S:t Mikael Kyrka

Svenska kyrkan/EFS Ängelholm

S:t Mikael Kyrka

Messy Church

Vi äter tacos, leker, pysslar, sjunger, har gudstjänst och fikar.

Högmässa

Barnkören Rebellerna sjunger under ledning av Heléne Thomasson. Helena Nylén-Andersson. Marcela Szumislawska Bengtsson. Barnhörna, Kyrkfika. Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag Uppenbarelsens ljus Texter Gamla testamentet: Mika 7:7-8 Epistel: Apostlagärningarna 2:42-46 Evangelium: Lukasevangeliet 2:22-40 Psaltarpsalm: Psaltaren 138

Studiecirkel

Soppa, samvaro och samtal runt frågan "Vad är kristen tro?"

Tillsammansgudstjänst

Mixen och Tillsammanskören sjunger, Frida Reuter, Daniel Ramhov, Claes Vetterlein. Barnhörna, Kyrkfika. Sexagesima eller Reformationsdagen Det levande ordet Texter Gamla testamentet: Jeremia 23:23-29 Epistel: Hebreerbrevet 4:12-13 Evangelium: Johannesevangeliet 6:60-69 Psaltarpsalm: Psaltaren 33:4-9

Högmässa

Duettsång av Heléne Thomasson och Ingrid Pommer Brorson. Thérèse Andrée Kjellström. Barnhörna, Kyrkfika. Fastlagssöndagen Kärlekens väg Texter Gamla testamentet: Höga visan 8:6-7 Epistel: Andra Korinthierbrevet 5:14-21 Evangelium: Markusevangeliet 10:32-45 Psaltarpsalm: Psaltaren 86:5-11