Predikningar och Bönecirkel

Bönecirkel

Vill du vara med i en bönecirkel? Var du är befinner dig kan Du vara med att be söndagar kl. 21.00.
“Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Jesus Kristus” Ef.3:20

Vill du vara med? Lämna din postadress eller mail-adress så får Du kontinuerlig information.
Vi ber för:
– vår kyrka och Föreningen S:t Mikael
– alla som kommer till kyrkans verksamheter
– Aira sjukhus i Etiopien
– Ängelholms församling
– vår stad – sjukhuset, äldreboenden, skolor, arbetsplatser, fritidsmiljöer
– EFS – distrikt och riks
– Våra systerkyrkor i världen

Vi uppdaterar förbönslistan en gång i månaden. Har du böneämnen? Skicka till cecilia.reuter@svenskakyrkan.se eller ring 0431-437535.

Bönsöndagen 2022

2022 Bönsöndagen

Vad är tro?
Vad är tro
Cecilia Reuter

Andakter 2020

https://youtu.be/h4KIADgMbAA

: https://youtu.be/vijD7wxBNBE%MCEPASTEBIN%

Predikningar 2017

5 sönd i Påsktiden

2 sönd eft Trett 2017

Predikningar  2016
2-sondagen-i-advent-2016
predikan-forsta-advent
Sjätte söndagen efter trefaldighet 2016, Gunnel Andersson
4 sönd eft Tref 2016
Predikan Pingstdagen 2016
Predikan Fastlagssöndagen
Predikan Fastlagssöndagen 2016
Predikan andra söndagen efter trettondagen 2016

Predikningar  2015

1:a söndagen i Advent
Predikan 1 a söndagen i Advent

20:onde söndagen efter Trefaldighet
Predikan Sön 20 efter tref Tillsammans i världen

16:onde söndagen efter Trefaldighet
Predikan 16 sönd eft Tref

11:e söndagen efter Trefaldighet
Predikan 11 sönd eft Tref

Johannes Döparens dag
Predikan Johannes Döparens dag 2015

Pingstdagen
Pingstdagen 2015

Predikan Bönsöndagen
Bönsöndagen 2015

Predikan Midfastosöndagen
Predikan Midfastosöndagen 2015

Predikan 3 sön i Fastan
3 sönd i Fastan

Kyndelsmässodagen
Predikan Kyndelsmässodagen 2015

Predikan 2 sön efter Trettondagen
Predikan 2 sönd eft Trett 2015

Predikan 1 sön efter Trettondagen
Predikan 1 eft Trett

Predikan Trettondedagen 6 jan 2015
trettondedagen
Sofie K Lundström