Puff 1 på 1a sidan

En gudstjänst från S:t Mikael inför Första söndagen i Fastan. Vi vill på det här sättet öppna upp vår kyrka också i dessa stängda tider. Medverkande: Jonas Hallabro och Frida Reuter.
Kollekten går till verksamheten vid S:t Mikael. Swishnummer: 123 571 64 02.

Du hittar tidigare digitala gudstjänster på sidan DIGITALA GUDSTJÄNSTER ARKIV.

Aktuell information om Corona-läget för S:t Mikael

Kära vänner i S:t Mikael

Situationen i Skåne är alarmerande vad gäller Corona. Därför har Region Skåne infört hårdare direktiv för att begränsa smittspridningen. Detta berör verkligen också oss i S:t Mikael. Vi måste respektera detta och försöka ta oss fram i ökenvandringen.

Vi kan fira gudstjänst och det är bra! Vi vet att vi har varandra och det är bra!

Efter tre goda välbesökta studiecirkelkvällar, väl coronaanpassade, så skulle vi nu gjort en avslutning på måndag den 9 nov. Nu gör vi inte det, men jag har lovat att det sammanfattande föredrag som jag skulle ha på måndag gör jag som ett avslutande brev till deltagarna som en Adventshälsning.

Här kommer utdrag av dagsaktuell information från Svenska Kyrkan i Ängelholm:

Pandemin gäckar vårt samhälle och smittspridningen har återigen börjat accelerera. Detta skapar oro, rädsla och manar oss alla att fortsatt göra allt vi kan för att minska smittspridningen. I ljuset av detta måste vi agera.

Innebörden är att vi stänger ner i stort sett all verksamhet från idag till den 17 november, med en mycket sannolik förlängning därefter.

Vi fortsätter egentligen bara med:

  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar (den verksamhet som definierar oss som kyrka och församling)
  • Konfirmander och öppen verksamhet för skolbarn (så länge skolorna är öppna)
  • Telefonsjälavård

Jag vill gärna uppmana till bön för och uppmuntran av våra anställda. Det är inte lätt att vilja tjäna och inte få möjlighet till det!

rpt

Med bön, uppmuntran och omtanke hoppas jag att vår s.k. ökenvandring också kan bjuda på någon stärkande oas. Vi får spana efter det!

Den kristna gemenskapen kan vara andligt nära, trots fysiskt avstånd!

Guds frid och varma hälsningar,

Gunnel Andersson