vill du vara med i en bönecirkel? Var du är befinner dig kan Du vara med att be söndagar kl. 21.00.
“Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Jesus Kristus” Ef.3:20

Vill du vara med? Lämna din postadress eller mail-adress så får Du kontinuerlig information.
Vi ber för:
– vår kyrka och Föreningen S:t Mikael
– alla som kommer till kyrkans verksamheter
– Aira sjukhus i Etiopien
– Ängelholms församling
– vår stad – sjukhuset, äldreboenden, skolor, arbetsplatser, fritidsmiljöer
– EFS – distrikt och riks
– Våra systerkyrkor i världen

Vi uppdaterar förbönslistan en gång i månaden. Har du böneämnen? Skicka till cecilia.reuter@svenskakyrkan.se eller ring 0431-437535.

Predikan bönsöndagen 2022

2022 Bönsöndagen