Puff 1 på 1a sidan

Pingstdagen blev speciell för S:t Mikael kyrka. Då överlämnades en stola och ambokläde från textilkonstnärinnan Gunvor Johansson i Staffanstorp. Hon har både formgivit och utfört stolan och amboklädet.

Gunvor Johansson är Mästare och godkänd av Sveriges Hantverksråd. Vävtekniken är en kypert variation på tuskaftsbotten och materialet är ull och silke. Motiven är broderade med guld- och silketråd.

Inspirationen till korset är hämtat ur det Etiopiska korset i kyrkan och den Helige Andes duva. Rött är den Helige Andes färg. Den är också eldens och blodets färg och används vid pingst och på martyrdagar, berättar Gunvor Johansson.

S:t Mikael kyrka fylldes av mässbesökare
och sång- och musikglädje i folkmusikens tecken.

När hela Mikaelikören och Lerbergets kyrkokör fanns på plats i S:t Mikael söndagen den 7 maj så fick man flytta altaret för att få plats med mässan. Sångarna under ledning av Frida Reuter och Marie Brandt Wilhelmsson sjöng folkmusikmässan “I välsignan och fröjd” tillsammans med musiker och solister och folkdansare. Kompositören Hans Kennemark fanns på plats och kunde verkligen förgylla mässan tillsammans med sina musikkollegor.

Claes Vetterlein fick möjlighet att ge tankar kring liknelsen om den hemvändande sonen som fick all uppmärksamhet när han kom hem. Det blev en intressant jämförelse med den son som hela tiden var hemma och som nu blev avundsjuk.

Det blev en mäktig avslutning på musikåret i S:t Mikael. Och det kändes som ett väldigt fint samarrangemang med Lerbergets kyrka. Frida och Marie kan känna sig mycket nöjda att se hur det stora arbetet under terminen ger det här fina resultatet.

60 sångare och musiker framför ”I välsignan och fröjd”
i S:t Mikael söndag 7 maj kl 16.00.

Mikaelikören och Lerbergets kyrkokör framförde folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” i Lerbergets kyrka lördagen den 6 maj. Verkets musikaliska upphovsman Hans Kennemark fanns på plats och inspirerade körerna och publiken. Spelglädjen går inte att ta miste på. Till sin hjälp hade han fina musiker, Greger Siljebo på fiol, Stefan Wingefors på kontrabas och Sara Lindwall Brundin på flöjt.  För att ytterligare förstärka folkmusikprägeln fanns också dansare från Helsingborgs Folkdanslag med i mässan.

Alf Hambe har författat texterna i detta verk som på ett gripande sätt bl.a. gestaltar liknelsen om den förlorade sonen och hans återkomst till hemmet. Både text och musik talar starkt till den som lyssnar.

Frida Reuter och Marie Brandt Wilhelmsson leder med säker hand de båda körerna som alltså gör om mässan i S:t Mikael kyrka söndag den 7 maj kl 16.00.

Lördagen den 15 april samlades en stor kör i S:t Mikael. Det var en sammanslagning av Mikaelikören och Lerbergets Kyrkokör. 60 sångare fanns på plats för att träna på folkmusikmässan I välsignan och fröjd. Den ska uppföras i Lerbergets kyrka den 6 maj och i S:t Mikael söndagen den 7 maj kl 16.

Riksspelmannen, trubaduren och kompositören Hans Kennemark har skrivit musiken till mässan och vispoeten Alf Hambe har skrivit texten. Alf Hambe dog för ett år sedan och har gjort sig känd bl.a. för ”Visa i Molom”. I välsignan och fröjd tar sin utgångspunkt i liknelsen om den förlorade sonen i Lukasevangeliet och sätter nåden i centrum och genomsyras av en smittande spelglädje.

Hans Kennemark var på plats i S:t Mikael för att träna körerna. Han är ett proffs som verkligen kan förmedla sång- och spelglädje. Många kördeltagare som tidigare upplevt sångerna som svåra fick en aha-upplevelse när Hans förklarade bakgrunden och gnuggade detaljer. Utöver att han är musiker själv så undervisar han och den biten fick verkligen körerna ta del av.

En stor glädje var att körerna leds av Frida Reuter och Marie Brandt-Vilhelmsson, båda välkända i S:t Mikael.

Det finns anledning att sätta ett kryss i almanackan på den 7 maj!

Sätt ett kryss i din almanacka redan nu.

Ja, så säger vi ibland. Och den här gången är det verkligen befogat. Inspirationsdagen “Tänd mig – sänd mig” går av stapeln i S:t Mikael den 18 november, strax innan jul… Och söndagen den 19 november finns Erik Johansson med oss i gudstjänsten.

Vi nämner det för att det är ett riktigt härligt arrangemang att se fram emot. Arrangörer är S:t Mikael, Ängelholm, EFS-kyrkan, Helsingborg, EFS-Klippan, Andreaskyrkan, EFS-Lerberget, EFS-kyrkan, Råå, EFS-kyrkan, Ängelholm och EFS-kyrkan, Örkelljunga.

Tredje söndagen i fastan

blev en gudstjänst med mycket sång. S:t Mikael Gospel sjöng under Frida Reuters ledning sånger som belyste dagens tema ”Kampen mot ondskan”. Dagens evangelietext levandegjordes på ett dramatiskt sätt och predikan fick formen av dialogpredikan mellan Marianne Bengtsson och Claes Vetterlein. Allt bidrog till en levande gudstjänst.

Efter gudstjänsten serverades lunch och därefter genomfördes Föreningen S:t Mikaels årsmöte. Det är en fungerande förening med 128 medlemmar, där verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och verksamhetsplanen pekade på det stora engagemang som finns i S:t Mikael.

Styrelsen i föreningen består från och med årsmötet av Gunnel Andersson, Sven Persson, Birgitta Bemark, Kerstin Dahl, Agneta Johansson, Jessica Yngvesson och David Castor samt som suppleant Annica Carlsson. Claes Vetterlein är adjungerad i styrelsen och Rolf Bemark är kassör utanför styrelsen. Jan Roth avgick från styrelsen efter ett par decenniers arbete.

S:t Mikael Gospels sång fick bli toner och ord som kändes så fint att ta med sig ut i vardagen:

Sjung hela jorden, sjung en ny sång till Herren!
Inga gränser kan tysta sången om din kärlek till oss Gud!
Utöver bergen, över torg, genom gränder,
alla hav, alla stränder sjunger om din kärlek till oss Gud!

Halleluja, halleluja, Gud är med oss!

Allt som är brustet, allt som dött, allt som vissnat
väcks till liv när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.
Tröst till de sorgsna, mod och kraft till de svaga finns att få
när vi sjunger sången om din kärlek till oss Gud.

Omtyckta föreläsningskvällar avslutades med föredrag av Jonas Eek.

Föreläsningsserien om världens religioner avslutades den 7 mars då prästen, teologie doktorn, författaren, föredragshållaren och opinionschefen på Kyrkans tidning Jonas Eek gästade S:t Mikael. I vanliga fall skriver han så gott som varje vecka en intressant ledare i tidningen, ledare som ofta väcker debatt och får läsarna att reagera.

Ämnet för kvällen var ”Svenska kyrkans uppdrag och utmaning”. Den senaste av Jonas Eeks böcker heter Kompass framtiden och han använde lite av bokens innehåll som stolpar för sitt föredrag. Omvärld, självbild, kommunikation och reformation fick bli rubriker som i sin tur ställde frågor, gav analyser och kryddade med humoristiska berättelser.

Kvällen innehöll rannsakande frågor som ”Vad gör vi för att bli fler” och uppmaningar att inte ställa frågor som ingen har intresse av. Vid det efterföljande kaffet gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor.

Jonas Eek har en stor förmåga att engagera publiken och ställa frågor som sedan kan diskuteras vidare lokalt.  Många tankar fick vi med oss efter den här finalkvällen av en mycket omtyckt föreläsningsserie.

Söndagen den 26 februari fylldes S:t Mikael och det var musikgudstjänst “Minns du sången”. Mikaelikören och manskören Koras söner sjöng var för sig och tillsammans de gamla kända sångerna. Det var Frida Reuter och Per Anders Svedberg tillsammans med många musiker som tillsammans med körerna och publiken sjöng de kända sångerna. Claes Vetterlein påminde att väldigt många av kvällens sånger var skrivna av Lina Sandell. En sångförfattare som inte alltid hade det lätt i livet men skrev sånger med förtröstan till Gud, sånger som lever kvar och är älskade.

Hälsningen till alla som fanns på plats var just ett citat ur en av Lina Sandellsångerna, Blott en dag ett ögonblick i sänder:

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

Mikaelikören tillsammans med musiker under Frida Reuters ledning.
Manskören Koras söner under ledning av Per Anders Svedberg.

S:t Mikael gästades Fjärde söndagen efter trettondagen av David Ivarsson och Jenny Bergner tillsammans med kör och musiker. Det blev en finstämd kväll som verkligen gick i bibelordets tecken.

David är präst i S:t Matteus kyrka i Malmö och har skrivit texterna och tonsatt dem och sedan har Jenny Bergner, organist i Lackalänga-Stävie församling, arrangerat dem för kör och instrument.

 

Det hela började i pandemitiden. David satt hemma hos Jenny och Richard Bergner och suckade. Allt arbete i församlingarna stod på paus. Och då kände de, att låt oss använda vår kreativitet och göra något positivt. David skrev ner ett antal sånger med inspiration och ord från bl.a. Psaltaren och Jenny såg till att arrangemangen kom på plats så att de skulle kunna användas ute i verksamheten.

Sånghäftet Allt av nåd blev resultatet och alla sångerna finns nu att tillgå på Spotify. Söker vi på Allt av nåd så hittar vi dem där.

Kvällen i S:t Mikael blev en enda stor lovsång. Sången Lovat vare Herrens namn satte tonen och blev en av de sånger som förmodligen ljuder i mångas öron efter den här musikgudstjänsten.


Lovat vare Herrens namn nu och för evigt, från öster till väster prisa hans namn. Lovat vare herrens namn nu och för evigt, högre än himlen når hans härlighet. (Psaltaren 113)


Jenny Bergner kände glädjen att få sjunga tillsammans med gudstjänstdeltagarna i S:t Mikael och inte enbart sjunga för dem. Och jag tror att vi alla kände detsamma, det här var inte bara ett uppträdande utan text, sång och musik ledde oss in i en lovsång till Gud.

Musik och sång tillsammans med lästa bibelord gav ett helhetsintryck från Bibeln.
Prästen David Ivarsson och organisten Jenny Bergner.

Finalen på Ekumeniska böneveckan

Under veckan har bönesamlingar hållits i Ängelholms olika församlingar och sista samlingen var en ekumenisk mässa i S:t Mikael. Det gick inte att fixa fram några ytterligare sittplatser när Ängelholms kristna samlades för en gemensam mässa.
”Det gör inget att jag knappt fick en sittplats, det var en predikan att se alla kristna vänner”.
”Detta är en inspiration för oss alla att få komma tillsammans på det här sättet”.
”Vi är inte ensamma, alla är vi burna av samme Gud”
Sången och gemenskapen var stark den här söndagen. Glädjen tar vi med oss ut i vardagen.

Här kan du se julkonserten från den 4 januari.