Puff 1 på 1a sidan

Kören Duromoll sjöng i S:t Mikael

Söndagen den 16 februari går under namnet Sexagesima och temat för dagen är Det levande ordet. Cecilia predikade över mängden ord som finns i dag och pekade på Jesus, som har namnet Ordet med stort O.
Kören Duromoll sjöng fina sånger under Helene Thomassons ledning.

Ekumenisk manskör i S:t Mikael.

Koras söner, den ekumeniska manskören från nordvästra Skåne, sjöng i S:t Mikael söndagskvällen den 26 januari. Kören hämtar sina medlemmar från 10 kommuner och från alla samfund och kyrkor i regionen.
Det är ofta kända sånger som sjunges med ett gediget textinnehåll. Sångframträdanden är allt mellan unisona sånger till 4-stämmiga. Kören ledes av Per-Anders Svedberg och har ett härligt komp i form av Cathrine Malmqvists skickliga spel på flygeln.
Kyrkoherde Fredrik Höggren gav fina tankar kring en av dagens texter. Han återberättade händelsen där en spetälsk man ville bli helad från sin sjukdom och fick beskedet att gå ner och doppa sig i vattnet. Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. ”Fader”, sade de, ”om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då? Desto större anledning när han bara vill att du skall bada dig för att bli renad.”  Den sjuke hade förväntat sig ett tydligt och stort under och detta blev inte vad han tänkt. – Ibland kan det vara så att vi bara söker Gud i de stora händelserna och glömmer Gud i det lilla…

2020 är Frälsarkransens år i S:t Mikael

Årstemat för S:t Mikael under 2020 blir ”Frälsarkransen”. Föreningen S:t Mikaels styrelse har beslutat att förändra platsen under konstverket Frälsarkransen så att det blir en plats för bön och stillhet. Där finns ett bord för ljuständning, en krans till utlåning och broschyrer om Frälsarkransen.
 
Det finns också möjlighet att köpa Frälsarkransen till ett mycket rabatterat pris. Man säger bara till någon av gudstjänstvärdarna så ordnar de fram en Frälsarkrans. Det finns också Frälsarkransar för barn.

Biskop emeritus Martin Lönnebo har skapat ett modernt radband med en pärla för varje tillfälle. Radbandet kan du ha med dig vart du än går. Rör vid pärlorna då och då, var i kontakt med dina böner och drömmar. Eller avsätt en stund varje dag till stillhet och samtal med Gud. Vad pärlorna betyder och när det passar att använda respektive pärla kan du läsa mer om i de böcker som finns utgivna på Verbum och i broschyrerna i den nya hörnan.

I samband med invigningen 2017 av Frälsarkransen i S:t Mikael, som tillverkats av Glashytta Christian Svensson i Björkhagen, sände Martin Lönnebo en personlig hälsning till kyrkan:

Kära S. Mikael.

Det gläder mig att ni har fått en sådan fin utformning av Frälsarkransen i er kyrka. Ängeln Mikael brukar ha ett svärd i handen. Till er ger han en bönekrans. 

Mikaels namn betyder, som ni vet, ”Vem är såsom Gud”.  Det är även pärlornas budskap. De återspeglar Guds underbara hemligheter.

De säger till var och en av er:

Får vi visa dig Livets väg?
Får vi trösta och uppmuntra dig?
Vi ger inte upp!
Var inte rädd!
Förlora inte modet!  

Med välsignelser

Martin Lönnebo

Under året kommer också några gudstjänster i S:t Mikael att planeras in med temat Frälsarkransen.
 
Känn dig välkommen till denna lilla hörna i S:t Mikael med Frälsarkransen i fokus.
 
 

En härlig artikel i tidningen Livsluft av vår nye präst Jonas Hallabro. Än en gång varmt välkommen till Ängelholm, Jonas och Karin!

Jonas Hallabro:

Det är en stor lättnad och glädje att gå in genom den dörr som Gud nu öppnat.

Jag skriver till er för att berätta att jag kommer att lämna min tjänst som regional Missionsledare och gå vidare till prästtjänst i S:t Mikael samarbetskyrka i Ängelholm.

När jag tillträdde tjänsten som distriktsföreståndare för snart tre år sedan kände jag tillförsikt, men också stor ödmjukhet inför uppdraget. Jag var väl medveten om att det var en utmanande tjänst och att det skulle vara krävande, men jag kunde inte förutse riktigt hur krävande det faktiskt skulle bli. Det är lätt att vara efterklok men svårare att vara förutseende och finna klokskap i rätt tid. Min förhoppning är att både jag och EFS har lärt något och att vi kan ta vara på erfarenheterna.

Som många av er redan vet har jag haft ett mycket kämpigt år med sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Under hösten stod det klart för mig att det är ohållbart för mig att vara kvar i min nuvarande tjänst med dess belastning och utmaningar samt den stress och därmed utmattning som detta skapar hos mig. Jag är tvungen att välja en väg där jag kan bli frisk, få tillbaks arbetsglädjen och fungera i mina gåvor igen. Gud började då i sin otroligt stora nåd att glänta på dörren till tjänsten som präst i S:t Mikael. Det har varit en lång process, men nu har det landat och det är en stor lättnad och glädje för mig att gå in genom den dörr som Gud nu öppnat. Jag är oerhört tacksam för en fantastisk möjlighet till comeback och tillfrisknande.

Jag börjar arbeta där första mars och tjänsten kommer att vara halvtid under de första två åren då jag förutom arbetet som präst kommer att studera och hämta upp behörighet för att sedan fullt ut kunna tjänstgöra som komminister i Ängelholm.

Nu får jag ett lagom cykelavstånd till jobbet och en fantastiskt fin pendlingsväg mellan Farhult, där vi bor, och södra Ängelholm, där kyrkan ligger. S.t Mikael är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan och kyrkan byggdes för 23 år sedan. Den har nordvästra Skånes vackraste kyrkorum och fina lokaler som inbjuder till gemenskap och rymmer många olika verksamheter. I S:t Mikael möts människor varje vecka i olika gudstjänster, körer, öppen förskola, after work, bibelstudier, med mera. Jag ser verkligen fram emot att lära känna församlingen och verksamheten och att vara en del i det fina arbetslaget i S:t Mikael. Nu får vi se vad Gud i sin nåd och kärlek har tänkt ut och planerat för oss i S:t Mikael och Ängelholm. Ett spännande nytt kapitel!

God Jul och Gott Nytt År – med Gud och hans vänskap!

Vår nye präst i S:t Mikael presenterades Första advent

Vid gudstjänsten Första advent i S:t Mikael kunde Föreningen S:t Mikaels ordförande Gunnel Andersson ge ett glädjebud till alla som fanns där. Ängelholms församling har sökt en präst till S:t Mikael och ytterligare en tjänst i Ängelholm. Och nu har det löst sig. S:t Mikael har fått sin nya präst – och Jonas Hallabro, som han heter, kunde presenteras vid gudstjänsten. När det offentliggjordes möttes han och hans fru Karin med en varm applåd!
Det är naturligtvis mycket känslor och tankar hos Jonas men ändå kanske frågan är berättigad: Hur känns det…
– Jag känner glädje och förväntan över att få börja tjänsten som präst i S:t Mikael. Det ska bli väldigt roligt att lära känna er alla och bli bekant med församlingen och verksamheten. Jag ser så mycket fram emot det!
Och vem är då Jonas Hallabro? Det är många i vår kyrka som är lite nyfikna.
– Jag är en glad och trygg skånepåg med mitt ursprung i Hässleholm. Jag bor sedan ett år tillbaka i Farhult med min fru Karin och vi har två vuxna utflugna barn. Jag älskar sport och friluftsliv i olika former och vandrar gärna längs havet, tar en cykeltur på Kullaberg eller en skidtur på vintern.
– Jag har varit präst i drygt tjugo år och fått stå i församlingstjänst i Helsingborg, Örnsköldsvik och sedan Helsingborg igen. De senaste tre åren har jag varit distriktsföreståndare i EFS Sydsverige med ett regionalt ansvar. Nu ser jag fram emot att få vara i tjänst i ett lokalt församlingsarbete igen och tror att jag kan bidra positivt i allt det fina arbete som redan är i full gång i S:t Mikael.
Tjänsten i S:t Mikael blir ett nytt kapitel i Jonas liv och han berättar hur han hämtar inspiration och kraft inför de nya uppgifterna.
– Min drivkraft hämtar jag hos Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord. Jag är nu spänd på att se vad Gud i sin nåd och kärlek har tänkt ut och planerat för oss i S:t Mikael och Ängelholm, ett spännande nytt kapitel!
Det går inte att ta miste på Jonas entusiasm både att möta människorna i kyrkan, ansvarsgrupperna och samarbetet med övriga anställda. Han kommer i sin prästtjänst att arbeta mycket tillsammans med Cecilia och tjänsten börjar den 1 mars 2020.
Glad advent önskar Jonas till alla vänner i S:t Mikael.

Intervju med föreningen S:t Mikaels ordförande Gunnel Andersson

Gunnel Andersson är sedan årsmötet i mars ordförande för Föreningen S:t Mikael. Hon delar ledaruppdraget med vice ordförande Sven Persson.
Gunnel är uppvuxen i Ausås. Hon är bonddotter. Praktiskt lagd, gillar att vara i köket, att laga mat och att odla i sin trädgård. Hon vill ha det vackert omkring sig, är intresserad av estetik och kulturhistoria. Men det var pedagogiken och skolledare som blev hennes yrkesval.

Föreningen S:t Mikaels ordförande, Gunnel Andersson
Gunnel är utbildad mellanstadielärare och dessutom vidareutbildad till ämneslärare i religion, historia och pedagogik. Hennes talang för pedagogik gjorde att hon efter bara en kort tid som mellanstadielärare anställdes som lärare på lärarhögskolan i Malmö. Efter åren i Malmö rekryterades hon till Sundsgårdens folkhögskola där hon stannade länge och förutom det pedagogiska arbetet hade olika ledaruppgifter, bl.a. linjeledare och initiativtagare till Kyrkans Grundkurs och var skolans bitr rektor.
Inom EFS har Gunnel suttit i många styrelser och utskott på distrikts- och riksnivå, inte sällan som ordförande. Den enda styrelse hon inte suttit i är väl EFS riksstyrelse. I drygt 10 år var hon ledamot i Johannelunds högskolestyrelse och som ordförande för EFS Syd deltog hon i Lunds stifts samarbetsråd mellan EFS och Svenska Kyrkan. Hon har engagerat sig i EFS-gården i Åsljunga och har del i att gården nu står stark och har en stor grupp engagerade frivilliga som kommer och hjälper till där det behövs.
I S:t Mikael har Gunnel i drygt 10 år varit en av de ansvariga i Alpha-arbetet både som organisatör och uppskattad föreläsare. Här förenar hon sina styrkor, pedagogik och teologi.
– Vad vill du då med ordförandeskapet i Föreningen S:t Mikael? undrar jag.
– I S:t Mikael är korset och altaret det första vi ser när vi kommer in, säger Gunnel. Vår uppgift är att göra Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd. Jag uppskattar vår gudstjänst som är rik och har en fast ordning men ändå är varierad. Text, förkunnelse, bön och sång, det är hörnpelarna. Musik, barn- och familj, mission/internationellt arbete. Där har vi vår styrka och det ska vi vidareutveckla.
– S:t Mikael ska vara Guds öppna famn för alla, oavsett ålder, bakgrund och livssituation. Vi ska ta människors existentiella frågor på allvar och belysa dem utifrån Bibelns texter. Det uppdraget har kyrkan. Vi ska hålla bibelordet levande, känna till dess ursprung och kunna se dess aktualitet.
– Detta menar jag att vi som förening ska stå för. Vi ska vara medvandrare. Medvandrare. Det är ett bra ord. Det ska vi vara.
Text: Birgitta Bemark

Öppna förskolan i S:t Mikael samlar många barn, mammor och pappor.

En vanlig torsdag har jag stämt möte i caféet i S:t Mikael med Kajsa och Helen. De har just avslutat dagens öppna förskola, glada och lite trötta, men de stannar ändå gärna kvar en stund och berättar om sin verksamhet.

Tre förmiddagar i veckan är det Öppen förskola i S:t Mikael. Främst är det föräldralediga mammor och pappor som kommer med sina förskolebarn.  ”Vi vill erbjuda en plats utan krav och förväntningar, där föräldrar kan mötas, prata, fika och skapa vänskapsband. Här ska alla bli sedda. Vi vill förmedla att kyrkan och tron är något positivt och inget konstigt.”

Det är många som kommer, man kan vara mellan 10 och 50 barn och föräldrar i huset. Ibland blir det mycket, men Helen och Kajsa menar att de har en stor fördel av att lokalerna är så fina och verkligen passar verksamheten.  Förmiddagarna har sin fasta form med fri lek, sångstund, fika och en stund av stillhet och andakt. Man deltar i det man vill. ”Vi vill inte tvinga på någon budskapet, bara erbjuda något annat än det vanliga.”

På tisdagar leder Kajsa ett Babycafé för de riktigt små barnen.. Då är det ofta förstagångsföräldrar med ett stort behov av gemenskap och utbyte av erfarenheter som kommer.

Kajsa och Helen är också engagerade i populära After Work ett par fredagar per termin. Förra fredagen kom över 100 personer, många som via Öppna förskolan känner sig hemma i kyrkan.  Tacos, lekar, gemenskap och andakt lockar över generationsgränserna. ”Kan man ha så här kul i kyrkan?” var det någon som hade kommenterat kvällen. Det kändes fint, tyckte Kajsa och Helen. Det ska vara kul, man ska bli sedd och det ska vara något mer än det vanliga.

Intervju: Birgitta Bemark

Kajsa och Helen arbetar med Öppna förskolan och Babycaféet

Det senaste året har det varit många skiften i personalgruppen på S:t Mikael, men Kajsa Starfelt, förskollärare i Öppna förskolan har funnits här sedan kyrkan öppnade för 21 år sedan. Två dagar i veckan delar hon arbetet i Öppna förskolan med Helen Eriksson. Helen har arbetat i Ängelholms församling sedan 2003 och för tre år sedan började hon i S:t Mikaels Öppna förskola.

Kajsa kommer från Kullabygden men i över 30 år har hon och hennes man Bengt bott i hans föräldragård i Starby. Bengt är bekant för många genom sitt mångåriga arbete som busschaufför i Starbussar. De har fyra utflugna barn och tre barnbarn. En av sönerna har nyligen tagit över gården och Bengt och Kajsa har blivit stadsbor. Innan barnen kom hade Kajsa lite kortare anställningar men sedan var hon hemma med barnen i drygt tio år. När S:t Mikael öppnade var det hon som startade och byggde upp barnverksamheten, först ensam och sedan i samarbete med kollegor.

Helen har varit Ausås trogen i hela sitt liv med undantag för utbildningsåren i Jönköping. Hon hade redan som tonåring träffat Per Erik och bor sedan många år på den gård i Ausås där de tre numera utflugna barnen har vuxit upp. Två barnbarn har de fått, det senaste för bara någon vecka sedan. Även Helen var hemma under småbarnsåren men började sedan som timanställd och småningom fast anställd i Ängelholms Församling.

Både Kajsa och Helen är uppvuxna i EFS och har känt varandra länge. De har varit ideella barnledare så länge de kan minnas och nu brinner de verkligen för sitt arbete i Öppna förskolan.

Text: Birgitta Bemark

Välkommen Sofia!

Sofia Thorén är vår nya församlingshemsvärdinna som vi välkomnar i samband med gudstjänsten på söndag den 9 september. Sofia har arbetat i Ängelholms församling sedan tre år och haft ansvar för församlingshemmen i Höja och Rebbelberga. Nu blir S:t Mikael hennes huvudsakliga arbetsplats.

Sofia är 25 år, växte upp som yngst av tre systrar på en bondgård i Eljaröd nära Brösarp. Systrarna Thorén, som de kallar sig i konsertsammanhang, har alltid sjungit mycket tillsammans och gör så fortfarande, framför allt är de välkända i kyrkorna på Österlen.

Efter gymnasieåren i Lund gick Sofia Svenska Kyrkans grundkurs på Helsjöns folkhögskola i Halland. Därefter arbetade hon i 1½ år som volontär i Svenska kyrkan i Köpenhamn. Från den tiden känner hon igen – och gillar – arbetssättet med stort inslag av frivilligarbetare.

Efter Köpenhamn sökte och fick hon tjänsten som församlingshemsvärdinna i Ängelholm, där en av hennes systrar bor. I Rebbelberga jobbade Kristian Ramhov som kyrkvaktmästare, och ljuv musik uppstod. I dubbel bemärkelse, vi har ju redan hört dem spela och sjunga ihop och numera är han även systrarna Thoréns huspianist.

Vi önskar dig allt gott och hoppas du ska trivas hos oss i S:t Mikael.

Läs mer

Aktuella aktiviteter

Det finns många inspirerande gudstjänster på S:t Mikael – se detaljerna under hemsidans Kalender.

Morgonbön
Varje helgfri torsdag med start från den 1 september samlas vi också till Morgonbön kl. 08.30. En stilla, meditativ och enkel Sinnesromässa sker onsdag udda veckor kl. 18.30. Den första blir den 14 september. Se Kalendern.

Sinnesromässa; Inlägg i HD/NST okt-13:
Att bara vara
Tack till S:t Mikaels kyrka i Ängelholm för en skön meditation under sinnesromässan.
I denna stressade tid är det fantastiskt att det finns ett ställe att gå till utan att beställa tid och utan att det krävs något. Att bara få vara en stund. Det var mitt första besök i onsdags, men varannan onsdagskväll kommer jag att vika för en ny dos sinnesro.
En lugnare Eva

Onsdagskaffet
Gemenskap där vi fikar, samtalar, och umgås. Avslutning i kyrkan.
Onsdagar jämna veckor i S:t Mikael kl. 14.00. Hösten  startar detta den 7/9 för att fortsätta onsdagar i jämna veckor.