Puff 1 på 1a sidan

Veckans gudstjänst

Medverkande: Gunnel Andersson, Cecilia Reuter och Frida Reuter. Dagens kollekt går till konfirmandarbetet inom EFS Syd. Swishnummer: 123 571 64 02.

S:t Mikael efter Coronanedstängningen

Några i styrelsen och våra anställda, Jonas och Frida, deltar under tre lördagar i en EFS-konferens på nätet angående hur vår verksamhet i kyrkan ska se ut efter Coronanedstängningen.

Nu vänder vi oss till dig som medlem och besökare i S:t Mikael för att höra vad du tänker om framtiden.

Vad längtar du efter i S:t Mikael?
Hur ska vårt gudstjänstliv komma igång igen?
Finns det något nytt vi skulle kunna planera för?
Vad tycker du är viktigt ja, kanske viktigast när det gäller arbetet i vår kyrka?
Har vi några outnyttjade resurser?
Visst har du tankar, önskningar, förslag eller idéer!

Maila dem till info@stmikael.se eller tala med någon av oss i styrelsen.

Vi vill involvera er alla i arbetet för framtiden!

Med varma hälsningar och bön om Guds ledning och välsignelse för vår kyrka.

Styrelsen för Föreningen S:t Mikael

Nu har vi passerat en halv miljon kronor till Aira.

Också 2020 blev något av ett rekordår vad gäller insamlade medel till Aira sjukhus. Både 2019 och 2020 slutade summan på nästan 70.000 kr och det innebär att det från Ängelholm vidarebefordrats över en halv miljon kronor sedan vi startade insamlingarna, eller närmare bestämt 513.693 kronor.

Det är fantastiskt mycket pengar som kommer in genom insamlingar, tacksägelsegudstjänst och många andra aktiviteter. Något testamentsmedel finns också med i summan.

Glädjande är att det kommer in pengar även vid sidan om våra aktiviteter som t.ex. vid högtidsdagar och som minnesgåva. Allt bidrar till detta fina resultat. Vill du vara med? Kanske ge en månadsgåva, minnesgåva eller ”i stället för blommor”

Du kan ge ditt bidrag via Föreningen S:t Mikaels Swishnummer 123 571 64 02 eller via vårt bankgiro 5042-2385. Skriv Aira i meddelanderutan så vidarebefordras gåvan till vårt insamlingskonto på EFS.

Det går också bra att skicka gåvan till EFS Mission, bankgiro 901-0026. Skriv OCR-nr 101 151 000 074 350 vilket anger att gåvan gäller Aira sjukhus och kommer från S:t Mikael.

Stort tack för alla gåvor. Behovet är jättestort och varje krona blir till glädje vid sjukhuset i Aira.